Znajdź kierunki i uczelnie
wg przedmiotów zdawanych na maturze (studia stacjonarne)

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni  
status uczelni  
kierunek
przyjęcia
Kryteria przyjęć
Zaznacz przedmioty
poziom podstawowy

poziom rozszerzony


Rodzaj wyszukiwania
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
kryteria przyjęć - lista kierunków »
prezentacja uczelni »

Kryteria przyjęć:
Kierunek Gospodarka przestrzenna

przedmioty
1 spośród:matematyka (pp)
biologia
chemia
fizyka
geografia
Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali "nową maturę"  ustala się według wzoru:

W = P albo 2R

gdzie P i R oznaczają odpowiednio wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym z jednego ze wskazanych przedmiotów.

Dodatkowe informacje:

Strona www uczelni: https://www.pk.edu.pl

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Nauka języka w Krakowie

Teb Edukacja


Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg

Przegląd uczelni w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Budynke WSB w Opolu - 3
miniatura
Polityka Prywatności