aplikacja Matura google play app store

Kierunek Ekoenergetyka

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:chemia
fizyka
informatyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
matematyka
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
pb.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-studia-1-i-2-stopnia
Dodatkowe informacje o kierunku Ekoenergetyka

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:fizyczne, środowisko
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Strona www uczelni:
pb.edu.pl

Przykłady zawodów

Inżynier energetyki
Projektuje oraz nadzoruje wykonawstwo i eksploatację urządzeń, instalacji sieci i systemów energetycznych, z uwzględnieniem systemów automatyki zabezpieczeniowej i regulacyjnej oraz komputerowych systemów sterowania i telekomunikacji w energetyce; odpowiada za prawidłowe działanie infrastruktury sieci i systemów energetycznych; stosuje techniki komputerowe w projektowaniu, monitorowaniu i analizach stanów pracy oraz w sterowaniu pracą sieci i systemów energetycznych.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Ekoenergetyka - PB, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201863
rok 201987
rok 202020
rok 202122
rok 202215
Liczba absolwentów
PB, Ekoenergetyka (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Ekoenergetyka - PB, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201890,5%
absolwenci z roku 201993,1%
absolwenci z roku 202075,0%
absolwenci z roku 202168,2%
absolwenci z roku 202273,3%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
PB, Ekoenergetyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Ekoenergetyka - PB, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201890,5%52,4%
absolwenci z roku 201986,2%75,9%
absolwenci z roku 202070,0%50,0%
absolwenci z roku 202168,2%27,3%
absolwenci z roku 202273,3%6,7%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
PB, Ekoenergetyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ekoenergetyka - PB, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku7,9%2,9%0,0%4,5%2,8%
w II roku7,1%1,7%5,8%6,4%
w III roku11,9%0,6%2,9%
w IV roku5,2%0,0%
w V roku5,6%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
PB, Ekoenergetyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ekoenergetyka - PB, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,030,500,001,010,51
w II roku1,170,260,901,27
w III roku1,620,090,56
w IV roku0,750,00
w V roku1,32
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
PB, Ekoenergetyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Ekoenergetyka - PB, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201815,5517,85
absolwenci z roku 20199,4812,00
absolwenci z roku 20208,949,94
absolwenci z roku 20218,849,12
absolwenci z roku 20225,506,20
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
PB, Ekoenergetyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
PB, Ekoenergetyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ekoenergetyka - PB, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201838,1%33,3%0,0%
abs. z roku 201958,6%51,7%3,4%
abs. z roku 202065,0%65,0%0,0%
abs. z roku 202150,0%40,9%0,0%
abs. z roku 202253,3%53,3%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
PB, Ekoenergetyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
PB, Ekoenergetyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PB, Ekoenergetyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Ekoenergetyka - PB, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca26,2%48,6%52,1%43,6%40,6%
umowa o pracę22,6%40,8%50,8%40,2%38,9%
samo­zatrudnienie0,0%3,4%0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
PB, Ekoenergetyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
PB, Ekoenergetyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PB, Ekoenergetyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ekoenergetyka - PB, studia I stopnia
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 833 zł2 903 zł3 223 zł4 881 zł3 395 zł
w II roku3 269 zł3 766 zł4 373 zł4 507 zł
w III roku4 218 zł4 679 zł5 737 zł
w IV roku5 719 zł5 765 zł
w V roku6 720 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
PB, Ekoenergetyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ekoenergetyka - PB, studia I stopnia
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku3 218 zł2 968 zł3 264 zł5 013 zł3 497 zł
w II roku3 726 zł3 848 zł4 369 zł5 150 zł
w III roku4 344 zł4 682 zł5 838 zł
w IV roku5 626 zł5 756 zł
w V roku6 194 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
PB, Ekoenergetyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ekoenergetyka - PB, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,620,610,650,910,53
w II roku0,670,730,810,74
w III roku0,800,840,96
w IV roku1,010,92
w V roku1,07
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
PB, Ekoenergetyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności