aplikacja Matura google play app store

Kierunek Gospodarka przestrzenna

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:biologia
fizyka
geografia
informatyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
matematyka
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
pb.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-studia-1-i-2-stopnia
Dodatkowe informacje o kierunku Gospodarka przestrzenna

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:społeczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2022-06-23
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://wb.pb.edu.pl/
Strona www uczelni:
pb.edu.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Gospodarka przestrzenna PB

Przykłady zawodów

Inżynier gospodarki przestrzennej
Wykonuje prace badawcze, analizy, ekspertyzy i opracowania w dziedzinie planowania przestrzennego, zarządzania rozwojem regionalnym i lokalnym, projektowania urbanistycznego, inżynierii środowiska oraz gospodarki i zarządzania nieruchomościami; przygotowuje plany zagospodarowania przestrzennego i programy rozwoju jednostek terytorialnych; ustala strategię rozwoju gospodarczego jednostek terytorialnych.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Gospodarka przestrzenna - PB, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014114
rok 201566
rok 201677
rok 201770
rok 201866
rok 201946
rok 202048
rok 202138
rok 202238
Liczba absolwentów
PB, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Gospodarka przestrzenna - PB, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201595,5%
absolwenci z roku 201679,3%
absolwenci z roku 201784,3%
absolwenci z roku 201878,8%
absolwenci z roku 201969,6%
absolwenci z roku 202079,2%
absolwenci z roku 202178,9%
absolwenci z roku 202276,3%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
PB, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Gospodarka przestrzenna - PB, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201593,9%84,8%
absolwenci z roku 201676,6%64,9%
absolwenci z roku 201780,0%64,3%
absolwenci z roku 201880,3%62,1%
absolwenci z roku 201960,9%50,0%
absolwenci z roku 202075,0%56,2%
absolwenci z roku 202171,1%57,9%
absolwenci z roku 202265,8%31,6%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
PB, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gospodarka przestrzenna - PB, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku6,7%1,3%5,5%3,3%4,2%3,4%6,1%0,7%4,2%
w II roku14,1%8,0%7,5%7,0%4,9%7,8%3,5%6,1%
w III roku7,6%8,3%5,8%7,5%4,8%5,2%2,4%
w IV roku5,2%3,0%5,7%3,2%1,3%2,8%
w V roku4,3%2,8%7,2%1,1%2,4%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
PB, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
PB, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gospodarka przestrzenna - PB, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,510,130,560,450,520,591,120,070,81
w II roku1,290,890,901,070,851,330,570,97
w III roku0,721,160,741,260,760,990,36
w IV roku0,670,510,800,420,200,57
w V roku0,610,530,950,140,37
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
PB, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
PB, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Gospodarka przestrzenna - PB, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201416,4923,71
absolwenci z roku 201521,9225,59
absolwenci z roku 201615,9620,60
absolwenci z roku 201717,9921,71
absolwenci z roku 201817,8723,79
absolwenci z roku 201913,5116,96
absolwenci z roku 202014,6415,29
absolwenci z roku 202112,8814,91
absolwenci z roku 20229,688,70
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
PB, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
PB, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gospodarka przestrzenna - PB, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201433,3%17,6%4,3%
abs. z roku 201516,7%15,2%0,0%
abs. z roku 201633,8%23,4%1,3%
abs. z roku 201724,3%22,9%0,0%
abs. z roku 201830,3%21,2%1,5%
abs. z roku 201947,8%41,3%0,0%
abs. z roku 202035,4%25,0%0,0%
abs. z roku 202139,5%34,2%0,0%
abs. z roku 202244,7%34,2%5,3%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
PB, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
PB, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PB, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Gospodarka przestrzenna - PB, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca22,5%12,0%20,4%16,3%18,6%33,5%20,3%28,9%27,9%
umowa o pracę10,4%9,5%14,2%14,9%12,9%27,2%15,6%23,2%22,1%
samo­zatrudnienie3,3%0,0%0,5%0,0%1,5%0,0%0,0%0,0%0,7%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
PB, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
PB, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PB, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gospodarka przestrzenna - PB, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 205 zł1 356 zł1 566 zł1 854 zł1 619 zł2 212 zł1 974 zł2 777 zł3 136 zł
w II roku1 530 zł1 749 zł2 073 zł2 128 zł2 206 zł2 576 zł2 839 zł3 197 zł
w III roku2 043 zł2 542 zł2 560 zł3 006 zł3 044 zł3 359 zł3 969 zł
w IV roku2 642 zł3 045 zł3 037 zł3 647 zł3 734 zł4 324 zł
w V roku3 030 zł3 692 zł3 500 zł4 003 zł4 869 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
PB, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
PB, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gospodarka przestrzenna - PB, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 895 zł1 454 zł1 791 zł1 853 zł2 132 zł2 439 zł2 442 zł3 216 zł3 669 zł
w II roku2 149 zł2 047 zł2 369 zł2 417 zł2 641 zł2 863 zł3 352 zł3 574 zł
w III roku2 234 zł2 622 zł2 767 zł3 113 zł3 479 zł3 530 zł4 190 zł
w IV roku2 712 zł3 046 zł3 245 zł3 621 zł4 011 zł4 320 zł
w V roku3 132 zł3 596 zł3 534 zł4 016 zł4 760 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
PB, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
PB, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gospodarka przestrzenna - PB, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,350,370,390,450,380,460,370,500,51
w II roku0,410,440,500,490,460,490,500,51
w III roku0,520,610,580,650,580,590,63
w IV roku0,650,680,640,730,660,68
w V roku0,690,760,690,730,78
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
PB, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
PB, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności