aplikacja Matura google play app store

Kierunek Architektura krajobrazu

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
matematyka
lub
przedmioty
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
matematyka
Szczegóły dotyczące kierunków i kryteriów na stronie: https://rekrutacja.pk.edu.pl/
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.pk.edu.pl/oferta-edukacyjna
Dodatkowe informacje o kierunku Architektura krajobrazu

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:inżynieryjno-techniczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2020-06-04
Strona www uczelni:
www.pk.edu.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Architektura krajobrazu

Przykłady zawodów

Architekt krajobrazu
Opracowuje programy i projekty ochrony i kształtowania krajobrazu oraz projekty budowy i modernizacji obiektów architektury krajobrazu, w celu zachowania i rozwijania projektowanych obiektów w ramach nadzoru autorskiego; prowadzi studia i badania nad praktycznym wykorzystaniem w dziedzinie architektury krajobrazu wyników prac z innych dziedzin.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Architektura krajobrazu - PK, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201467
rok 201549
rok 201657
rok 201751
rok 201844
rok 201923
rok 202026
rok 202116
rok 202227
Liczba absolwentów
PK, Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Architektura krajobrazu - PK, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201589,8%
absolwenci z roku 201694,7%
absolwenci z roku 201786,3%
absolwenci z roku 201877,3%
absolwenci z roku 201978,3%
absolwenci z roku 202080,8%
absolwenci z roku 202181,2%
absolwenci z roku 202285,2%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
PK, Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Architektura krajobrazu - PK, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201587,8%79,6%
absolwenci z roku 201689,5%84,2%
absolwenci z roku 201786,3%80,4%
absolwenci z roku 201877,3%63,6%
absolwenci z roku 201978,3%78,3%
absolwenci z roku 202076,9%53,8%
absolwenci z roku 202168,8%62,5%
absolwenci z roku 202281,5%63,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
PK, Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Architektura krajobrazu - PK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,2%0,7%0,4%2,5%5,5%4,3%3,2%0,5%0,6%
w II roku5,6%3,9%6,3%8,0%5,1%7,2%1,6%1,0%
w III roku16,5%10,9%12,6%9,0%9,7%10,9%0,6%
w IV roku8,7%6,3%6,0%7,4%6,6%9,8%
w V roku5,0%4,6%6,4%3,1%2,8%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
PK, Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
PK, Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Architektura krajobrazu - PK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,120,050,100,350,840,940,750,090,31
w II roku0,600,511,001,481,111,180,300,20
w III roku2,462,153,001,892,081,920,20
w IV roku1,611,352,151,871,481,31
w V roku0,921,521,790,800,96
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
PK, Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
PK, Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Architektura krajobrazu - PK, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201423,5527,29
absolwenci z roku 201522,4327,00
absolwenci z roku 201621,0424,10
absolwenci z roku 201718,6022,82
absolwenci z roku 201814,1619,71
absolwenci z roku 201919,0520,94
absolwenci z roku 202017,0017,71
absolwenci z roku 202119,5023,78
absolwenci z roku 202212,3110,62
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
PK, Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
PK, Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Architektura krajobrazu - PK, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201416,4%13,4%3,0%
abs. z roku 201522,4%16,3%0,0%
abs. z roku 201621,1%21,1%0,0%
abs. z roku 201729,4%21,6%3,9%
abs. z roku 201843,2%29,5%6,8%
abs. z roku 201926,1%17,4%8,7%
abs. z roku 202030,8%19,2%3,8%
abs. z roku 202112,5%6,2%0,0%
abs. z roku 202225,9%25,9%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
PK, Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
PK, Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PK, Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Architektura krajobrazu - PK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca10,3%11,4%11,8%17,0%27,3%18,1%21,8%7,3%22,2%
umowa o pracę7,0%8,7%11,0%11,8%16,5%8,3%14,4%4,2%21,3%
samo­zatrudnienie3,0%0,0%0,0%2,8%3,6%5,4%3,8%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
PK, Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
PK, Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PK, Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Architektura krajobrazu - PK, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 180 zł1 523 zł1 362 zł1 264 zł1 907 zł1 015 zł2 698 zł3 434 zł
w II roku1 469 zł1 703 zł1 589 zł1 973 zł2 337 zł1 848 zł3 843 zł3 544 zł
w III roku1 745 zł1 925 zł2 213 zł2 603 zł3 003 zł2 182 zł4 099 zł
w IV roku2 157 zł2 668 zł3 061 zł3 078 zł3 611 zł3 623 zł
w V roku2 866 zł3 211 zł3 444 zł3 499 zł4 192 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
PK, Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
PK, Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Architektura krajobrazu - PK, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 253 zł1 967 zł1 405 zł1 417 zł2 367 zł1 220 zł3 536 zł3 529 zł
w II roku1 702 zł1 875 zł1 980 zł2 034 zł2 871 zł1 776 zł3 461 zł3 861 zł
w III roku1 850 zł2 258 zł2 457 zł2 895 zł3 755 zł2 487 zł4 049 zł
w IV roku2 256 zł2 966 zł3 397 zł3 413 zł4 191 zł3 515 zł
w V roku2 943 zł3 423 zł3 683 zł3 728 zł4 663 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
PK, Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
PK, Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Architektura krajobrazu - PK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,340,410,330,270,420,190,560,46
w II roku0,390,450,360,410,480,350,660,52
w III roku0,450,470,480,490,580,390,62
w IV roku0,500,600,620,520,620,55
w V roku0,620,660,640,540,64
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
PK, Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
PK, Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności