aplikacja Matura google play app store

Kierunek Włókiennictwo i przemysł mody

Kryteria przyjęć:
przedmioty
matematyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:chemia
fizyka
Dodatkowe informacje o kierunku Włókiennictwo i przemysł mody

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:inżynieryjno-techniczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2022-06-09
Strona www uczelni:
www.p.lodz.pl

Przykłady zawodów

Inżynier włókiennik
Planuje, organizuje i nadzoruje przemysłowe procesy wytwarzania wyrobów włókienniczych: przędzalniczych, tkackich, dziewiarskich, odzieżowych, włóknin i przędzin oraz prowadzi prace badawcze i projektowe dotyczące struktury i technologii wyrobów włókienniczych.
Projektant mody
Opracowuje projekty różnego rodzaju odzieży oraz dodatków (butów, torebek itp.) o walorach artystycznych i użytkowych; prezentuje wykonaną wg własnego projektu kolekcję odzieży na publicznych pokazach mody, współpracując z agencjami modelek, agencjami reklamy oraz przemysłem odzieżowym; inspiruje i ukierunkowuje wzornictwo odzieży seryjnej.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Włókiennictwo i przemysł mody - PŁ, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 202011
rok 202111
rok 202213
Liczba absolwentów
PŁ, Włókiennictwo i przemysł mody (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Włókiennictwo i przemysł mody - PŁ, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 202072,7%
absolwenci z roku 202190,9%
absolwenci z roku 202253,8%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
PŁ, Włókiennictwo i przemysł mody (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Włókiennictwo i przemysł mody - PŁ, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 202072,7%45,5%
absolwenci z roku 202172,7%54,5%
absolwenci z roku 202253,8%23,1%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
PŁ, Włókiennictwo i przemysł mody (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Włókiennictwo i przemysł mody - PŁ, studia I stopnia
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku8,3%2,3%5,8%
w II roku2,3%4,5%
w III roku0,0%
w IV roku
w V roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
PŁ, Włókiennictwo i przemysł mody (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Włókiennictwo i przemysł mody - PŁ, studia I stopnia
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,341,231,06
w II roku0,460,86
w III roku0,00
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
PŁ, Włókiennictwo i przemysł mody (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Włókiennictwo i przemysł mody - PŁ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 202012,6013,67
absolwenci z roku 202111,7813,25
absolwenci z roku 20224,004,75
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
PŁ, Włókiennictwo i przemysł mody (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
PŁ, Włókiennictwo i przemysł mody (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Włókiennictwo i przemysł mody - PŁ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 202054,5%45,5%9,1%
abs. z roku 202136,4%36,4%0,0%
abs. z roku 202253,8%30,8%7,7%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
PŁ, Włókiennictwo i przemysł mody (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
PŁ, Włókiennictwo i przemysł mody (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PŁ, Włókiennictwo i przemysł mody (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Włókiennictwo i przemysł mody - PŁ, studia I stopnia
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca18,2%34,1%38,5%
umowa o pracę11,4%32,6%19,9%
samo­zatrudnienie6,8%0,0%7,7%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
PŁ, Włókiennictwo i przemysł mody (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
PŁ, Włókiennictwo i przemysł mody (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PŁ, Włókiennictwo i przemysł mody (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Włókiennictwo i przemysł mody - PŁ, studia I stopnia
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 227 zł3 206 zł2 518 zł
w II roku3 247 zł3 429 zł
w III roku4 485 zł
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
PŁ, Włókiennictwo i przemysł mody (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Włókiennictwo i przemysł mody - PŁ, studia I stopnia
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 227 zł3 162 zł3 560 zł
w II roku3 269 zł4 066 zł
w III roku4 502 zł
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
PŁ, Włókiennictwo i przemysł mody (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Włókiennictwo i przemysł mody - PŁ, studia I stopnia
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,400,510,40
w II roku0,520,56
w III roku0,63
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
PŁ, Włókiennictwo i przemysł mody (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności