aplikacja Matura google play app store

Kierunek Elektrotechnika

Kryteria przyjęć:
przedmioty
matematyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:fizyka
informatyka
Dodatkowe informacje o kierunku Elektrotechnika

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:inżynieryjno-techniczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2007-03-08
Absolwent legitymujący się dyplomem inżyniera na kierunku „Elektrotechnika” będzie przygotowany do podejmowania pracy na stanowiskach związanych z następującymi kompetencjami zawodowymi: Projektowanie, budowa i eksploatacja urządzeń automatyki i pomiarów Projektowanie, budowa i eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych Projektowanie i wdrażanie rozwiązań IT Ponadto posiada kompetencje ogólne, w szczególności: Umiejętność pracy w grupie Umiejętność organizacji pracy i efektywnego zarządzania czasem Umiejętność formułowania i rozwiązywania problemów Umiejętność określania i uzasadniania priorytetów Umiejętność efektywnego komunikowania się w języku obcym Umiejętność szacowania ryzyka działalności Przewidziane sektory zawodowe, w których absolwent może znaleźć zatrudnienie: Biura projektowe o profilu elektrotechnicznym Zakłady produkcyjne o profilu elektrotechnicznym Firmy montażowe o profilu elektrotechnicznym
Strona www uczelni:
www.p.lodz.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Elektrotechnika PŁ

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Elektrotechnika - PŁ, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201451
rok 201533
rok 201629
rok 201760
rok 201845
rok 201964
rok 202039
rok 202141
rok 202240
Liczba absolwentów
PŁ, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Elektrotechnika - PŁ, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201548,5%
absolwenci z roku 201675,9%
absolwenci z roku 201763,3%
absolwenci z roku 201877,8%
absolwenci z roku 201956,2%
absolwenci z roku 202061,5%
absolwenci z roku 202161,0%
absolwenci z roku 202257,5%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
PŁ, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Elektrotechnika - PŁ, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201548,5%39,4%
absolwenci z roku 201675,9%65,5%
absolwenci z roku 201763,3%51,7%
absolwenci z roku 201877,8%60,0%
absolwenci z roku 201956,2%39,1%
absolwenci z roku 202061,5%51,3%
absolwenci z roku 202158,5%34,2%
absolwenci z roku 202250,0%5,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
PŁ, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektrotechnika - PŁ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku4,0%2,8%1,7%2,6%3,0%2,1%3,2%2,6%0,0%
w II roku2,8%1,2%0,0%0,7%1,1%2,4%0,2%1,2%
w III roku2,4%1,3%3,2%0,0%0,4%3,4%0,4%
w IV roku1,6%2,0%0,6%0,7%0,7%2,4%
w V roku0,8%1,0%0,3%0,5%0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
PŁ, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
PŁ, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektrotechnika - PŁ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,290,280,160,410,500,390,500,460,00
w II roku0,340,170,000,130,200,410,010,25
w III roku0,290,190,500,000,060,620,06
w IV roku0,270,350,120,120,110,46
w V roku0,140,200,050,090,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
PŁ, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
PŁ, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Elektrotechnika - PŁ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20145,095,66
absolwenci z roku 20154,766,21
absolwenci z roku 201611,5011,04
absolwenci z roku 20174,854,73
absolwenci z roku 20186,005,63
absolwenci z roku 20194,575,55
absolwenci z roku 20205,205,79
absolwenci z roku 20215,485,47
absolwenci z roku 20222,022,00
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
PŁ, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
PŁ, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektrotechnika - PŁ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201476,5%74,5%2,0%
abs. z roku 201584,8%81,8%9,1%
abs. z roku 201658,6%58,6%6,9%
abs. z roku 201773,3%71,6%3,3%
abs. z roku 201873,3%73,3%4,4%
abs. z roku 201976,6%70,3%7,8%
abs. z roku 202074,4%66,7%5,1%
abs. z roku 202175,6%70,7%2,4%
abs. z roku 202287,5%80,0%2,5%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
PŁ, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
PŁ, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PŁ, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Elektrotechnika - PŁ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca68,1%71,7%44,8%64,0%66,3%70,7%59,6%65,9%79,4%
umowa o pracę64,1%69,4%39,1%60,7%66,3%64,5%53,0%61,2%75,4%
samo­zatrudnienie2,0%3,5%2,9%2,0%3,9%7,0%5,1%1,4%2,5%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
PŁ, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
PŁ, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PŁ, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektrotechnika - PŁ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku3 165 zł3 494 zł2 755 zł3 543 zł4 796 zł5 235 zł4 676 zł4 664 zł6 276 zł
w II roku3 790 zł4 387 zł3 451 zł4 874 zł5 274 zł5 836 zł5 540 zł5 993 zł
w III roku4 382 zł5 627 zł4 310 zł5 639 zł6 124 zł6 767 zł7 199 zł
w IV roku5 432 zł6 211 zł5 122 zł6 596 zł7 299 zł8 409 zł
w V roku6 457 zł6 795 zł6 294 zł7 588 zł8 335 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
PŁ, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
PŁ, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektrotechnika - PŁ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku3 151 zł3 461 zł2 829 zł3 554 zł4 795 zł5 315 zł4 734 zł4 923 zł6 543 zł
w II roku3 692 zł4 502 zł3 526 zł4 857 zł5 281 zł5 915 zł5 641 zł6 086 zł
w III roku4 308 zł5 590 zł4 456 zł5 603 zł6 093 zł7 003 zł7 203 zł
w IV roku5 409 zł6 388 zł5 285 zł6 506 zł7 220 zł8 535 zł
w V roku6 414 zł6 794 zł6 476 zł7 511 zł8 332 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
PŁ, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
PŁ, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektrotechnika - PŁ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,860,950,720,861,081,080,900,750,91
w II roku1,011,080,871,111,121,090,970,87
w III roku1,141,331,001,201,211,161,12
w IV roku1,321,381,091,291,291,30
w V roku1,461,411,221,341,32
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
PŁ, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
PŁ, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności