aplikacja Matura google play app store

Kierunek Socjologia

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:język polski
matematyka
język angielski
historia
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
Wyniki egzaminu maturalnego z części pisemnej komisje rekrutacyjne będą przeliczać wg zasady:
  • poziom podstawowy 1% pkt = 1 pkt
  • poziom rozszerzony 1% pkt = 1,5 pkt.
Gdy kandydat zdawał maturę na obu poziomach, komisja w rankingu uwzględni wynik korzystniejszy dla kandydata.
Dodatkowe informacje o kierunku Socjologia
Socjologia

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:społeczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2018-01-11
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Socjologia UKEN

Przykłady zawodów

Analityk pracy
Analityk pracy zbiera i opracowuje informacje o stanowiskach pracy, analizuje ich efektywność oraz inicjuje zmiany w celu usprawnienia funkcjonowania systemu pracy. Analityk pracy jest zawodem wspierającym procesy zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.
Socjolog
Prowadzi badania w różnych subdyscyplinach socjologii (m.in. socjologii ogólnej, pracy, rodziny, prawa i patologii społecznej, oświaty i wychowania, kultury) oraz badania opinii społecznej i rynku, których przedmiotem jest struktura i funkcjonowanie wszelkich zbiorowości, grup społecznych, organizacji i instytucji, zjawiska i procesy obejmujące całą rzeczywistość społeczną, fakty społeczne, działania i zachowania ludzi, ich poglądy, postawy i przekonania, potrzeby, aspiracje i nastroje.
Specjalista do spraw kadr
Specjalista do spraw kadr realizuje zgodną z przepisami prawa pracy politykę kadrową organizacji, w której jest zatrudniony. Specjalista do spraw kadr jest odpowiedzialny za realizację polityki kadrowej przedsiębiorstwa.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Socjologia - UKEN, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201446
rok 201549
rok 201645
rok 201721
rok 201819
rok 201930
rok 202019
rok 202136
rok 202234
Liczba absolwentów
UKEN, Socjologia (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Socjologia - UKEN, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201579,6%
absolwenci z roku 201675,6%
absolwenci z roku 201790,5%
absolwenci z roku 201889,5%
absolwenci z roku 201970,0%
absolwenci z roku 202089,5%
absolwenci z roku 202175,0%
absolwenci z roku 202276,5%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UKEN, Socjologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Socjologia - UKEN, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201575,5%61,2%
absolwenci z roku 201671,1%57,8%
absolwenci z roku 201790,5%85,7%
absolwenci z roku 201889,5%68,4%
absolwenci z roku 201970,0%56,7%
absolwenci z roku 202089,5%52,6%
absolwenci z roku 202172,2%55,5%
absolwenci z roku 202276,5%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UKEN, Socjologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Socjologia - UKEN, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,5%7,5%3,3%0,0%7,0%4,2%7,0%1,9%2,5%
w II roku1,3%4,1%1,9%0,0%0,0%6,4%0,9%0,0%
w III roku7,4%5,6%6,3%2,0%13,2%8,9%6,1%
w IV roku5,1%5,9%6,5%4,8%5,7%7,2%
w V roku5,3%6,5%5,0%1,6%1,8%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UKEN, Socjologia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UKEN, Socjologia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Socjologia - UKEN, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,050,800,590,001,481,101,260,220,35
w II roku0,150,520,340,000,001,090,160,00
w III roku0,841,071,500,443,061,441,76
w IV roku0,631,261,511,530,901,19
w V roku0,862,140,770,470,19
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UKEN, Socjologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UKEN, Socjologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Socjologia - UKEN, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201420,7625,24
absolwenci z roku 201513,9619,38
absolwenci z roku 201617,1819,71
absolwenci z roku 201712,9420,76
absolwenci z roku 201823,8328,40
absolwenci z roku 201913,6915,18
absolwenci z roku 202012,7516,15
absolwenci z roku 20218,5012,54
absolwenci z roku 20222,713,20
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UKEN, Socjologia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UKEN, Socjologia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Socjologia - UKEN, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201432,6%21,7%0,0%
abs. z roku 201548,9%38,8%6,1%
abs. z roku 201635,6%24,4%2,2%
abs. z roku 201742,9%28,6%0,0%
abs. z roku 201831,6%15,8%10,5%
abs. z roku 201950,0%40,0%0,0%
abs. z roku 202052,6%31,6%0,0%
abs. z roku 202150,0%33,4%2,7%
abs. z roku 202241,2%26,5%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UKEN, Socjologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UKEN, Socjologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UKEN, Socjologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Socjologia - UKEN, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca21,2%36,6%22,2%31,3%20,6%44,7%24,1%37,0%28,9%
umowa o pracę13,8%25,0%16,9%27,0%11,4%37,2%9,6%27,8%23,3%
samo­zatrudnienie0,0%4,4%1,5%0,0%5,7%0,0%0,0%2,7%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UKEN, Socjologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UKEN, Socjologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UKEN, Socjologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Socjologia - UKEN, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 173 zł1 573 zł1 338 zł2 302 zł2 576 zł3 267 zł1 317 zł3 486 zł3 650 zł
w II roku1 436 zł2 212 zł2 309 zł3 047 zł2 452 zł3 529 zł3 275 zł3 695 zł
w III roku1 946 zł2 547 zł2 644 zł3 093 zł2 297 zł4 938 zł4 104 zł
w IV roku2 540 zł3 178 zł3 539 zł4 436 zł3 047 zł5 812 zł
w V roku2 989 zł3 656 zł4 068 zł5 062 zł5 557 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UKEN, Socjologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UKEN, Socjologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Socjologia - UKEN, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 652 zł1 642 zł1 638 zł3 198 zł3 293 zł3 728 zł1 956 zł4 038 zł4 488 zł
w II roku1 722 zł2 455 zł2 733 zł3 286 zł2 996 zł3 359 zł3 537 zł4 071 zł
w III roku2 299 zł2 865 zł3 089 zł3 372 zł3 242 zł4 897 zł4 426 zł
w IV roku2 735 zł3 418 zł3 792 zł4 588 zł3 742 zł6 226 zł
w V roku3 117 zł3 865 zł4 424 zł5 241 zł5 803 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UKEN, Socjologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UKEN, Socjologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Socjologia - UKEN, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,330,420,310,500,560,620,250,590,50
w II roku0,390,560,500,600,550,590,550,57
w III roku0,510,590,530,590,440,770,61
w IV roku0,620,700,670,770,520,78
w V roku0,680,750,710,750,86
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UKEN, Socjologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UKEN, Socjologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kontakt:

ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków
KANCELARIA UCZELNI
tel. 12 662 60 14
REKRUTACJA
tel. 12 662 60 93
e-mail: rekrutacja@uken.krakow.pl
Informator dla kandydatów na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie 2024/2025
   Screenshot_66.jpg
Polityka Prywatności