aplikacja Matura google play app store

Kierunek Technologia chemiczna

Kryteria przyjęć:
przedmioty
matematyka
1 spośród:matematyka (pr)
biologia
chemia
fizyka
1 spośród:matematyka (pr)
język angielski
biologia
chemia
fizyka
informatyka
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
Podstawą kwalifikacji dla wszystkich kierunków studiów pierwszego stopnia w AGH jest wskaźnik rekrutacji W, ustalany według wzoru:

wzór nr 1

WR = M + 3 · G1 + G2

gdzie

G1 – liczby punktów uzyskanych z przedmiotu głównego wymienionego w Uchwale nr 93/2023 Senatu AGH – Tabela 1 w kolumnie G1 (w przypadku matematyki uwzględniany jest tylko wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym),

G2 –
liczby punktów uzyskanych z przedmiotu głównego wymienionego w Uchwale nr 93/2023 Senatu AGH – Tabela 1 w kolumnie G2 (w przypadku matematyki uwzględniany jest tylko wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym) lub kwalifikacji zawodowej wymienionej w Uchwale nr 93/2023 Senatu AGHTabela 3 lub Tabela 4).

M – podwojona liczba punktów uzyskanych z matematyki na poziomie podstawowym.

Tytuły technika (kwalifikacje zawodowe) uznawane podczas procesu rekrutacji na studiaUchwała nr 93/2023 Senatu AGHTabela 2

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.agh.edu.pl/warunki-rekrutacji
Dodatkowe informacje o kierunku Technologia chemiczna

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:inżynieryjno-techniczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2018-11-08
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Technologia chemiczna AGH

