aplikacja Matura google play app store

Kierunek Energetyka

Kryteria przyjęć:
przedmioty
matematyka
1 spośród:matematyka (pr)
chemia
fizyka
informatyka
1 spośród:matematyka (pr)
język angielski
chemia
fizyka
informatyka
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
Podstawą kwalifikacji dla wszystkich kierunków studiów pierwszego stopnia w AGH jest wskaźnik rekrutacji W, ustalany według wzoru:

wzór nr 1

WR = M + 3 · G1 + G2

gdzie

G1 – liczby punktów uzyskanych z przedmiotu głównego wymienionego w Uchwale nr 93/2023 Senatu AGH – Tabela 1 w kolumnie G1 (w przypadku matematyki uwzględniany jest tylko wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym),

G2 –
liczby punktów uzyskanych z przedmiotu głównego wymienionego w Uchwale nr 93/2023 Senatu AGH – Tabela 1 w kolumnie G2 (w przypadku matematyki uwzględniany jest tylko wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym) lub kwalifikacji zawodowej wymienionej w Uchwale nr 93/2023 Senatu AGHTabela 3 lub Tabela 4).

M – podwojona liczba punktów uzyskanych z matematyki na poziomie podstawowym.

Tytuły technika (kwalifikacje zawodowe) uznawane podczas procesu rekrutacji na studiaUchwała nr 93/2023 Senatu AGHTabela 2

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.agh.edu.pl/warunki-rekrutacji
Dodatkowe informacje o kierunku Energetyka

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:inżynieryjno-techniczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2021-07-08
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Energetyka AGH

Przykłady zawodów

Inżynier energetyki
Projektuje oraz nadzoruje wykonawstwo i eksploatację urządzeń, instalacji sieci i systemów energetycznych, z uwzględnieniem systemów automatyki zabezpieczeniowej i regulacyjnej oraz komputerowych systemów sterowania i telekomunikacji w energetyce; odpowiada za prawidłowe działanie infrastruktury sieci i systemów energetycznych; stosuje techniki komputerowe w projektowaniu, monitorowaniu i analizach stanów pracy oraz w sterowaniu pracą sieci i systemów energetycznych.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Energetyka - AGH, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014147
rok 2015152
rok 2016150
rok 2017173
rok 2018165
rok 2019149
rok 2020142
rok 2021127
rok 202280
Liczba absolwentów
AGH, Energetyka (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Energetyka - AGH, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201596,7%
absolwenci z roku 201696,7%
absolwenci z roku 201797,1%
absolwenci z roku 201898,2%
absolwenci z roku 201995,3%
absolwenci z roku 202095,8%
absolwenci z roku 202194,5%
absolwenci z roku 202287,5%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
AGH, Energetyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Energetyka - AGH, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201596,1%86,2%
absolwenci z roku 201696,7%81,3%
absolwenci z roku 201796,0%77,5%
absolwenci z roku 201897,6%86,7%
absolwenci z roku 201994,6%78,5%
absolwenci z roku 202094,4%83,1%
absolwenci z roku 202193,7%83,5%
absolwenci z roku 202287,5%58,8%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
AGH, Energetyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Energetyka - AGH, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,0%1,4%0,9%0,7%0,7%0,3%0,1%0,0%0,6%
w II roku4,4%2,7%2,5%1,3%1,9%2,5%0,9%1,1%
w III roku7,4%3,7%3,8%2,6%3,0%2,9%2,0%
w IV roku1,9%3,0%2,5%1,2%2,4%1,7%
w V roku1,2%2,2%2,5%0,9%2,1%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
AGH, Energetyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
AGH, Energetyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Energetyka - AGH, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,090,130,130,090,130,030,020,000,08
w II roku0,420,330,310,220,340,390,140,17
w III roku0,880,580,620,490,460,490,41
w IV roku0,260,630,490,260,290,42
w V roku0,290,650,470,190,23
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
AGH, Energetyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
AGH, Energetyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Energetyka - AGH, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201421,0324,61
absolwenci z roku 201521,2323,39
absolwenci z roku 201620,3622,57
absolwenci z roku 201716,9918,38
absolwenci z roku 201820,0023,25
absolwenci z roku 201918,8022,34
absolwenci z roku 202019,0320,22
absolwenci z roku 202114,0918,67
absolwenci z roku 202212,1212,00
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
AGH, Energetyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
AGH, Energetyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Energetyka - AGH, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201417,0%13,6%1,4%
abs. z roku 201515,1%12,5%0,7%
abs. z roku 201614,0%12,0%0,0%
abs. z roku 201725,4%23,1%1,2%
abs. z roku 201818,8%15,2%1,8%
abs. z roku 201929,5%18,8%3,4%
abs. z roku 202021,8%16,2%1,4%
abs. z roku 202137,0%17,3%3,9%
abs. z roku 202231,2%27,5%2,5%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
AGH, Energetyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
AGH, Energetyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AGH, Energetyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Energetyka - AGH, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca8,0%7,7%5,8%12,6%8,7%14,1%11,3%16,3%20,0%
umowa o pracę6,2%6,4%5,2%10,5%7,2%9,0%8,8%12,0%17,8%
samo­zatrudnienie0,8%0,5%0,0%0,2%0,8%1,6%1,4%2,4%1,7%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
AGH, Energetyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
AGH, Energetyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AGH, Energetyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Energetyka - AGH, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 512 zł1 852 zł1 995 zł2 342 zł2 527 zł1 854 zł2 154 zł2 014 zł4 101 zł
w II roku2 210 zł2 361 zł3 037 zł3 374 zł3 113 zł3 264 zł3 767 zł4 678 zł
w III roku3 425 zł3 716 zł4 242 zł4 844 zł4 707 zł4 623 zł5 256 zł
w IV roku4 334 zł4 817 zł5 320 zł5 795 zł6 067 zł6 360 zł
w V roku5 428 zł6 042 zł6 418 zł6 997 zł7 661 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
AGH, Energetyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
AGH, Energetyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Energetyka - AGH, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 691 zł2 021 zł2 066 zł2 462 zł2 786 zł2 551 zł2 675 zł3 568 zł4 311 zł
w II roku2 423 zł2 629 zł3 264 zł3 561 zł3 490 zł3 699 zł4 029 zł4 982 zł
w III roku3 549 zł3 789 zł4 437 zł4 924 zł5 104 zł4 812 zł5 443 zł
w IV roku4 467 zł4 747 zł5 617 zł5 879 zł6 134 zł6 619 zł
w V roku5 454 zł6 027 zł6 529 zł7 155 zł7 730 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
AGH, Energetyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
AGH, Energetyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Energetyka - AGH, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,450,480,530,580,560,390,440,380,66
w II roku0,610,610,720,740,650,610,670,73
w III roku0,910,900,971,010,910,800,84
w IV roku1,081,081,131,111,050,99
w V roku1,261,231,271,221,18
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
AGH, Energetyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
AGH, Energetyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kryteria przyjęć:

» AGH - kierunki wg matury

Kontakt:

Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Rekrutacja:
tel. +48 12 617 36 84
(czynny przez cały rok w godz. 9.00-15.00)
Wirtualny Dzień Otwarty
Polityka Prywatności