aplikacja Matura google play app store

Kierunek Fizyka techniczna

Kryteria przyjęć:
przedmioty
matematyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:biologia
chemia
fizyka
informatyka
Dodatkowe informacje o kierunku Fizyka techniczna

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:inżynieryjno-techniczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2020-05-07
Uzyskanie dyplomu studiów pierwszego stopnia inżynierskich wymaga: • zdobycia nie mniej niż 210/240 punktów ECTS; • osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia zgodnych z efektami kształcenia w danym obszarze/obszarach kształcenia zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego; • osiągnięcia efektów kształcenia prowadzącego do uzyskania kompetencji inżynierskich zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Strona www uczelni:
www.p.lodz.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Fizyka techniczna PŁ

Przykłady zawodów

Fizyk
Zajmuje się badaniem teoretycznym i doświadczalnym właściwości materii, zjawiskami w niej zachodzącymi, ustalaniem praw, którym te zjawiska podlegają, tworzeniem teorii ogólnych, z których jako szczególne przypadki wynikają teorie pozwalające opisywać, przewidywać i badać nowe zjawiska; wykorzystuje wiedzę fizyczną w nauce, technice, medycynie i innych dziedzinach.
Nauczyciel akademicki – nauki fizyczne
Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu nauk fizycznych na poziomie wyższym na różnych rodzajach studiów, przygotowuje książki i skrypty do prowadzonych wykładów i ćwiczeń; wykonuje badania teoretyczne lub doświadczalne w swojej specjalności: w ramach astronomii, biofizyki i poszczególnych dziedzinach fizyki; opracowuje teorie, koncepcje, metody badań i działań; w zależności od posiadanego stopnia naukowego sprawuje opiekę nad studentami lub rozwojem naukowym młodszych stopniem pracowników; uczestniczy w organizacji kształcenia i badań naukowych; bierze udział w życiu naukowym uczelni, organizacji i towarzystw naukowych.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Fizyka techniczna - PŁ, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201414
rok 201526
rok 201616
rok 201712
rok 201816
rok 201912
rok 202110
Liczba absolwentów
PŁ, Fizyka techniczna (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Fizyka techniczna - PŁ, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201596,2%
absolwenci z roku 201681,2%
absolwenci z roku 201766,7%
absolwenci z roku 201868,8%
absolwenci z roku 201983,3%
absolwenci z roku 202190,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
PŁ, Fizyka techniczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Fizyka techniczna - PŁ, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201596,2%57,7%
absolwenci z roku 201668,8%43,8%
absolwenci z roku 201758,3%41,7%
absolwenci z roku 201868,8%50,0%
absolwenci z roku 201983,3%66,7%
absolwenci z roku 202190,0%30,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
PŁ, Fizyka techniczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Fizyka techniczna - PŁ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2021
w I roku1,2%0,3%1,0%2,1%2,6%5,6%0,0%
w II roku0,0%3,8%1,6%4,2%0,0%0,0%0,0%
w III roku8,9%4,8%0,0%0,0%2,1%1,4%
w IV roku6,0%1,0%0,0%2,8%3,6%0,0%
w V roku0,0%0,0%0,0%0,0%1,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
PŁ, Fizyka techniczna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
PŁ, Fizyka techniczna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Fizyka techniczna - PŁ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2021
w I roku0,100,030,130,330,461,160,00
w II roku0,000,440,210,780,000,000,00
w III roku1,150,690,000,000,350,24
w IV roku0,930,170,000,420,640,00
w V roku0,000,000,000,000,13
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
PŁ, Fizyka techniczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
PŁ, Fizyka techniczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Fizyka techniczna - PŁ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201410,5416,18
absolwenci z roku 201514,4615,25
absolwenci z roku 20169,149,77
absolwenci z roku 201710,9114,09
absolwenci z roku 201816,5820,73
absolwenci z roku 201914,8025,11
absolwenci z roku 20219,0015,75
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
PŁ, Fizyka techniczna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
PŁ, Fizyka techniczna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Fizyka techniczna - PŁ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201464,3%42,9%0,0%
abs. z roku 201542,3%34,6%7,7%
abs. z roku 201668,8%62,5%0,0%
abs. z roku 201758,3%41,7%0,0%
abs. z roku 201837,5%31,2%0,0%
abs. z roku 201941,7%25,0%8,3%
abs. z roku 202160,0%40,0%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
PŁ, Fizyka techniczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
PŁ, Fizyka techniczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PŁ, Fizyka techniczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Fizyka techniczna - PŁ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2021
jakakolwiek praca33,3%34,0%48,4%40,3%25,0%29,9%29,2%
umowa o pracę25,0%24,7%34,9%28,5%20,3%17,4%21,7%
samo­zatrudnienie0,0%7,7%0,0%0,0%0,0%8,3%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
PŁ, Fizyka techniczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
PŁ, Fizyka techniczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PŁ, Fizyka techniczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Fizyka techniczna - PŁ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2021
w I roku1 610 zł2 348 zł2 192 zł2 120 zł3 179 zł2 340 zł2 680 zł
w II roku2 787 zł2 640 zł2 659 zł3 501 zł4 338 zł4 225 zł5 342 zł
w III roku3 250 zł3 843 zł3 751 zł4 948 zł4 711 zł5 136 zł
w IV roku3 755 zł4 575 zł4 083 zł5 865 zł6 118 zł6 770 zł
w V roku5 040 zł5 894 zł5 084 zł6 891 zł7 208 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
PŁ, Fizyka techniczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
PŁ, Fizyka techniczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Fizyka techniczna - PŁ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2021
w I roku1 883 zł2 624 zł2 166 zł2 569 zł3 962 zł2 592 zł3 632 zł
w II roku3 834 zł2 979 zł2 931 zł3 480 zł4 338 zł5 275 zł5 342 zł
w III roku3 702 zł3 870 zł3 773 zł4 948 zł5 295 zł6 144 zł
w IV roku4 523 zł4 999 zł4 122 zł5 864 zł6 778 zł7 016 zł
w V roku5 075 zł6 269 zł5 084 zł6 872 zł8 070 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
PŁ, Fizyka techniczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
PŁ, Fizyka techniczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Fizyka techniczna - PŁ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2021
w I roku0,400,610,530,460,710,500,46
w II roku0,670,690,620,730,920,720,82
w III roku0,750,910,820,960,890,75
w IV roku0,821,000,791,071,031,03
w V roku1,031,200,921,131,07
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
PŁ, Fizyka techniczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
PŁ, Fizyka techniczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności