aplikacja Matura google play app store

Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji

Kryteria przyjęć:
przedmioty
matematyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:chemia
fizyka
geografia
informatyka
Dodatkowe informacje o kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:inżynieryjno-techniczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2022-03-10
Absolwent studiów inżynierskich kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji posiada podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu zarządzania produkcją, w połączeniu z praktycznymi umiejętnościami dokonywania analizy otoczenia przedsiębiorstwa, w szczególności środowiska rynkowego i konkurencyjnego, analizy zasobów wewnętrznych oraz planowania rozwoju i działań przedsiębiorstwa w zakresie przygotowania, realizacji i kontroli procesów produkcyjnych i zarządzania kosztami.

Program studiów zapewnia przygotowanie inżynierskie w zakresie metod i technik wytwarzania, nowoczesnych rozwiązań technicznych istniejących systemów produkcyjnych oraz transferu technologii i innowacji.
Strona www uczelni:
www.p.lodz.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Zarządzanie i inżynieria produkcji PŁ

Przykłady zawodów

Inżynier organizacji i planowania produkcji
Zajmuje się całokształtem spraw związanych z organizacją i planowaniem produkcji w zakładzie, a w szczególności planowaniem zadań produkcyjnych dla zakładu, wydziałów oraz na stanowiskach roboczych

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji - PŁ, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014147
rok 2015135
rok 201697
rok 201794
rok 2018122
rok 2019109
rok 2020104
rok 2021132
rok 202299
Liczba absolwentów
PŁ, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji - PŁ, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201574,0%
absolwenci z roku 201674,3%
absolwenci z roku 201769,2%
absolwenci z roku 201867,2%
absolwenci z roku 201958,7%
absolwenci z roku 202060,8%
absolwenci z roku 202156,8%
absolwenci z roku 202257,8%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
PŁ, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji - PŁ, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201571,5%54,2%
absolwenci z roku 201674,6%60,4%
absolwenci z roku 201767,0%54,3%
absolwenci z roku 201865,6%59,0%
absolwenci z roku 201955,9%44,0%
absolwenci z roku 202056,2%42,0%
absolwenci z roku 202154,6%30,1%
absolwenci z roku 202257,8%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
PŁ, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji - PŁ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku2,4%3,6%3,7%0,7%3,1%2,4%3,2%2,5%1,7%
w II roku1,3%4,1%1,9%1,3%2,6%1,1%1,8%1,5%
w III roku2,6%1,8%1,4%2,0%1,0%2,0%1,9%
w IV roku1,4%1,5%3,9%1,7%0,9%1,6%
w V roku0,7%0,5%3,1%0,9%1,1%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
PŁ, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
PŁ, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji - PŁ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,180,250,440,100,510,390,510,420,24
w II roku0,120,380,300,240,500,160,300,25
w III roku0,270,260,260,340,180,350,33
w IV roku0,200,330,680,310,150,24
w V roku0,120,190,730,150,20
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
PŁ, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
PŁ, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji - PŁ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20148,199,76
absolwenci z roku 20158,9612,72
absolwenci z roku 20169,2210,58
absolwenci z roku 20178,709,67
absolwenci z roku 20186,046,31
absolwenci z roku 20195,886,83
absolwenci z roku 20204,396,28
absolwenci z roku 20214,504,94
absolwenci z roku 20221,421,84
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
PŁ, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
PŁ, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji - PŁ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201461,6%57,6%1,8%
abs. z roku 201567,8%54,3%6,9%
abs. z roku 201665,8%61,5%2,9%
abs. z roku 201767,0%61,7%3,2%
abs. z roku 201877,0%73,0%2,5%
abs. z roku 201975,2%68,8%1,8%
abs. z roku 202083,9%74,1%6,7%
abs. z roku 202181,0%73,4%6,2%
abs. z roku 202281,8%69,7%6,9%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
PŁ, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
PŁ, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PŁ, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji - PŁ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca48,3%53,4%49,7%56,4%67,5%63,9%70,5%67,6%67,3%
umowa o pracę43,2%42,5%46,1%50,8%63,1%60,3%61,1%60,3%56,4%
samo­zatrudnienie1,2%6,1%1,6%3,2%2,4%1,8%6,4%4,6%5,6%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
PŁ, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
PŁ, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PŁ, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji - PŁ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 602 zł2 630 zł3 375 zł3 536 zł4 339 zł4 283 zł4 676 zł4 968 zł5 029 zł
w II roku3 217 zł3 364 zł4 083 zł4 502 zł5 319 zł5 130 zł6 285 zł6 602 zł
w III roku4 149 zł4 041 zł4 823 zł5 217 zł6 042 zł6 334 zł7 703 zł
w IV roku4 820 zł4 871 zł6 080 zł6 201 zł7 542 zł7 717 zł
w V roku5 732 zł5 335 zł6 746 zł7 553 zł9 289 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
PŁ, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
PŁ, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji - PŁ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 697 zł3 146 zł3 502 zł3 674 zł4 484 zł4 489 zł4 925 zł5 212 zł5 646 zł
w II roku3 326 zł3 580 zł4 175 zł4 598 zł5 377 zł5 138 zł6 412 zł6 687 zł
w III roku4 234 zł4 314 zł4 878 zł5 295 zł6 113 zł6 431 zł7 713 zł
w IV roku4 837 zł5 016 zł6 121 zł6 296 zł7 559 zł7 816 zł
w V roku5 733 zł5 431 zł6 790 zł7 687 zł9 297 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
PŁ, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
PŁ, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji - PŁ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,730,720,790,840,940,860,880,850,75
w II roku0,870,870,930,991,060,951,061,03
w III roku1,070,971,011,061,101,061,15
w IV roku1,161,071,201,161,231,14
w V roku1,281,091,221,261,35
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
PŁ, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
PŁ, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności