aplikacja Matura google play app store

Kierunek Automatyka i robotyka

Kryteria przyjęć:
przedmioty
matematyka
1 spośród:matematyka (pr)
fizyka
informatyka
Podstawą kwalifikacji dla wszystkich kierunków studiów pierwszego stopnia w AGH jest wskaźnik rekrutacji W, ustalany według wzoru:

wzór nr 1

WR = M + 3 · G1 + G2

gdzie

G1 – liczby punktów uzyskanych z przedmiotu głównego wymienionego w Uchwale nr 93/2023 Senatu AGH – Tabela 1 w kolumnie G1 (w przypadku matematyki uwzględniany jest tylko wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym),

G2 –
liczby punktów uzyskanych z przedmiotu głównego wymienionego w Uchwale nr 93/2023 Senatu AGH – Tabela 1 w kolumnie G2 (w przypadku matematyki uwzględniany jest tylko wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym) lub kwalifikacji zawodowej wymienionej w Uchwale nr 93/2023 Senatu AGHTabela 3 lub Tabela 4).

M – podwojona liczba punktów uzyskanych z matematyki na poziomie podstawowym.

Tytuły technika (kwalifikacje zawodowe) uznawane podczas procesu rekrutacji na studiaUchwała nr 93/2023 Senatu AGHTabela 2

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.agh.edu.pl/warunki-rekrutacji
Dodatkowe informacje o kierunku Automatyka i robotyka

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:inżynieryjno-techniczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2023-03-23
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Automatyka i robotyka AGH

Przykłady zawodów

automatyka i robotyka
Inżynier automatyki i robotyki
Zajmuje się twórczą pracą inżynierską oraz pracą badawczą w zakresie projektowania robotów i manipulatorów lub projektowania układów sterowania robotami, układów sensorycznych i robotów ze sztuczną inteligencją oraz napędów elektrycznych, współpracując z innymi specjalistami oraz wykorzystując odpowiednie komputerowe programy symulacyjne.
Inżynier elektryk automatyk
Inżynier elektryk automatyk
• Odpowiada za realizację projektów w zakresie systemów elektrycznych i automatyki;
• projektuje instalacje elektryczne;
• zajmuje się audytami i kontrolą stanu faktycznego systemów automatyki przemysłowej oraz rozwiązywaniem pojawiających się problemów technicznych.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Automatyka i robotyka - AGH, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014250
rok 2015245
rok 2016256
rok 2017282
rok 2018228
rok 2019242
rok 2020241
rok 2021221
rok 2022246
Liczba absolwentów
AGH, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Automatyka i robotyka - AGH, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201593,1%
absolwenci z roku 201688,5%
absolwenci z roku 201781,8%
absolwenci z roku 201884,9%
absolwenci z roku 201986,5%
absolwenci z roku 202086,6%
absolwenci z roku 202181,2%
absolwenci z roku 202280,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
AGH, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Automatyka i robotyka - AGH, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201593,1%78,4%
absolwenci z roku 201687,6%70,2%
absolwenci z roku 201781,4%67,6%
absolwenci z roku 201884,9%72,9%
absolwenci z roku 201983,3%70,0%
absolwenci z roku 202084,1%66,8%
absolwenci z roku 202177,9%62,1%
absolwenci z roku 202276,6%44,3%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
AGH, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Automatyka i robotyka - AGH, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,3%0,5%0,9%0,5%0,2%0,7%0,5%1,3%0,9%
w II roku1,4%1,3%2,3%0,5%1,6%1,4%0,3%1,1%
w III roku2,6%2,1%1,3%0,7%2,5%1,1%1,0%
w IV roku0,7%1,2%1,7%0,7%1,6%0,8%
w V roku1,0%0,9%0,9%0,6%1,1%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
AGH, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
AGH, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Automatyka i robotyka - AGH, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,030,040,110,110,060,180,100,210,16
w II roku0,130,150,300,090,430,210,040,22
w III roku0,300,330,300,220,560,160,20
w IV roku0,140,300,610,160,360,18
w V roku0,280,150,290,070,27
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
AGH, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
AGH, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Automatyka i robotyka - AGH, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201414,1916,23
absolwenci z roku 201514,2415,74
absolwenci z roku 201614,2415,31
absolwenci z roku 201711,7813,24
absolwenci z roku 201812,9414,43
absolwenci z roku 201912,9313,31
absolwenci z roku 202013,1614,13
absolwenci z roku 20219,7011,83
absolwenci z roku 20226,097,53
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
AGH, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
AGH, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Automatyka i robotyka - AGH, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201438,3%31,7%5,2%
abs. z roku 201536,7%32,7%2,7%
abs. z roku 201637,9%32,1%3,7%
abs. z roku 201751,2%44,1%3,0%
abs. z roku 201849,1%43,1%4,9%
abs. z roku 201950,9%46,8%3,9%
abs. z roku 202046,3%36,9%3,3%
abs. z roku 202154,1%42,6%3,6%
abs. z roku 202265,2%49,9%8,3%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
AGH, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
AGH, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AGH, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Automatyka i robotyka - AGH, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca26,3%26,1%27,2%38,7%36,4%36,4%32,1%37,9%47,8%
umowa o pracę21,6%23,8%23,6%34,7%32,5%33,0%28,1%31,9%39,4%
samo­zatrudnienie3,1%1,7%2,7%2,7%3,7%2,4%1,8%3,2%6,3%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
AGH, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
AGH, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AGH, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Automatyka i robotyka - AGH, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 852 zł2 954 zł3 247 zł3 518 zł4 019 zł4 559 zł5 123 zł5 000 zł5 659 zł
w II roku3 881 zł3 834 zł4 456 zł4 896 zł5 435 zł5 188 zł6 891 zł7 647 zł
w III roku5 001 zł5 528 zł6 119 zł6 850 zł6 712 zł7 248 zł9 391 zł
w IV roku6 475 zł7 193 zł7 289 zł7 644 zł8 238 zł9 823 zł
w V roku7 724 zł8 378 zł8 244 zł9 336 zł10 523 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
AGH, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
AGH, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Automatyka i robotyka - AGH, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 985 zł3 117 zł3 586 zł3 791 zł4 049 zł4 819 zł6 189 zł6 029 zł6 626 zł
w II roku4 086 zł4 017 zł4 502 zł5 210 zł5 663 zł5 283 zł7 141 zł7 840 zł
w III roku5 226 zł5 659 zł6 152 zł6 945 zł6 857 zł7 377 zł9 791 zł
w IV roku6 628 zł7 155 zł7 392 zł7 827 zł8 252 zł9 923 zł
w V roku7 862 zł8 437 zł8 412 zł9 556 zł10 579 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
AGH, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
AGH, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Automatyka i robotyka - AGH, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,800,790,830,820,900,930,920,870,83
w II roku1,030,971,061,071,120,981,151,16
w III roku1,281,321,371,411,261,241,42
w IV roku1,561,601,501,441,401,49
w V roku1,731,721,551,591,58
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
AGH, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
AGH, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kryteria przyjęć:

» AGH - kierunki wg matury

Kontakt:

Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Rekrutacja:
tel. +48 12 617 36 84
(czynny przez cały rok w godz. 9.00-15.00)
Wirtualny Dzień Otwarty
Polityka Prywatności