dlamaturzysty.info

Kierunek Inżynieria naftowa i gazownicza

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:matematyka
biologia
chemia
fizyka
geografia
informatyka
1 spośród:matematyka
język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
biologia
chemia
fizyka
geografia
informatyka
Podstawą kwalifikacji dla wszystkich kierunków studiów pierwszego stopnia w AGH jest wskaźnik rekrutacji W, ustalany według wzoru:

                             W = 4 · G + M                             

gdzie:

G = 0,75 · G1 + 0,25 · G2

oraz

G1, G2liczby punktów uzyskanych z przedmiotu głównego wymienionego a M – liczba punktów uzyskanych z matematyki.

Szczegółowe informacje na stronie: https://kandydaci.agh.edu.pl/rekrutacja/warunki-i-tryb-rekrutacji-na-studia-w-agh/warunki-i-tryb-rekrutacji-na-studia-i-stopnia/

Dodatkowe informacje o kierunku Inżynieria naftowa i gazownicza

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:inżynieryjno-techniczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Inżynieria naftowa i gazownicza AGH

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Inżynieria naftowa i gazownicza - AGH, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014169
rok 2015207
rok 2016195
rok 2017146
rok 2018113
rok 2019100
Liczba absolwentów
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Inżynieria naftowa i gazownicza - AGH, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201577,8%
absolwenci z roku 201686,7%
absolwenci z roku 201789,8%
absolwenci z roku 201875,2%
absolwenci z roku 201972,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Inżynieria naftowa i gazownicza - AGH, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201575,9%58,5%
absolwenci z roku 201684,6%65,6%
absolwenci z roku 201785,7%63,7%
absolwenci z roku 201868,1%46,0%
absolwenci z roku 201965,0%36,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria naftowa i gazownicza - AGH, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku5,1%3,6%3,1%0,9%2,1%4,7%
w II roku6,9%5,5%2,6%1,7%3,0%
w III roku9,6%5,8%3,3%2,9%
w IV roku4,9%1,7%2,7%
w V roku3,2%1,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria naftowa i gazownicza - AGH, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,460,400,380,130,390,93
w II roku0,690,650,350,260,49
w III roku1,170,850,670,58
w IV roku0,760,250,53
w V roku0,620,18
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Inżynieria naftowa i gazownicza - AGH, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201416,4719,57
absolwenci z roku 201516,8019,31
absolwenci z roku 201617,2019,26
absolwenci z roku 201715,3415,29
absolwenci z roku 201811,5013,85
absolwenci z roku 20197,088,64
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria naftowa i gazownicza - AGH, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201437,3%29,5%1,8%
abs. z roku 201535,2%29,0%1,4%
abs. z roku 201637,9%29,2%1,0%
abs. z roku 201739,1%36,3%4,8%
abs. z roku 201844,2%30,1%5,3%
abs. z roku 201949,0%36,0%7,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Inżynieria naftowa i gazownicza - AGH, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
jakakolwiek praca26,5%23,4%23,1%27,7%34,1%36,5%
umowa o pracę23,5%19,2%19,0%23,7%25,5%25,5%
samo­zatrudnienie0,6%1,0%0,3%3,2%3,8%6,7%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria naftowa i gazownicza - AGH, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku2 138 zł2 320 zł2 156 zł2 867 zł2 657 zł3 752 zł
w II roku2 896 zł2 684 zł3 155 zł3 672 zł3 873 zł
w III roku3 494 zł3 965 zł4 571 zł4 907 zł
w IV roku4 451 zł5 049 zł5 825 zł
w V roku5 778 zł6 173 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku ze wszystkich źródeł
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria naftowa i gazownicza - AGH, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku2 533 zł2 554 zł2 681 zł2 932 zł3 396 zł4 282 zł
w II roku3 133 zł3 098 zł3 416 zł3 986 zł4 102 zł
w III roku3 719 zł4 169 zł4 658 zł5 162 zł
w IV roku4 624 zł5 151 zł5 966 zł
w V roku5 721 zł6 208 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku z umowy o pracę
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria naftowa i gazownicza - AGH, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,600,650,540,670,600,79
w II roku0,780,680,760,810,84
w III roku0,900,971,021,01
w IV roku1,091,141,21
w V roku1,311,28
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2015 roku
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.
Polityka Prywatności