aplikacja Matura google play app store

Kierunek Papiernictwo i poligrafia

Kryteria przyjęć:
przedmioty
matematyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:biologia
chemia
fizyka
geografia
informatyka
Dodatkowe informacje o kierunku Papiernictwo i poligrafia

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:inżynieryjno-techniczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2003-09-11
Absolwent legitymujący się dyplomem inżyniera na kierunku „Papiernictwo i poligrafia”, w Instytutcie Papiernictwa i Poligrafii będzie przygotowany do podejmowania pracy na stanowiskach związanych z następującymi kompetencjami i zawodowymi:

- Projektowanie, wdrażanie i nadzorowanie procesów technologicznych w papiernictwie, poligrafii i przetwórstwie,
- Instalacja i konserwacja maszyn i ciągów papierniczych, poligraficznych oraz przetwórczych,
- Kontrolowanie jakości półproduktów i produktów papierniczych oraz poligraficznych.
Strona www uczelni:
www.p.lodz.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Papiernictwo i poligrafia PŁ

Przykłady zawodów

Inżynier poligrafii
Planuje i organizuje prace związane z procesami produkcji poligraficznej: redakcją techniczną przeznaczonych do druku czasopism, książek, albumów i in., montażem klisz fotograficznych, sporządzaniem form drukowych dla różnych technik drukowania, drukowaniem na maszynach lub urządzeniach poligraficznych, oprawą ręczną lub maszynową wydrukowanych prac; pro- wadzi nadzór nad przebiegiem wyżej wymienionych procesów produkcyjnych.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Papiernictwo i poligrafia - PŁ, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201424
rok 201513
rok 201613
rok 201712
rok 201813
rok 201910
rok 202012
rok 202111
rok 202215
Liczba absolwentów
PŁ, Papiernictwo i poligrafia (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Papiernictwo i poligrafia - PŁ, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201576,9%
absolwenci z roku 201684,6%
absolwenci z roku 201783,3%
absolwenci z roku 201846,2%
absolwenci z roku 201940,0%
absolwenci z roku 202075,0%
absolwenci z roku 202145,5%
absolwenci z roku 202240,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
PŁ, Papiernictwo i poligrafia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Papiernictwo i poligrafia - PŁ, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201576,9%53,8%
absolwenci z roku 201684,6%76,9%
absolwenci z roku 201783,3%58,3%
absolwenci z roku 201846,2%38,5%
absolwenci z roku 201940,0%30,0%
absolwenci z roku 202075,0%75,0%
absolwenci z roku 202136,4%18,2%
absolwenci z roku 202240,0%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
PŁ, Papiernictwo i poligrafia (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Papiernictwo i poligrafia - PŁ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku4,5%4,5%1,9%0,0%0,0%11,7%0,0%0,0%5,6%
w II roku6,9%1,9%0,0%2,8%0,0%0,0%1,4%0,0%
w III roku3,8%0,0%3,2%4,2%0,0%0,0%4,2%
w IV roku0,0%0,0%0,0%5,6%1,3%0,0%
w V roku0,0%0,0%0,0%4,2%3,2%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
PŁ, Papiernictwo i poligrafia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
PŁ, Papiernictwo i poligrafia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Papiernictwo i poligrafia - PŁ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,380,360,210,000,001,770,000,001,04
w II roku0,670,410,000,410,000,000,240,00
w III roku0,600,000,500,810,000,000,59
w IV roku0,000,000,000,910,180,00
w V roku0,000,000,000,640,57
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
PŁ, Papiernictwo i poligrafia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
PŁ, Papiernictwo i poligrafia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Papiernictwo i poligrafia - PŁ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201414,3315,17
absolwenci z roku 20159,3110,23
absolwenci z roku 201616,0818,83
absolwenci z roku 20178,4513,55
absolwenci z roku 20189,7710,08
absolwenci z roku 20194,906,12
absolwenci z roku 20202,337,75
absolwenci z roku 20210,360,36
absolwenci z roku 20223,532,93
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
PŁ, Papiernictwo i poligrafia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
PŁ, Papiernictwo i poligrafia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Papiernictwo i poligrafia - PŁ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201437,5%33,3%4,2%
abs. z roku 201569,2%61,5%0,0%
abs. z roku 201653,8%46,2%7,7%
abs. z roku 201758,3%58,3%0,0%
abs. z roku 201869,2%69,2%0,0%
abs. z roku 201980,0%60,0%30,0%
abs. z roku 202091,7%58,3%0,0%
abs. z roku 2021100,0%100,0%0,0%
abs. z roku 202286,7%86,7%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
PŁ, Papiernictwo i poligrafia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
PŁ, Papiernictwo i poligrafia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PŁ, Papiernictwo i poligrafia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Papiernictwo i poligrafia - PŁ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca23,3%54,5%35,9%44,4%55,8%71,7%68,8%98,5%75,6%
umowa o pracę19,1%50,0%25,6%38,9%55,8%54,2%56,2%98,5%70,0%
samo­zatrudnienie0,7%0,0%7,7%0,0%0,0%21,7%0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
PŁ, Papiernictwo i poligrafia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
PŁ, Papiernictwo i poligrafia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PŁ, Papiernictwo i poligrafia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Papiernictwo i poligrafia - PŁ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 312 zł2 453 zł4 166 zł2 003 zł3 411 zł3 155 zł3 190 zł6 084 zł5 508 zł
w II roku2 803 zł3 355 zł4 957 zł3 071 zł3 579 zł3 852 zł5 008 zł7 275 zł
w III roku3 522 zł4 387 zł5 103 zł3 222 zł3 934 zł5 233 zł6 334 zł
w IV roku4 213 zł5 349 zł6 334 zł3 948 zł4 491 zł6 099 zł
w V roku5 121 zł6 527 zł7 509 zł5 592 zł5 860 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
PŁ, Papiernictwo i poligrafia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
PŁ, Papiernictwo i poligrafia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Papiernictwo i poligrafia - PŁ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 536 zł2 692 zł4 398 zł2 094 zł3 411 zł3 292 zł4 418 zł6 084 zł5 758 zł
w II roku2 791 zł3 384 zł5 545 zł3 419 zł3 579 zł4 167 zł5 088 zł7 212 zł
w III roku3 479 zł4 305 zł5 103 zł3 120 zł3 767 zł5 233 zł6 218 zł
w IV roku4 211 zł5 344 zł6 404 zł4 052 zł4 532 zł6 099 zł
w V roku5 122 zł6 449 zł7 509 zł5 768 zł5 860 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
PŁ, Papiernictwo i poligrafia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
PŁ, Papiernictwo i poligrafia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Papiernictwo i poligrafia - PŁ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,580,641,030,460,800,640,631,030,86
w II roku0,710,821,160,690,780,740,851,08
w III roku0,851,021,130,640,790,930,94
w IV roku0,971,161,310,720,821,00
w V roku1,111,301,440,920,99
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
PŁ, Papiernictwo i poligrafia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
PŁ, Papiernictwo i poligrafia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności