aplikacja Matura google play app store

Kierunek Architektura wnętrz

Kryteria przyjęć:
przedmioty
matematyka

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.polsl.pl/
Dodatkowe informacje o kierunku Architektura wnętrz

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:inżynieryjno-techniczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2024-05-22
Strona www uczelni:
www.polsl.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Architektura wnętrz

Przykłady zawodów

Architekt wnętrz
Opracowuje programy funkcjonalno-przestrzenne i projekty wnętrz obiektów w fazie projektowania architektonicznego oraz przebudowy, modernizacji i adaptacji wnętrz istniejących; pełni kontrolę nad realizacją projektowanych wnętrz; prowadzi studia i badania nad praktycznym wykorzystaniem w budownictwie nowych materiałów wykończeniowych oraz technologii prowadzenia prac wnętrzarskich, a także systemów oświetleniowych, urządzeń i systemów wentylacji, zabezpieczeń ppoż. i antywłamaniowych.
Architekt zieleni wewnątrz budynków
Opracowuje programy oraz projekty aranżacji powierzchni i rozmieszczania zielonych kompozycji oraz zieleni wewnątrz budynków o walorach dekoracyjnych w apartamentach, loftach, domach, rezydencjach oraz wnętrzach użyteczności publicznej: w restauracjach, hotelach, biurach, sklepach, galeriach handlowych itp.;
wyposaża w zieleń tarasy i ogrody zimowe, fasady budynków (tzw. ogrody wertykalne) oraz ogrody na dachach itp.);
współpracuje z architektem wnętrz oraz ogrodnikami przy realizacji projektu;
nadzoruje wykonawstwo projektu;
określa zasady pielęgnacji roślin.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Architektura wnętrz - PŚ, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201441
rok 201532
rok 201634
rok 201726
rok 201825
rok 201923
rok 202036
rok 202131
rok 202233
Liczba absolwentów
PŚ, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Architektura wnętrz - PŚ, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201596,9%
absolwenci z roku 201685,3%
absolwenci z roku 201780,8%
absolwenci z roku 201892,0%
absolwenci z roku 201987,0%
absolwenci z roku 202075,0%
absolwenci z roku 202177,4%
absolwenci z roku 202284,8%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
PŚ, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Architektura wnętrz - PŚ, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201593,8%87,5%
absolwenci z roku 201685,3%73,5%
absolwenci z roku 201776,9%61,5%
absolwenci z roku 201892,0%84,0%
absolwenci z roku 201987,0%78,3%
absolwenci z roku 202075,0%75,0%
absolwenci z roku 202174,2%51,6%
absolwenci z roku 202284,8%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
PŚ, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Architektura wnętrz - PŚ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku7,1%2,3%4,9%7,7%1,0%5,4%5,6%2,7%3,3%
w II roku3,0%2,6%2,0%1,9%0,0%3,6%3,9%1,6%
w III roku9,8%7,3%14,5%10,3%11,3%6,5%7,2%
w IV roku5,5%8,3%7,8%12,8%7,0%5,4%
w V roku4,1%3,4%5,6%2,2%0,7%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
PŚ, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
PŚ, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Architektura wnętrz - PŚ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,760,360,871,110,200,981,430,690,79
w II roku0,370,430,320,310,000,521,030,30
w III roku1,471,622,622,241,991,242,05
w IV roku0,902,262,062,291,511,11
w V roku1,010,701,150,610,46
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
PŚ, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
PŚ, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Architektura wnętrz - PŚ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201425,3231,00
absolwenci z roku 201525,9327,26
absolwenci z roku 201622,3827,68
absolwenci z roku 201720,4621,05
absolwenci z roku 201824,9630,19
absolwenci z roku 201921,2425,50
absolwenci z roku 202021,0322,10
absolwenci z roku 202110,4414,94
absolwenci z roku 20227,176,38
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
PŚ, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
PŚ, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Architektura wnętrz - PŚ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201414,6%7,3%2,4%
abs. z roku 201518,8%18,8%0,0%
abs. z roku 201629,4%14,7%2,9%
abs. z roku 201738,5%26,9%3,8%
abs. z roku 201824,0%12,0%0,0%
abs. z roku 201921,7%13,0%0,0%
abs. z roku 202027,8%19,4%2,8%
abs. z roku 202135,5%22,6%3,2%
abs. z roku 202227,3%18,2%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
PŚ, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
PŚ, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PŚ, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Architektura wnętrz - PŚ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca5,5%13,8%14,7%17,3%11,0%9,8%16,9%19,4%15,4%
umowa o pracę2,0%13,8%7,4%13,5%3,0%5,4%11,3%14,5%9,6%
samo­zatrudnienie0,6%0,0%2,9%3,8%0,0%0,0%1,9%1,9%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
PŚ, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
PŚ, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PŚ, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Architektura wnętrz - PŚ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 363 zł1 139 zł1 307 zł958 zł803 zł944 zł2 244 zł2 086 zł2 697 zł
w II roku1 283 zł1 814 zł1 029 zł2 191 zł2 250 zł2 106 zł2 238 zł2 605 zł
w III roku1 434 zł1 659 zł1 768 zł2 037 zł2 227 zł3 030 zł2 916 zł
w IV roku2 132 zł1 932 zł2 629 zł2 446 zł3 237 zł3 654 zł
w V roku2 343 zł2 420 zł2 595 zł3 153 zł3 454 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
PŚ, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
PŚ, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Architektura wnętrz - PŚ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 972 zł1 135 zł1 435 zł1 145 zł1 426 zł1 389 zł2 547 zł2 670 zł2 864 zł
w II roku1 844 zł1 917 zł1 122 zł2 265 zł2 600 zł2 173 zł2 324 zł2 920 zł
w III roku1 749 zł1 888 zł2 295 zł2 377 zł2 543 zł2 969 zł3 295 zł
w IV roku2 471 zł2 128 zł2 983 zł2 822 zł3 354 zł3 522 zł
w V roku2 454 zł2 544 zł2 671 zł3 355 zł3 660 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
PŚ, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
PŚ, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Architektura wnętrz - PŚ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,290,300,280,220,180,180,380,340,35
w II roku0,280,450,200,470,440,350,370,37
w III roku0,320,380,370,410,410,470,41
w IV roku0,460,420,540,460,530,51
w V roku0,490,490,490,540,51
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
PŚ, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
PŚ, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Znajdź kierunki studiów, na których możesz studiować zdając poniższe przedmioty

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności