aplikacja Matura google play app store

Kierunek Kulturoznawstwo i wiedza o mediach

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
Wyniki egzaminu maturalnego z części pisemnej komisje rekrutacyjne będą przeliczać wg zasady:
  • poziom podstawowy 1% pkt = 1 pkt
  • poziom rozszerzony 1% pkt = 1,5 pkt.
Gdy kandydat zdawał maturę na obu poziomach, komisja w rankingu uwzględni wynik korzystniejszy dla kandydata.
Dodatkowe informacje o kierunku Kulturoznawstwo i wiedza o mediach

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:społeczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Kulturoznawstwo i wiedza o mediach UKEN

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Kulturoznawstwo i wiedza o mediach - UKEN, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201518
rok 201651
rok 201739
rok 201845
rok 201948
rok 202034
rok 202135
rok 202246
Liczba absolwentów
UKEN, Kulturoznawstwo i wiedza o mediach (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Kulturoznawstwo i wiedza o mediach - UKEN, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201594,4%
absolwenci z roku 201688,2%
absolwenci z roku 201782,1%
absolwenci z roku 201882,2%
absolwenci z roku 201987,5%
absolwenci z roku 202079,4%
absolwenci z roku 202168,6%
absolwenci z roku 202282,6%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UKEN, Kulturoznawstwo i wiedza o mediach (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Kulturoznawstwo i wiedza o mediach - UKEN, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201583,3%66,7%
absolwenci z roku 201686,3%62,7%
absolwenci z roku 201782,1%51,3%
absolwenci z roku 201880,0%71,1%
absolwenci z roku 201985,4%62,5%
absolwenci z roku 202073,5%61,8%
absolwenci z roku 202162,9%40,0%
absolwenci z roku 202280,5%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UKEN, Kulturoznawstwo i wiedza o mediach (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kulturoznawstwo i wiedza o mediach - UKEN, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,0%1,3%3,8%4,3%4,3%2,5%0,5%1,3%
w II roku0,0%1,8%3,0%1,9%4,3%1,0%0,0%
w III roku7,4%3,8%8,1%10,2%7,8%2,0%
w IV roku2,3%4,4%6,0%5,4%4,3%
w V roku0,0%2,5%6,2%2,8%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UKEN, Kulturoznawstwo i wiedza o mediach (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UKEN, Kulturoznawstwo i wiedza o mediach (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kulturoznawstwo i wiedza o mediach - UKEN, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,000,160,531,071,040,480,070,34
w II roku0,000,300,660,621,030,180,00
w III roku1,250,951,681,991,690,58
w IV roku0,560,940,981,081,22
w V roku0,000,511,000,78
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UKEN, Kulturoznawstwo i wiedza o mediach (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UKEN, Kulturoznawstwo i wiedza o mediach (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Kulturoznawstwo i wiedza o mediach - UKEN, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201526,2831,29
absolwenci z roku 201619,2422,55
absolwenci z roku 201717,7025,38
absolwenci z roku 201819,9025,97
absolwenci z roku 201921,2324,18
absolwenci z roku 202014,7716,50
absolwenci z roku 202110,6913,60
absolwenci z roku 20223,143,37
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UKEN, Kulturoznawstwo i wiedza o mediach (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UKEN, Kulturoznawstwo i wiedza o mediach (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kulturoznawstwo i wiedza o mediach - UKEN, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 20155,6%5,6%0,0%
abs. z roku 201639,2%25,5%2,0%
abs. z roku 201741,0%28,2%0,0%
abs. z roku 201826,7%13,3%4,4%
abs. z roku 201929,2%22,9%4,2%
abs. z roku 202047,1%29,4%2,9%
abs. z roku 202148,6%28,6%0,0%
abs. z roku 202252,2%30,4%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UKEN, Kulturoznawstwo i wiedza o mediach (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UKEN, Kulturoznawstwo i wiedza o mediach (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UKEN, Kulturoznawstwo i wiedza o mediach (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Kulturoznawstwo i wiedza o mediach - UKEN, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca3,7%21,6%22,9%15,0%17,4%26,2%30,5%31,9%
umowa o pracę3,7%14,9%17,5%7,6%11,8%19,9%19,3%22,4%
samo­zatrudnienie0,0%2,0%0,0%0,9%3,0%0,7%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UKEN, Kulturoznawstwo i wiedza o mediach (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UKEN, Kulturoznawstwo i wiedza o mediach (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UKEN, Kulturoznawstwo i wiedza o mediach (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kulturoznawstwo i wiedza o mediach - UKEN, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 580 zł1 665 zł1 275 zł1 854 zł1 720 zł2 125 zł2 447 zł
w II roku2 071 zł1 928 zł1 876 zł1 431 zł1 749 zł2 749 zł2 844 zł
w III roku2 042 zł2 693 zł2 157 zł2 035 zł2 539 zł3 982 zł
w IV roku3 002 zł2 967 zł2 994 zł2 946 zł3 573 zł
w V roku3 883 zł3 784 zł3 794 zł4 201 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UKEN, Kulturoznawstwo i wiedza o mediach (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UKEN, Kulturoznawstwo i wiedza o mediach (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kulturoznawstwo i wiedza o mediach - UKEN, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 049 zł1 878 zł2 107 zł1 841 zł2 261 zł2 885 zł3 442 zł
w II roku1 781 zł2 203 zł2 826 zł1 853 zł2 195 zł3 352 zł3 314 zł
w III roku2 451 zł2 931 zł3 075 zł2 471 zł2 931 zł4 577 zł
w IV roku3 163 zł3 347 zł3 506 zł3 095 zł3 666 zł
w V roku3 590 zł3 801 zł4 103 zł4 268 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UKEN, Kulturoznawstwo i wiedza o mediach (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UKEN, Kulturoznawstwo i wiedza o mediach (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kulturoznawstwo i wiedza o mediach - UKEN, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,410,400,280,370,330,340,36
w II roku0,560,470,400,270,320,440,39
w III roku0,490,630,430,370,420,54
w IV roku0,700,630,540,470,53
w V roku0,770,720,590,59
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UKEN, Kulturoznawstwo i wiedza o mediach (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UKEN, Kulturoznawstwo i wiedza o mediach (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Znajdź kierunki studiów, na których możesz studiować zdając poniższe przedmioty

Kontakt:

ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków
KANCELARIA UCZELNI
tel. 12 662 60 14
REKRUTACJA
tel. 12 662 60 93
e-mail: rekrutacja@uken.krakow.pl
Informator dla kandydatów na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie 2024/2025
   Screenshot_66.jpg
Polityka Prywatności