Przykłady zawodów

Inżynier inżynierii chemicznej
Zajmuje się techniczną dyscypliną naukową i praktyką operacji jednostkowych w technologiach przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych, przebiegiem procesów, praw, które nimi rządzą oraz metodami rachunkowego przewidywania wyników i wyznaczaniem wartości parametrów do projektowania.
Inżynier technologii chemicznej
Kieruje przemysłowymi procesami otrzymywania związków organicznych i nieorganicznych w wyniku reakcji chemicznych oraz procesami oczyszczania ich po reakcji; opracowuje i wdraża nowe rozwiązania, racjonalizuje i nadzoruje te procesy; uczestniczy w badaniach i opracowywaniu nowych technologii oraz w projektowaniu rozwoju i modernizacji zakładów chemicznych.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Technologia chemiczna - AGH, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014223
rok 2015210
rok 2016219
rok 2017222
rok 2018227
rok 2019146
rok 2020153
rok 2021123
rok 2022130
Liczba absolwentów
AGH, Technologia chemiczna (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Technologia chemiczna - AGH, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201586,4%
absolwenci z roku 201694,0%
absolwenci z roku 201790,2%
absolwenci z roku 201889,1%
absolwenci z roku 201996,3%
absolwenci z roku 202091,5%
absolwenci z roku 202193,5%
absolwenci z roku 202295,4%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
AGH, Technologia chemiczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Technologia chemiczna - AGH, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201584,3%77,0%
absolwenci z roku 201692,8%85,6%
absolwenci z roku 201788,1%81,2%
absolwenci z roku 201887,3%80,1%
absolwenci z roku 201995,4%89,4%
absolwenci z roku 202088,9%81,0%
absolwenci z roku 202192,7%81,3%
absolwenci z roku 202292,3%73,1%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
AGH, Technologia chemiczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Technologia chemiczna - AGH, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,6%2,3%1,1%0,8%1,4%2,3%1,7%0,9%0,0%
w II roku8,4%3,4%3,4%4,8%2,4%5,1%2,6%1,9%
w III roku6,5%3,7%5,1%4,1%5,9%2,4%3,4%
w IV roku3,0%1,9%3,4%3,0%3,5%2,4%
w V roku2,3%0,5%0,9%2,2%2,9%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
AGH, Technologia chemiczna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
AGH, Technologia chemiczna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Technologia chemiczna - AGH, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,140,190,140,110,240,500,300,120,00
w II roku0,800,390,460,770,410,830,450,28
w III roku0,840,560,800,821,010,420,65
w IV roku0,430,320,550,510,640,41
w V roku0,390,140,130,390,47
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
AGH, Technologia chemiczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
AGH, Technologia chemiczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Technologia chemiczna - AGH, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201419,3220,93
absolwenci z roku 201516,7118,73
absolwenci z roku 201619,9921,37
absolwenci z roku 201717,3420,43
absolwenci z roku 201818,1320,06
absolwenci z roku 201917,5320,25
absolwenci z roku 202015,8817,88
absolwenci z roku 202113,5715,13
absolwenci z roku 202211,7512,32
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
AGH, Technologia chemiczna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
AGH, Technologia chemiczna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Technologia chemiczna - AGH, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201421,7%18,7%1,6%
abs. z roku 201529,6%23,6%1,7%
abs. z roku 201620,7%16,5%1,6%
abs. z roku 201730,5%25,9%2,5%
abs. z roku 201829,7%26,4%0,0%
abs. z roku 201926,7%18,4%0,9%
abs. z roku 202028,8%24,8%0,0%
abs. z roku 202139,8%33,3%4,1%
abs. z roku 202231,5%25,4%0,8%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
AGH, Technologia chemiczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
AGH, Technologia chemiczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AGH, Technologia chemiczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Technologia chemiczna - AGH, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca15,2%20,4%12,3%20,9%18,1%14,9%18,2%24,3%19,4%
umowa o pracę13,3%17,7%9,6%17,1%16,2%11,2%15,2%20,0%16,6%
samo­zatrudnienie1,6%0,8%1,3%2,0%0,0%0,4%0,0%3,0%0,8%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
AGH, Technologia chemiczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
AGH, Technologia chemiczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AGH, Technologia chemiczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Technologia chemiczna - AGH, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 349 zł1 685 zł1 575 zł2 163 zł1 931 zł1 816 zł2 405 zł2 804 zł3 461 zł
w II roku2 093 zł2 581 zł2 443 zł2 550 zł2 750 zł2 672 zł3 294 zł4 053 zł
w III roku3 102 zł3 627 zł3 754 zł3 753 zł3 769 zł4 173 zł5 291 zł
w IV roku3 860 zł4 530 zł4 670 zł4 562 zł4 660 zł5 474 zł
w V roku4 355 zł5 289 zł5 204 zł5 396 zł6 006 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
AGH, Technologia chemiczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
AGH, Technologia chemiczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Technologia chemiczna - AGH, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 451 zł2 036 zł1 698 zł2 305 zł2 160 zł2 505 zł2 625 zł3 003 zł3 987 zł
w II roku2 329 zł2 854 zł2 728 zł2 877 zł2 914 zł3 055 zł3 721 zł4 323 zł
w III roku3 243 zł3 778 zł3 847 zł3 948 zł3 965 zł4 300 zł5 400 zł
w IV roku3 896 zł4 616 zł4 704 zł4 580 zł4 811 zł5 556 zł
w V roku4 450 zł5 309 zł5 281 zł5 483 zł5 978 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
AGH, Technologia chemiczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
AGH, Technologia chemiczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Technologia chemiczna - AGH, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,390,440,400,540,420,350,450,510,50
w II roku0,570,650,590,580,560,520,570,65
w III roku0,810,860,840,780,740,760,83
w IV roku0,951,000,970,860,820,86
w V roku1,011,081,000,930,94
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
AGH, Technologia chemiczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
AGH, Technologia chemiczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kryteria przyjęć:

» AGH - kierunki wg matury

Kontakt:

Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Rekrutacja:
tel. +48 12 617 36 84
(czynny przez cały rok w godz. 9.00-15.00)
Wirtualny Dzień Otwarty
Polityka Prywatności