Znajdź kierunki i uczelnie
wg przedmiotów zdawanych na maturze (studia stacjonarne)

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni  
status uczelni  
kierunek
przyjęcia
Kryteria przyjęć
Zaznacz przedmioty
poziom podstawowy

poziom rozszerzony


Rodzaj wyszukiwania
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
kryteria przyjęć - lista kierunków »
prezentacja uczelni »

Kryteria przyjęć:
Kierunek Architektura krajobrazu

przedmioty
język polski (pp)
matematyka (pp)
geografia
inne kryteria przyjęć (test, egzamin, prezentacja prac, itp.) (pp)

Przedmioty zdawane na maturze: matematyka, język ojczysty, geografia.

Kryterium kwalifikacyjnym są wyniki egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, matury międzynarodowej (International Baccalaureate), egzaminu dojrzałości zdawanego poza granicą albo wynik uzyskany przez kandydata na podstawie przeprowadzonej na PK procedury potwierdzania efektów uczenia się oraz ocena portfolio.

Portfolio na kierunek architektura krajobrazu powinno składać się z 10 do 15 prac rysunkowych formatu A2 (5 prac) i A3 (od 5 do 10 prac) przedstawiających krajobraz otwarty, krajobraz miejski oraz rośliny.

Obowiązkowy zakres tematyczny prac:

  • drzewo w stanie bezlistnym;
  • drzewo z liśćmi;
  • drzewo iglaste i liściaste razem;
  • okazałe drzewo w pagórkowatym krajobrazie otwartym zestawione z grupą krzewów;
  • most w krajobrazie;
  • uliczka w małym miasteczku z drzewami;
  • most w parku nadrzecznym;
  • krajobraz blokowiska z roślinnością;
  • krajobraz przyszłości;
  • krajobraz historyczny.
Wszystkie prace powinny być wykonane odręcznie. Co najmniej połowa prac powinna być wykonana ołówkiem grafitowym na białym kartonie. Technika pozostałych prac jest dowolna.

Dodatkowe informacje:

Strona www uczelni: https://www.pk.edu.pl

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Nauka języka w Krakowie

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
WSE_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności