aplikacja Matura google play app store

Kierunek Architektura

Kryteria przyjęć:
przedmioty
matematyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
Dodatkowe informacje o kierunku Architektura

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:inżynieryjno-techniczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2017-11-23
Absolwenci kierunku Architektura są przygotowani do:
 • podjęcia pracy w branży budowlanej i architektonicznej w kraju i za granicą
 • podjęcia pracy zawodowej w biurze architektonicznym
 • działalności zawodowej w charakterze pracownika pomocniczego w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego
 • działalności zawodowej w charakterze pracownika pomocniczego w wykonawstwie i nadzorze budowlanym
 • działalności zawodowej w dziedzinie architektury wnętrz
 • współdziałania w pracy ze specjalistami z innych dziedzin: technicznych, humanistycznych i artystycznych
 • ubiegania się, po odbyciu stażu zawodowego, o uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w ograniczonym zakresie, w specjalności architektonicznej
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej, szczególnie w dziedzinie architektury i budownictwa
 • pracy w instytucjach administracji państwowej i samorządowej
 • podnoszenia kompetencji zawodowych, w tym podjęcia studiów II stopnia
Strona www uczelni:
www.p.lodz.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Architektura PŁ

Plusy i minusy studiowania architektury

architektura
Obraz wygenerowany przez sztuczną inteligencję

Przykładowe plusy

 1. Wszechstronna edukacja: Programy architektoniczne łączą nauki humanistyczne, artystyczne, techniczne i naukowe, zapewniając kompleksowe wykształcenie.
 2. Zawodowe możliwości: Architektura otwiera drzwi do różnorodnych ścieżek kariery, w tym projektowania, planowania miejskiego, renowacji zabytków, a nawet gier wideo i scenografii.
 3. Możliwość podróżowania: Architektura jest uniwersalnym językiem; studiowanie i praca w tej dziedzinie mogą otworzyć drzwi do międzynarodowych projektów i podróży.
 4. Stała nauka: Branża architektoniczna ciągle się rozwija, oferując nieustanne możliwości do nauki nowych technologii, trendów i metodyk.
 5. Realizacja projektów: Satysfakcja, jak projekty przechodzą od koncepcji do rzeczywistości, mając trwały wpływ na krajobraz i społeczeństwo.
 6. Praca zespołowa: Studia i praca w architekturze często wymagają współpracy z różnymi specjalistami, rozwijając umiejętności interpersonalne i pracy zespołowej.
 7. Rozwój umiejętności technicznych: Nauka oprogramowania do projektowania asystowanego komputerowo (CAD), modelowania informacji o budynku (BIM) i innych narzędzi cyfrowych.

Przykładowe minusy

 1. Intensywna praca: Studia architektoniczne są znane z wymagających dużego nakładu czasu i pracy, często wymagają długich godzin pracy poza standardowymi zajęciami.
 2. Stres związany z terminami: Ciągłe naciski związane z terminami i krytyka prac mogą być źródłem stresu i presji.
 3. Konkurencyjność na rynku pracy: Chociaż istnieje wiele ścieżek kariery, początkowe etapy kariery mogą być wysoce konkurencyjne, a wysokiej jakości oferty pracy mogą być trudne do zdobycia.
AI + redakcja

