aplikacja Matura google play app store

Kierunek Inżynieria biomedyczna

Kryteria przyjęć:
przedmioty
matematyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:biologia
chemia
fizyka
informatyka
Dodatkowe informacje o kierunku Inżynieria biomedyczna

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:inżynieryjno-techniczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2018-09-06
Absolwenci legitymujący się dyplomem inżyniera na kierunku Inżynieria biomedyczna posiadają umiejętność korzystania z nowoczesnej aparatury oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych wykorzystujących metody, techniki i technologie teleinformatyczne, informatyczne, elektroniczne i materiałowe. Są przygotowani i posiadają kompetencje w zakresie:
· współpracy z lekarzami medycyny dotyczącej o integracji, eksploatacji, obsługi i konserwacji aparatury medycznej o obsługi systemów diagnostycznych i terapeutycznych
· wytwarzania i projektowania aparatury medycznej oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych
· realizacji zespołowych projektów związanych z inżynierią biomedyczną.

Strona www uczelni:
www.p.lodz.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Inżynieria biomedyczna PŁ

Przykłady zawodów

Nauczyciel akademicki – nauki medyczne
Kształci w zakresie nauk medycznych na poziomie wyższym, prowadzi badania naukowe, opracowuje teorie, koncepcje i metody działania; przygotowuje podręczniki akademickie i publikuje wyniki badań; uczestniczy w organizacji kształcenia i badań naukowych.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Inżynieria biomedyczna - PŁ, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201417
rok 201517
rok 201620
rok 201728
rok 201852
rok 201943
rok 202053
rok 202144
rok 202241
Liczba absolwentów
PŁ, Inżynieria biomedyczna (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Inżynieria biomedyczna - PŁ, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201570,6%
absolwenci z roku 201695,0%
absolwenci z roku 201785,7%
absolwenci z roku 201880,8%
absolwenci z roku 201979,1%
absolwenci z roku 202092,5%
absolwenci z roku 202190,9%
absolwenci z roku 202292,7%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
PŁ, Inżynieria biomedyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Inżynieria biomedyczna - PŁ, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201570,6%47,1%
absolwenci z roku 201690,0%85,0%
absolwenci z roku 201785,7%64,3%
absolwenci z roku 201880,8%67,3%
absolwenci z roku 201972,1%46,5%
absolwenci z roku 202090,6%75,5%
absolwenci z roku 202186,4%65,9%
absolwenci z roku 202292,7%17,1%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
PŁ, Inżynieria biomedyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria biomedyczna - PŁ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,0%1,5%0,0%2,1%2,1%1,4%0,3%1,1%0,6%
w II roku0,0%0,0%0,4%2,4%0,5%0,0%0,9%0,2%
w III roku0,0%0,0%0,0%1,8%1,8%1,2%0,8%
w IV roku2,9%0,0%0,0%6,5%1,4%0,8%
w V roku0,0%0,0%0,0%3,6%2,4%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
PŁ, Inżynieria biomedyczna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
PŁ, Inżynieria biomedyczna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria biomedyczna - PŁ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,090,150,000,320,350,240,050,200,04
w II roku0,000,000,060,440,090,000,150,04
w III roku0,000,000,000,350,290,280,14
w IV roku0,330,000,001,120,230,15
w V roku0,000,000,000,610,37
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
PŁ, Inżynieria biomedyczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
PŁ, Inżynieria biomedyczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Inżynieria biomedyczna - PŁ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201420,4222,92
absolwenci z roku 201527,6733,78
absolwenci z roku 201619,8221,00
absolwenci z roku 201713,1216,17
absolwenci z roku 201811,4917,19
absolwenci z roku 201913,1114,50
absolwenci z roku 202013,4317,16
absolwenci z roku 202111,1213,38
absolwenci z roku 20225,076,24
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
PŁ, Inżynieria biomedyczna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
PŁ, Inżynieria biomedyczna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria biomedyczna - PŁ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201423,5%17,6%0,0%
abs. z roku 201511,8%5,9%0,0%
abs. z roku 201635,0%30,0%0,0%
abs. z roku 201739,3%32,1%3,6%
abs. z roku 201851,9%38,5%1,9%
abs. z roku 201955,8%44,2%7,0%
abs. z roku 202039,6%30,2%0,0%
abs. z roku 202134,1%29,5%2,3%
abs. z roku 202258,5%46,3%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
PŁ, Inżynieria biomedyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
PŁ, Inżynieria biomedyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PŁ, Inżynieria biomedyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Inżynieria biomedyczna - PŁ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca18,1%10,3%25,8%29,2%36,9%35,1%23,1%26,1%45,9%
umowa o pracę15,2%4,4%25,0%24,1%30,3%24,8%15,9%21,0%37,8%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%0,0%2,7%1,9%6,4%0,0%1,9%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
PŁ, Inżynieria biomedyczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
PŁ, Inżynieria biomedyczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PŁ, Inżynieria biomedyczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria biomedyczna - PŁ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 207 zł2 346 zł3 316 zł2 739 zł2 889 zł2 847 zł4 195 zł4 915 zł
w II roku2 028 zł2 295 zł2 929 zł3 600 zł3 831 zł4 087 zł4 133 zł4 656 zł
w III roku3 311 zł2 697 zł3 628 zł4 608 zł4 555 zł5 334 zł6 075 zł
w IV roku4 576 zł3 081 zł4 624 zł5 550 zł5 634 zł6 152 zł
w V roku5 761 zł4 445 zł5 256 zł7 190 zł6 969 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
PŁ, Inżynieria biomedyczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
PŁ, Inżynieria biomedyczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria biomedyczna - PŁ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 707 zł2 448 zł3 492 zł3 161 zł2 885 zł3 515 zł4 758 zł5 379 zł
w II roku2 184 zł2 925 zł3 757 zł3 783 zł4 286 zł4 476 zł5 213 zł
w III roku3 441 zł4 347 zł4 723 zł5 034 zł4 840 zł5 617 zł6 325 zł
w IV roku4 576 zł4 125 zł5 145 zł5 696 zł5 617 zł6 174 zł
w V roku5 761 zł5 331 zł5 460 zł7 239 zł7 077 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
PŁ, Inżynieria biomedyczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
PŁ, Inżynieria biomedyczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria biomedyczna - PŁ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,680,570,750,600,570,540,700,74
w II roku0,550,570,680,780,770,760,710,71
w III roku0,870,640,790,910,840,900,93
w IV roku1,140,630,951,020,950,92
w V roku1,350,841,011,201,05
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
PŁ, Inżynieria biomedyczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
PŁ, Inżynieria biomedyczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności