aplikacja Matura google play app store

Kierunek Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
Wyniki egzaminu maturalnego z części pisemnej komisje rekrutacyjne będą przeliczać wg zasady:
  • poziom podstawowy 1% pkt = 1 pkt
  • poziom rozszerzony 1% pkt = 1,5 pkt.
Gdy kandydat zdawał maturę na obu poziomach, komisja w rankingu uwzględni wynik korzystniejszy dla kandydata.
Dodatkowe informacje o kierunku Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:dziennikarskie, informacyjne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe UKEN

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe - UKEN, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201928
rok 202020
rok 202120
rok 202229
Liczba absolwentów
UKEN, Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe - UKEN, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201989,3%
absolwenci z roku 202075,0%
absolwenci z roku 202170,0%
absolwenci z roku 202272,4%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UKEN, Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe - UKEN, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201989,3%67,9%
absolwenci z roku 202075,0%65,0%
absolwenci z roku 202170,0%55,0%
absolwenci z roku 202265,5%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UKEN, Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe - UKEN, studia I stopnia
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku3,9%4,2%0,0%2,3%
w II roku2,4%2,1%0,0%
w III roku8,3%5,8%
w IV roku6,8%
w V roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UKEN, Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe - UKEN, studia I stopnia
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,270,730,000,37
w II roku0,480,490,00
w III roku1,771,52
w IV roku1,19
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UKEN, Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe - UKEN, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201916,6017,23
absolwenci z roku 202019,4720,06
absolwenci z roku 20217,657,92
absolwenci z roku 20222,692,00
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UKEN, Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UKEN, Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe - UKEN, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201946,4%39,3%0,0%
abs. z roku 202030,0%20,0%5,0%
abs. z roku 202155,0%40,0%5,0%
abs. z roku 202244,8%13,8%6,9%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UKEN, Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UKEN, Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UKEN, Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe - UKEN, studia I stopnia
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca36,9%17,9%40,0%26,7%
umowa o pracę32,4%12,1%33,3%12,1%
samo­zatrudnienie0,0%0,4%4,2%2,6%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UKEN, Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UKEN, Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UKEN, Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe - UKEN, studia I stopnia
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 737 zł1 012 zł3 124 zł2 809 zł
w II roku2 133 zł2 867 zł4 252 zł
w III roku3 086 zł3 847 zł
w IV roku3 612 zł
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UKEN, Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe - UKEN, studia I stopnia
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 005 zł1 194 zł3 721 zł4 541 zł
w II roku2 289 zł2 871 zł4 687 zł
w III roku3 349 zł4 227 zł
w IV roku3 506 zł
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UKEN, Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe - UKEN, studia I stopnia
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,330,190,500,41
w II roku0,390,490,63
w III roku0,470,61
w IV roku0,49
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UKEN, Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Znajdź kierunki studiów, na których możesz studiować zdając poniższe przedmioty

Kontakt:

ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków
KANCELARIA UCZELNI
tel. 12 662 60 14
REKRUTACJA
tel. 12 662 60 93
e-mail: rekrutacja@uken.krakow.pl
Informator dla kandydatów na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie 2024/2025
   Screenshot_66.jpg
Polityka Prywatności