aplikacja Matura google play app store

Kierunek Filologia polska

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
Wyniki egzaminu maturalnego z części pisemnej komisje rekrutacyjne będą przeliczać wg zasady:
  • poziom podstawowy 1% pkt = 1 pkt
  • poziom rozszerzony 1% pkt = 1,5 pkt.
Gdy kandydat zdawał maturę na obu poziomach, komisja w rankingu uwzględni wynik korzystniejszy dla kandydata.
Dodatkowe informacje o kierunku Filologia polska

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:humanistyczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2009-04-23
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Filologia polska UKEN

Przykłady zawodów

Filolog polski
Zajmuje się poznawaniem i badaniem rozwoju i struktury języka polskiego (mówionego i pisanego), historii literatury i kultury polskiej, przemian twórczości literackiej, klasyfikacją tekstów i zjawisk literackich; opracowuje lub doskonali teorie literatury, tworzy i doskonali metodologię badania języka i literatury oraz metodykę nauczania języka i literatury polskiej; stosuje wiedzę naukową w praktyce.
Nauczyciel języka polskiego
Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nauczając języka polskiego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
Nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej
Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nauczając przedmiotu język polski w szkole podstawowej, dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Filologia polska - UKEN, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014183
rok 2015153
rok 2016124
rok 201788
rok 201853
rok 201937
rok 202033
rok 202154
rok 202254
Liczba absolwentów
UKEN, Filologia polska (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Filologia polska - UKEN, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201593,5%
absolwenci z roku 201694,4%
absolwenci z roku 201793,2%
absolwenci z roku 201890,6%
absolwenci z roku 201989,2%
absolwenci z roku 202090,9%
absolwenci z roku 202187,0%
absolwenci z roku 202287,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UKEN, Filologia polska (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Filologia polska - UKEN, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201589,5%78,5%
absolwenci z roku 201690,3%80,7%
absolwenci z roku 201788,6%76,1%
absolwenci z roku 201888,7%88,7%
absolwenci z roku 201986,5%78,4%
absolwenci z roku 202084,8%81,8%
absolwenci z roku 202185,2%68,5%
absolwenci z roku 202283,4%1,9%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UKEN, Filologia polska (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filologia polska - UKEN, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku2,1%3,4%0,7%2,7%2,8%0,7%0,8%0,9%1,4%
w II roku1,4%3,0%1,1%1,1%0,3%1,4%0,5%1,4%
w III roku5,2%5,3%3,9%2,6%6,0%8,3%1,5%
w IV roku2,2%3,3%5,0%5,7%1,3%2,9%
w V roku1,8%4,2%4,7%3,3%0,3%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UKEN, Filologia polska (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UKEN, Filologia polska (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filologia polska - UKEN, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,170,360,060,590,380,130,160,090,31
w II roku0,140,490,170,220,060,280,080,27
w III roku0,640,940,880,531,151,170,22
w IV roku0,450,651,270,990,240,59
w V roku0,320,660,940,530,07
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UKEN, Filologia polska (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UKEN, Filologia polska (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Filologia polska - UKEN, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201423,0627,75
absolwenci z roku 201521,6525,67
absolwenci z roku 201621,3524,07
absolwenci z roku 201715,6319,62
absolwenci z roku 201816,5720,17
absolwenci z roku 201918,6520,91
absolwenci z roku 202017,2721,50
absolwenci z roku 202115,5715,14
absolwenci z roku 20222,694,22
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UKEN, Filologia polska (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UKEN, Filologia polska (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filologia polska - UKEN, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201422,9%14,2%1,1%
abs. z roku 201524,2%15,0%1,3%
abs. z roku 201624,2%20,1%0,8%
abs. z roku 201746,6%34,1%1,1%
abs. z roku 201841,5%35,8%1,9%
abs. z roku 201940,5%35,1%2,7%
abs. z roku 202033,3%21,2%3,0%
abs. z roku 202135,2%27,8%0,0%
abs. z roku 202240,7%26,0%1,9%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UKEN, Filologia polska (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UKEN, Filologia polska (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UKEN, Filologia polska (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Filologia polska - UKEN, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca12,2%13,5%14,9%23,6%27,0%28,8%21,2%24,4%26,7%
umowa o pracę8,6%8,1%11,9%19,4%21,2%24,3%10,6%18,7%21,4%
samo­zatrudnienie0,4%0,4%0,4%0,4%0,9%2,7%3,0%0,0%0,7%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UKEN, Filologia polska (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UKEN, Filologia polska (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UKEN, Filologia polska (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filologia polska - UKEN, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 112 zł1 096 zł1 469 zł1 612 zł1 731 zł1 991 zł2 088 zł2 483 zł2 674 zł
w II roku1 574 zł1 558 zł1 748 zł2 008 zł1 869 zł2 372 zł2 828 zł3 025 zł
w III roku1 961 zł2 127 zł2 523 zł2 796 zł2 403 zł3 192 zł4 221 zł
w IV roku2 850 zł2 875 zł3 130 zł3 352 zł3 550 zł4 419 zł
w V roku3 337 zł3 267 zł3 550 zł3 810 zł4 199 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UKEN, Filologia polska (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UKEN, Filologia polska (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filologia polska - UKEN, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 460 zł1 399 zł1 522 zł1 865 zł1 869 zł2 184 zł2 758 zł2 765 zł3 116 zł
w II roku1 836 zł1 922 zł1 937 zł2 130 zł2 470 zł2 397 zł3 258 zł3 462 zł
w III roku2 201 zł2 279 zł2 737 zł2 874 zł2 756 zł3 180 zł4 463 zł
w IV roku2 857 zł2 978 zł3 164 zł3 357 zł3 670 zł4 375 zł
w V roku3 391 zł3 304 zł3 604 zł3 916 zł4 444 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UKEN, Filologia polska (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UKEN, Filologia polska (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filologia polska - UKEN, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,310,300,400,390,360,390,390,390,39
w II roku0,420,400,420,440,370,370,460,45
w III roku0,510,520,570,570,440,500,62
w IV roku0,690,640,660,620,590,63
w V roku0,750,670,690,610,62
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UKEN, Filologia polska (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UKEN, Filologia polska (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Znajdź kierunki studiów, na których możesz studiować zdając poniższe przedmioty

Kontakt:

ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków
KANCELARIA UCZELNI
tel. 12 662 60 14
REKRUTACJA
tel. 12 662 60 93
e-mail: rekrutacja@uken.krakow.pl
Informator dla kandydatów na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie 2024/2025
   Screenshot_66.jpg
Polityka Prywatności