aplikacja Matura google play app store

Kierunek Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:język polski
historia
Wyniki egzaminu maturalnego z części pisemnej komisje rekrutacyjne będą przeliczać wg zasady:
  • poziom podstawowy 1% pkt = 1 pkt
  • poziom rozszerzony 1% pkt = 1,5 pkt.
Gdy kandydat zdawał maturę na obu poziomach, komisja w rankingu uwzględni wynik korzystniejszy dla kandydata.
Dodatkowe informacje o kierunku Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:humanistyczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne

Przykłady zawodów

Archiwista
Przejmuje, przechowuje, porządkuje, zabezpiecza i udostępnia materiały archiwalne w sieci lub poza siecią archiwów państwowych.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo - UKEN, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 202016
rok 202126
rok 202225
Liczba absolwentów
UKEN, Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo - UKEN, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 202093,8%
absolwenci z roku 202188,5%
absolwenci z roku 202288,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UKEN, Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo - UKEN, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 202093,8%93,8%
absolwenci z roku 202188,5%69,2%
absolwenci z roku 202284,0%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UKEN, Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo - UKEN, studia I stopnia
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku5,2%1,3%1,0%
w II roku3,6%0,3%
w III roku11,5%
w IV roku
w V roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UKEN, Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo - UKEN, studia I stopnia
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,690,290,19
w II roku0,450,14
w III roku1,73
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UKEN, Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo - UKEN, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 202017,5725,50
absolwenci z roku 202112,5514,20
absolwenci z roku 20223,116,67
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UKEN, Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UKEN, Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo - UKEN, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 202025,0%12,5%0,0%
abs. z roku 202146,2%38,5%3,8%
abs. z roku 202236,0%24,0%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UKEN, Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UKEN, Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UKEN, Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo - UKEN, studia I stopnia
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca18,8%34,6%17,3%
umowa o pracę10,9%24,0%8,7%
samo­zatrudnienie0,0%1,3%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UKEN, Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UKEN, Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UKEN, Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo - UKEN, studia I stopnia
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 668 zł2 849 zł2 760 zł
w II roku2 013 zł4 361 zł
w III roku3 547 zł
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UKEN, Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo - UKEN, studia I stopnia
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku3 158 zł3 018 zł
w II roku3 690 zł4 785 zł
w III roku3 861 zł
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UKEN, Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo - UKEN, studia I stopnia
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,280,500,42
w II roku0,310,64
w III roku0,50
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UKEN, Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Znajdź kierunki studiów, na których możesz studiować zdając poniższe przedmioty

Kontakt:

ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków
KANCELARIA UCZELNI
tel. 12 662 60 14
REKRUTACJA
tel. 12 662 60 93
e-mail: rekrutacja@uken.krakow.pl
Informator dla kandydatów na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie 2024/2025
   Screenshot_66.jpg
Polityka Prywatności