aplikacja Matura google play app store

Kierunek Zarządzanie

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:fizyka
geografia
informatyka
wiedza o społeczeństwie
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
matematyka
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
pb.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-studia-1-i-2-stopnia
Dodatkowe informacje o kierunku Zarządzanie

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ekonomiczne, administracyjne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2019-10-24
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://wiz.pb.edu.pl/
Strona www uczelni:
pb.edu.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Zarządzanie PB

Przykłady zawodów

Specjalista do spraw doskonalenia organizacji
Specjalista do spraw doskonalenia organizacji jest inicjatorem działań mających na celu usprawnianie obszarów działalności przedsiębiorstwa lub instytucji. Specjalista do spraw doskonalenia organizacji zajmuje się tworzeniem strategii rozwoju organizacji oraz nadzorowaniem i monitorowaniem realizacji tej strategii.
Specjalista do spraw factoringu
Specjalista do spraw factoringu zajmuje się doradztwem w zakresie poprawy płynności finansowej przedsiębiorstw stosujących odroczone terminy płatności. Specjalista do spraw factoringu jest zawodem o charakterze doradczo-handlowym.
Specjalista do spraw kadr
Specjalista do spraw kadr realizuje zgodną z przepisami prawa pracy politykę kadrową organizacji, w której jest zatrudniony. Specjalista do spraw kadr jest odpowiedzialny za realizację polityki kadrowej przedsiębiorstwa.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Zarządzanie - PB, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014146
rok 2015117
rok 2016103
rok 201793
rok 201857
rok 201931
rok 202043
rok 202154
rok 202231
Liczba absolwentów
PB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Zarządzanie - PB, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201563,1%
absolwenci z roku 201680,6%
absolwenci z roku 201771,0%
absolwenci z roku 201859,6%
absolwenci z roku 201971,0%
absolwenci z roku 202081,4%
absolwenci z roku 202144,5%
absolwenci z roku 202293,5%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
PB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Zarządzanie - PB, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201560,5%42,3%
absolwenci z roku 201680,6%63,1%
absolwenci z roku 201769,9%51,6%
absolwenci z roku 201856,1%49,1%
absolwenci z roku 201967,7%51,6%
absolwenci z roku 202081,4%67,4%
absolwenci z roku 202140,8%20,3%
absolwenci z roku 202293,5%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
PB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - PB, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku5,8%12,5%4,4%7,8%8,5%6,5%3,3%0,8%0,0%
w II roku4,9%14,9%4,4%2,1%6,9%3,0%1,4%1,9%
w III roku10,2%12,6%7,7%5,3%11,3%4,0%4,5%
w IV roku5,9%9,6%9,5%4,7%7,0%0,8%
w V roku3,8%3,3%8,4%5,9%4,7%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
PB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
PB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - PB, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,470,930,531,061,111,100,450,110,00
w II roku0,451,470,560,330,980,610,290,28
w III roku1,131,691,090,751,590,730,90
w IV roku0,821,431,410,660,850,15
w V roku0,620,521,180,860,56
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
PB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
PB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Zarządzanie - PB, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201418,7223,41
absolwenci z roku 201521,0127,14
absolwenci z roku 201616,1522,44
absolwenci z roku 201712,4617,80
absolwenci z roku 20188,7518,82
absolwenci z roku 20196,2514,16
absolwenci z roku 202016,1020,61
absolwenci z roku 20218,219,14
absolwenci z roku 20221,232,00
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
PB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
PB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - PB, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201432,9%25,4%1,3%
abs. z roku 201532,0%24,2%1,8%
abs. z roku 201640,8%28,2%2,9%
abs. z roku 201753,8%43,0%4,3%
abs. z roku 201864,9%45,6%5,3%
abs. z roku 201974,2%38,7%9,7%
abs. z roku 202039,5%23,3%2,3%
abs. z roku 202155,6%35,2%11,1%
abs. z roku 202241,9%22,6%3,2%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
PB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
PB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Zarządzanie - PB, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca23,4%22,8%25,3%38,0%41,2%46,0%19,0%46,4%22,6%
umowa o pracę17,0%17,3%13,8%25,8%27,9%29,3%12,0%30,6%13,7%
samo­zatrudnienie0,9%1,7%1,1%3,9%3,7%6,7%0,2%9,3%3,2%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
PB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
PB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - PB, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 748 zł978 zł1 668 zł1 893 zł1 952 zł2 362 zł1 740 zł3 302 zł2 354 zł
w II roku1 803 zł1 113 zł1 747 zł2 246 zł2 343 zł2 776 zł2 340 zł4 085 zł
w III roku2 270 zł2 192 zł2 574 zł2 961 zł3 185 zł3 516 zł3 781 zł
w IV roku2 896 zł3 171 zł3 352 zł3 555 zł4 246 zł4 559 zł
w V roku3 334 zł3 437 zł3 803 zł4 197 zł5 097 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
PB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
PB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - PB, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 987 zł992 zł1 815 zł2 081 zł2 234 zł2 898 zł2 020 zł4 186 zł2 703 zł
w II roku1 955 zł1 235 zł2 377 zł2 568 zł2 790 zł2 776 zł2 813 zł4 842 zł
w III roku2 421 zł1 452 zł2 848 zł3 212 zł3 503 zł3 942 zł4 176 zł
w IV roku2 965 zł3 390 zł3 522 zł3 647 zł4 745 zł4 880 zł
w V roku3 415 zł3 725 zł4 013 zł4 132 zł5 365 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
PB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
PB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - PB, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,480,260,430,450,460,490,340,590,36
w II roku0,490,280,420,500,510,530,410,65
w III roku0,570,530,580,620,620,580,58
w IV roku0,680,720,710,670,750,69
w V roku0,740,710,740,700,81
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
PB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
PB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności