aplikacja Matura google play app store

Kierunek Transport

Kryteria przyjęć:
przedmioty
matematyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:chemia
fizyka
Dodatkowe informacje o kierunku Transport

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:inżynieryjno-techniczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2018-03-08
Strona www uczelni:
www.p.lodz.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Transport

Przykłady zawodów

Inżynier zaopatrzenia, transportu i magazynowania
Zajmuje się kompleksowym kształtowaniem i zarządzaniem usługami logistycznym w zakresie zaopatrzenia, transportu i magazynowania; odpowiada za rozwiązywanie problemów i zadań logistycznych metodami i technikami inżynierskimi, poprzez projektowanie systemów i procesów logistycznych zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji; zarządza specjalistycznymi funkcjami logistycznymi: operacyjną, marketingową i finansową; wykorzystuje systemy informatyczne w zarządzaniu logistyką w przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych oraz w celu kierowania przedsiębiorstwem logistycznym.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Transport - PŁ, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201435
rok 201533
rok 201622
rok 201713
rok 201811
rok 202021
rok 202116
Liczba absolwentów
PŁ, Transport (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Transport - PŁ, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201589,1%
absolwenci z roku 201686,4%
absolwenci z roku 201753,8%
absolwenci z roku 201872,7%
absolwenci z roku 202038,4%
absolwenci z roku 202143,8%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
PŁ, Transport (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Transport - PŁ, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201590,9%58,2%
absolwenci z roku 201686,4%50,0%
absolwenci z roku 201753,8%30,8%
absolwenci z roku 201872,7%45,5%
absolwenci z roku 202038,4%25,6%
absolwenci z roku 202143,8%25,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
PŁ, Transport (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Transport - PŁ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2020
abs.
2021
w I roku6,2%2,5%4,5%1,9%0,0%6,6%3,1%
w II roku2,8%1,7%4,2%2,6%0,0%0,8%2,1%
w III roku2,1%5,3%0,0%0,0%0,0%0,5%
w IV roku0,0%1,2%0,0%0,0%0,0%
w V roku0,0%0,0%0,8%0,0%0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
PŁ, Transport (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
PŁ, Transport (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Transport - PŁ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,480,230,410,240,001,370,22
w II roku0,260,230,610,370,000,140,22
w III roku0,260,730,000,000,000,10
w IV roku0,000,220,000,000,00
w V roku0,000,000,120,000,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
PŁ, Transport (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
PŁ, Transport (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Transport - PŁ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201412,1716,71
absolwenci z roku 201514,3315,28
absolwenci z roku 20168,8113,29
absolwenci z roku 20174,927,23
absolwenci z roku 20188,0012,90
absolwenci z roku 20207,199,48
absolwenci z roku 20215,817,75
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
PŁ, Transport (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
PŁ, Transport (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Transport - PŁ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201445,8%35,0%5,0%
abs. z roku 201543,6%38,2%0,0%
abs. z roku 201659,1%50,0%4,5%
abs. z roku 201776,9%76,9%7,7%
abs. z roku 201854,5%54,5%0,0%
abs. z roku 202070,9%64,7%3,1%
abs. z roku 202187,5%81,2%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
PŁ, Transport (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
PŁ, Transport (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PŁ, Transport (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Transport - PŁ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca31,2%30,6%41,7%66,7%53,0%57,3%67,2%
umowa o pracę22,9%25,7%32,2%62,2%53,0%49,9%58,9%
samo­zatrudnienie5,0%0,0%3,8%2,6%0,0%0,5%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
PŁ, Transport (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
PŁ, Transport (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PŁ, Transport (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Transport - PŁ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 675 zł1 963 zł2 003 zł2 832 zł3 427 zł3 510 zł3 881 zł
w II roku2 491 zł2 204 zł2 867 zł3 577 zł3 601 zł5 078 zł5 392 zł
w III roku3 052 zł3 468 zł3 970 zł4 500 zł4 331 zł5 726 zł
w IV roku4 013 zł4 159 zł4 933 zł4 903 zł5 337 zł
w V roku4 967 zł4 779 zł5 857 zł6 271 zł5 996 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
PŁ, Transport (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
PŁ, Transport (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Transport - PŁ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 905 zł2 159 zł2 473 zł2 913 zł3 427 zł3 806 zł4 305 zł
w II roku2 649 zł2 326 zł2 994 zł3 834 zł3 601 zł5 398 zł5 505 zł
w III roku3 186 zł3 621 zł4 230 zł4 489 zł4 331 zł5 702 zł
w IV roku4 125 zł4 368 zł4 955 zł4 888 zł5 337 zł
w V roku5 056 zł5 059 zł5 750 zł6 263 zł5 996 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
PŁ, Transport (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
PŁ, Transport (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Transport - PŁ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,520,560,550,680,810,690,65
w II roku0,730,570,710,820,780,920,82
w III roku0,860,840,910,970,870,94
w IV roku1,080,921,070,970,97
w V roku1,260,991,141,120,96
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
PŁ, Transport (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
PŁ, Transport (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności