aplikacja Matura google play app store

Kierunek Turystyka i rekreacja

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:język polski
matematyka
biologia
chemia
fizyka
geografia
wiedza o społeczeństwie
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
irk.uph.edu.pl/pl
Dodatkowe informacje o kierunku Turystyka i rekreacja

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:sportowe, turystyczne, usługi
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Turystyka i rekreacja UWS

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Turystyka i rekreacja - UWS, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201453
rok 201532
rok 201627
rok 201726
rok 201810
rok 201910
rok 202215
Liczba absolwentów
UWS, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Turystyka i rekreacja - UWS, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201578,1%
absolwenci z roku 201674,1%
absolwenci z roku 201780,8%
absolwenci z roku 201880,0%
absolwenci z roku 201940,0%
absolwenci z roku 202273,3%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UWS, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Turystyka i rekreacja - UWS, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201568,8%31,2%
absolwenci z roku 201670,4%44,4%
absolwenci z roku 201776,9%46,2%
absolwenci z roku 201880,0%50,0%
absolwenci z roku 201920,0%10,0%
absolwenci z roku 202273,3%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UWS, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Turystyka i rekreacja - UWS, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2022
w I roku7,2%6,8%9,9%1,6%5,8%8,3%2,2%
w II roku2,5%7,0%1,2%2,6%2,5%0,0%
w III roku10,8%4,2%3,1%7,1%10,8%0,0%
w IV roku8,0%8,3%3,7%6,1%1,7%0,0%
w V roku5,2%8,1%9,0%5,4%4,2%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UWS, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UWS, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Turystyka i rekreacja - UWS, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2022
w I roku0,660,771,350,271,141,920,48
w II roku0,270,970,180,500,510,00
w III roku1,570,740,751,692,170,00
w IV roku1,321,570,711,270,340,00
w V roku1,011,861,471,220,83
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UWS, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UWS, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Turystyka i rekreacja - UWS, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201417,3624,61
absolwenci z roku 201513,7218,05
absolwenci z roku 201617,8121,50
absolwenci z roku 201713,0018,70
absolwenci z roku 201818,6032,11
absolwenci z roku 201911,1014,62
absolwenci z roku 20224,00
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UWS, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UWS, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Turystyka i rekreacja - UWS, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201439,6%22,6%3,8%
abs. z roku 201543,8%25,0%3,1%
abs. z roku 201640,7%37,0%0,0%
abs. z roku 201746,2%26,9%3,8%
abs. z roku 201850,0%20,0%10,0%
abs. z roku 201980,0%50,0%30,0%
abs. z roku 202226,7%13,3%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UWS, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UWS, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UWS, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Turystyka i rekreacja - UWS, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2022
jakakolwiek praca24,5%22,7%22,8%28,8%34,2%36,7%17,8%
umowa o pracę15,9%14,1%19,4%20,8%17,5%13,3%4,4%
samo­zatrudnienie1,6%0,3%0,0%2,2%10,0%30,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UWS, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UWS, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UWS, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Turystyka i rekreacja - UWS, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2022
w I roku1 058 zł1 149 zł1 649 zł2 261 zł1 667 zł1 341 zł2 027 zł
w II roku1 576 zł1 709 zł2 192 zł2 155 zł1 603 zł3 137 zł
w III roku1 741 zł2 060 zł2 303 zł2 593 zł2 423 zł3 295 zł
w IV roku2 360 zł2 613 zł3 028 zł2 824 zł3 192 zł3 587 zł
w V roku2 537 zł2 685 zł3 173 zł3 743 zł4 472 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UWS, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UWS, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Turystyka i rekreacja - UWS, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2022
w I roku1 324 zł1 480 zł1 732 zł2 767 zł1 426 zł
w II roku1 794 zł1 950 zł2 529 zł2 551 zł2 613 zł3 166 zł
w III roku1 969 zł2 221 zł2 625 zł2 760 zł3 671 zł
w IV roku2 298 zł2 773 zł3 292 zł2 819 zł2 934 zł4 006 zł
w V roku2 393 zł3 051 zł3 406 zł3 664 zł4 511 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UWS, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UWS, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Turystyka i rekreacja - UWS, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2022
w I roku0,310,310,460,540,420,290,31
w II roku0,450,450,560,480,380,62
w III roku0,460,510,530,550,500,59
w IV roku0,570,620,670,560,590,57
w V roku0,580,600,640,650,74
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UWS, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UWS, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kryteria przyjęć:

» UWS - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Konarskiego 2
08-110 Siedlce
tel. 25 643-19-15
Polityka Prywatności