Przykłady zawodów

Architekt
Opracowuje programy funkcjonalno-przestrzenne i projekty planów budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów budowlanych lub ich części wraz z przyległym terenem; pełni kontrolę nad realizacją projektowanych obiektów w ramach nadzoru autorskiego i budowlanego; prowadzi studia i badania nad praktycznym wykorzystaniem w budownictwie wyników prac z innych dziedzin: inżynierii budowlanej, materiałowej i sanitarnej, ergonomii, socjologii, psychologii, ekonomiki budownictwa itp.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Architektura - PŁ, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2016104
rok 2017110
rok 2018112
rok 2019114
rok 2020100
rok 2021125
rok 202299
Liczba absolwentów
PŁ, Architektura (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Architektura - PŁ, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201692,3%
absolwenci z roku 201795,4%
absolwenci z roku 201881,3%
absolwenci z roku 201979,8%
absolwenci z roku 202087,2%
absolwenci z roku 202180,9%
absolwenci z roku 202286,8%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
PŁ, Architektura (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Architektura - PŁ, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201691,3%77,9%
absolwenci z roku 201795,4%85,4%
absolwenci z roku 201880,4%67,8%
absolwenci z roku 201978,1%64,9%
absolwenci z roku 202086,7%72,9%
absolwenci z roku 202178,5%42,5%
absolwenci z roku 202285,8%0,9%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
PŁ, Architektura (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Architektura - PŁ, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,5%2,6%2,4%1,6%3,0%2,7%2,2%
w II roku0,2%0,7%1,5%1,5%2,0%4,1%
w III roku6,8%2,9%6,5%3,3%1,7%
w IV roku8,6%4,8%3,9%4,4%
w V roku6,0%1,7%3,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
PŁ, Architektura (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
PŁ, Architektura (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Architektura - PŁ, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,190,420,440,340,480,480,46
w II roku0,080,110,270,250,350,83
w III roku1,110,661,030,580,31
w IV roku1,600,850,751,29
w V roku0,910,310,77
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
PŁ, Architektura (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
PŁ, Architektura (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Architektura - PŁ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201627,8331,78
absolwenci z roku 201726,0229,03
absolwenci z roku 201822,0428,27
absolwenci z roku 201917,7520,18
absolwenci z roku 202015,4514,96
absolwenci z roku 202110,3411,48
absolwenci z roku 20224,524,83
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
PŁ, Architektura (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
PŁ, Architektura (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Architektura - PŁ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201617,3%10,6%0,9%
abs. z roku 201718,2%14,6%1,8%
abs. z roku 201832,1%18,7%2,7%
abs. z roku 201936,9%27,2%0,9%
abs. z roku 202033,5%30,9%0,0%
abs. z roku 202145,4%31,1%6,4%
abs. z roku 202229,2%16,4%7,1%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
PŁ, Architektura (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
PŁ, Architektura (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PŁ, Architektura (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Architektura - PŁ, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca10,9%10,5%18,5%26,1%24,0%26,8%19,4%
umowa o pracę6,2%7,4%12,2%18,0%21,7%17,6%11,1%
samo­zatrudnienie0,8%1,2%2,0%0,9%0,0%2,9%4,5%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
PŁ, Architektura (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
PŁ, Architektura (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PŁ, Architektura (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Architektura - PŁ, studia I stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 510 zł1 824 zł1 645 zł2 397 zł2 468 zł2 505 zł2 162 zł
w II roku2 121 zł2 157 zł2 038 zł3 048 zł3 086 zł3 298 zł
w III roku2 254 zł2 382 zł2 860 zł3 663 zł3 763 zł
w IV roku2 958 zł2 971 zł3 447 zł4 598 zł
w V roku3 896 zł3 916 zł3 932 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
PŁ, Architektura (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
PŁ, Architektura (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Architektura - PŁ, studia I stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 738 zł1 993 zł2 136 zł2 738 zł2 596 zł2 874 zł2 386 zł
w II roku2 361 zł2 293 zł2 540 zł3 673 zł3 339 zł3 722 zł
w III roku2 627 zł2 785 zł3 184 zł4 036 zł4 619 zł
w IV roku3 390 zł3 358 zł3 832 zł5 124 zł
w V roku3 901 zł4 201 zł4 193 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
PŁ, Architektura (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
PŁ, Architektura (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Architektura - PŁ, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,350,430,350,470,440,420,32
w II roku0,480,460,400,560,490,47
w III roku0,480,460,530,600,53
w IV roku0,580,540,570,67
w V roku0,690,650,58
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
PŁ, Architektura (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
PŁ, Architektura (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Znajdź kierunki studiów, na których możesz studiować zdając poniższe przedmioty

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności