dlamaturzysty.info

Kryteria przyjęć:
Kierunek Turystyka i rekreacja

przedmioty
język polski
matematyka
język angielski
geografia

Zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego „nowa matura”

Wyniki egzaminu maturalnego z części pisemnej komisje rekrutacyjne będą przeliczać wg zasady:

  • poziom podstawowy 1% pkt = 1 pkt
  • poziom rozszerzony 1% pkt = 1,5 pkt

Gdy kandydat zdawał maturę na obu poziomach, komisja w rankingu uwzględni wynik korzystniejszy dla kandydata.

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności