aplikacja Matura google play app store

Kierunek Energetyka

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
matematyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:biologia
chemia
fizyka
informatyka
Kandydaci z nową maturą:
W postępowaniu kwalifikacyjnym na wszystkie kierunki studiów pierwszego stopnia jako podstawa wpisu na listę studentów uwzględniane są wyniki z trzech przedmiotów egzaminu
pisemnego: (języka polskiego, języka obcego i matematyki) oraz dodatkowego przedmiotu klasyfikacyjnego.

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.pcz.pl/pl/kandydat
Dodatkowe informacje o kierunku Energetyka

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:inżynieryjno-techniczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2021-05-20
Strona www uczelni:
pcz.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Energetyka

Przykłady zawodów

Inżynier energetyki
Projektuje oraz nadzoruje wykonawstwo i eksploatację urządzeń, instalacji sieci i systemów energetycznych, z uwzględnieniem systemów automatyki zabezpieczeniowej i regulacyjnej oraz komputerowych systemów sterowania i telekomunikacji w energetyce; odpowiada za prawidłowe działanie infrastruktury sieci i systemów energetycznych; stosuje techniki komputerowe w projektowaniu, monitorowaniu i analizach stanów pracy oraz w sterowaniu pracą sieci i systemów energetycznych.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Energetyka - PCz, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201417
rok 201540
rok 201637
rok 201754
rok 201824
rok 201913
rok 202011
rok 202210
Liczba absolwentów
PCz, Energetyka (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Energetyka - PCz, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201577,5%
absolwenci z roku 201670,3%
absolwenci z roku 201763,0%
absolwenci z roku 201886,1%
absolwenci z roku 201976,9%
absolwenci z roku 202045,5%
absolwenci z roku 202260,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
PCz, Energetyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Energetyka - PCz, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201570,7%63,5%
absolwenci z roku 201670,3%64,9%
absolwenci z roku 201761,1%44,4%
absolwenci z roku 201886,1%72,2%
absolwenci z roku 201976,9%69,2%
absolwenci z roku 202045,5%27,3%
absolwenci z roku 202260,0%30,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
PCz, Energetyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Energetyka - PCz, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2022
w I roku5,9%13,0%8,6%3,0%0,7%3,2%0,0%4,2%
w II roku11,3%12,3%4,5%0,0%0,5%3,2%0,0%
w III roku6,4%11,4%6,1%1,4%6,9%0,0%0,0%
w IV roku1,0%5,2%3,6%1,1%3,5%3,8%
w V roku0,0%2,5%4,3%0,2%1,2%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
PCz, Energetyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
PCz, Energetyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Energetyka - PCz, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2022
w I roku0,491,341,000,410,120,570,000,86
w II roku1,001,460,580,000,070,560,00
w III roku0,871,620,890,281,010,000,00
w IV roku0,190,810,670,180,451,13
w V roku0,000,460,710,060,19
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
PCz, Energetyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
PCz, Energetyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Energetyka - PCz, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201414,1218,62
absolwenci z roku 201515,0021,87
absolwenci z roku 201612,6517,05
absolwenci z roku 20177,659,17
absolwenci z roku 201811,4615,36
absolwenci z roku 20199,0010,54
absolwenci z roku 20200,000,00
absolwenci z roku 20226,258,25
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
PCz, Energetyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
PCz, Energetyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Energetyka - PCz, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201447,1%29,4%0,0%
abs. z roku 201543,4%36,1%4,3%
abs. z roku 201651,4%45,9%2,7%
abs. z roku 201772,8%67,3%4,9%
abs. z roku 201863,9%58,3%0,0%
abs. z roku 201969,2%69,2%0,0%
abs. z roku 2020100,0%100,0%0,0%
abs. z roku 202260,0%60,0%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
PCz, Energetyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
PCz, Energetyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PCz, Energetyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Energetyka - PCz, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2022
jakakolwiek praca19,6%24,9%34,9%58,8%43,1%52,6%100,0%50,0%
umowa o pracę15,7%16,5%27,0%54,3%41,2%47,4%100,0%42,5%
samo­zatrudnienie0,0%2,3%2,5%4,2%0,0%0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
PCz, Energetyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
PCz, Energetyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PCz, Energetyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Energetyka - PCz, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2022
w I roku1 165 zł1 898 zł1 737 zł3 138 zł2 285 zł2 437 zł8 486 zł4 575 zł
w II roku2 140 zł1 944 zł2 416 zł4 269 zł3 174 zł2 688 zł10 635 zł
w III roku2 810 zł2 156 zł3 816 zł5 015 zł3 786 zł4 133 zł10 541 zł
w IV roku3 043 zł2 815 zł4 342 zł5 737 zł4 730 zł5 247 zł
w V roku3 688 zł3 582 zł4 555 zł6 885 zł5 566 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
PCz, Energetyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
PCz, Energetyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Energetyka - PCz, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2022
w I roku1 627 zł1 839 zł1 839 zł3 221 zł2 526 zł2 343 zł8 486 zł4 736 zł
w II roku2 464 zł1 139 zł2 548 zł4 377 zł3 318 zł2 813 zł10 635 zł
w III roku2 810 zł2 579 zł3 829 zł5 053 zł4 059 zł4 526 zł10 541 zł
w IV roku3 095 zł2 899 zł4 475 zł5 808 zł4 859 zł5 273 zł
w V roku3 710 zł3 376 zł4 686 zł7 010 zł5 655 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
PCz, Energetyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
PCz, Energetyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Energetyka - PCz, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2022
w I roku0,290,550,460,750,550,521,610,71
w II roku0,550,510,620,940,710,521,82
w III roku0,770,540,901,050,770,721,61
w IV roku0,800,670,971,110,870,82
w V roku0,890,800,931,190,90
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
PCz, Energetyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
PCz, Energetyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności