Kryteria przyjęć:
Kierunek Biotechnologia

przedmioty
język polski (pp)
matematyka (pp)
1 spośród:biologia
chemia
fizyka
1 spośród:język angielski (pp)
język francuski (pp)
język hiszpański (pp)
język niemiecki (pp)
język rosyjski (pp)
język włoski (pp)

Dla kandydatów zdających "nową maturę"

Do konkursu bierze się sumę punktów kandydata z następujących przedmiotów:

- przedmiotu głównego,

- języka polskiego,

- języka obcego nowożytnego.

Kryteria kwalifikacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia

Do konkursu bierze się sumę punktów kandydata z następujących przedmiotów:
 • matematyki,
 • przedmiotu dodatkowego,
 • języka polskiego,
 • języka obcego nowożytnego.
Wzór, według którego obliczane są punkty kandydata

W = matematyka*p + przedmiot dodatkowy*p + 0,1 *j polski *p + 0,1*j obcy*p

gdzie:
 • W - liczba punktów kandydata
 • matematyka - liczba punktów odpowiadająca wynikowi z egzaminu z matematyki
 • przedmiot dodatkowy - liczba punktów odpowiadająca wynikowi z egzaminu z przedmiotu dodatkowego
 • j polski - liczba punktów odpowiadająca wynikowi z egzaminu z języka polskiego
 • j obcy - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego
 • p - zmienna zależna od rodzaju i poziomu egzaminu maturalnego z danego przedmiotu

Dla kandydatów, będących obywatelami polskimi, zdających egzamin maturalny z wynikami określonymi wartościami procentowymi („nowa matura”)

Do wzoru na obliczenie liczby punktów kandydata należy podstawić:

 • matematyka - liczba punktów równa procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki
 • przedmiot dodatkowy - liczba punktów równa procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego; jeżeli przedmiot dodatkowy nie był zdawany na egzaminie maturalnym przyjmuje się, że przedmiot dodatkowy=0
 • j polski - liczba punktów równa procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego
 • j obcy - liczba punktów równa procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego
 • p = 0,4 dla egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym
 • p = 1,0 dla egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym lub w przypadku gdy kandydat zdawał maturę z języka obcego na poziomie dwujęzycznym

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
EF_220.jpg

Przegląd uczelni
boks_do_przegl__du_uczelni_220x300.jpg
PUM_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura UMCS
miniatura miasteczko akademickie UMK
Polityka Prywatności