aplikacja Matura google play app store

Kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Dodatkowe informacje o kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:pedagogiczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2022-02-24
Strona www uczelni:
www.upsl.edu.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej UPSL

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - UPSL, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201413
rok 201614
rok 201712
rok 201810
rok 202010
rok 202111
Liczba absolwentów
UPSL, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - UPSL, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201678,6%
absolwenci z roku 201791,7%
absolwenci z roku 201890,0%
absolwenci z roku 202070,0%
absolwenci z roku 202190,9%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UPSL, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - UPSL, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201671,4%57,1%
absolwenci z roku 201783,3%66,7%
absolwenci z roku 201890,0%80,0%
absolwenci z roku 202070,0%50,0%
absolwenci z roku 202190,9%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UPSL, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - UPSL, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,0%6,0%0,0%0,0%0,8%0,0%
w II roku0,6%1,8%0,0%0,0%0,0%
w III roku0,6%1,2%0,0%3,3%
w IV roku1,3%0,0%4,2%0,8%
w V roku1,9%1,8%0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UPSL, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UPSL, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - UPSL, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,000,700,000,000,080,00
w II roku0,070,280,000,000,00
w III roku0,080,190,000,45
w IV roku0,180,001,070,09
w V roku0,310,240,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UPSL, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UPSL, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - UPSL, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201414,5414,25
absolwenci z roku 201614,5719,38
absolwenci z roku 201711,6019,50
absolwenci z roku 201824,1224,50
absolwenci z roku 20201,297,57
absolwenci z roku 20214,00
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UPSL, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UPSL, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - UPSL, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201438,5%38,5%0,0%
abs. z roku 201650,0%35,7%0,0%
abs. z roku 201741,7%25,0%0,0%
abs. z roku 201820,0%20,0%0,0%
abs. z roku 202070,0%50,0%10,0%
abs. z roku 202127,3%9,1%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UPSL, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UPSL, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UPSL, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - UPSL, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca28,2%31,0%38,2%10,8%55,0%10,6%
umowa o pracę28,2%23,8%24,3%10,8%43,3%1,5%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%0,0%0,0%10,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UPSL, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UPSL, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UPSL, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - UPSL, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 107 zł1 454 zł1 938 zł2 302 zł2 125 zł
w II roku1 920 zł1 678 zł2 078 zł2 432 zł2 689 zł
w III roku2 112 zł1 893 zł2 175 zł2 216 zł
w IV roku2 735 zł2 536 zł2 870 zł3 113 zł
w V roku3 070 zł3 116 zł3 770 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UPSL, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UPSL, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - UPSL, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 825 zł2 404 zł1 488 zł2 576 zł
w II roku1 924 zł1 834 zł1 716 zł3 302 zł
w III roku2 015 zł2 069 zł2 578 zł2 824 zł
w IV roku2 578 zł2 963 zł3 048 zł3 006 zł
w V roku2 872 zł3 757 zł3 743 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UPSL, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UPSL, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - UPSL, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,610,410,480,460,37
w II roku0,540,430,480,520,47
w III roku0,570,450,490,43
w IV roku0,690,540,580,54
w V roku0,720,580,68
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UPSL, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UPSL, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności