dlamaturzysty.info

Kierunek Wychowanie fizyczne

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:język polski
biologia
chemia
fizyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.po.opole.pl/index.php?mod=rekrutacja;start
Dodatkowe informacje o kierunku Wychowanie fizyczne

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:sportowe, turystyczne, usługi
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2020-10-22

Studia trwają 6 semestrów w trybie stacjonarnym (dziennym) i 7 semestrów w trybie niestacjonarnym (zaocznym). Studia te kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajduje się m. in. anatomia, biochemia, fizjologia i psychologia, natomiast grupa treści kierunkowych obejmuje m. in. antropomotorykę, biomechanikę, emisję głosu, historię kultury fizycznej, rytmikę i taniec, oraz zabawy i gry ruchowe.

Strona www uczelni:
www.po.opole.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Wychowanie fizyczne PO

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Wychowanie fizyczne - PO, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201477
rok 201560
rok 201661
rok 201738
rok 201843
rok 201990
Liczba absolwentów
PO, Wychowanie fizyczne (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Wychowanie fizyczne - PO, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201590,0%
absolwenci z roku 201688,5%
absolwenci z roku 201789,5%
absolwenci z roku 201897,7%
absolwenci z roku 201984,4%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
PO, Wychowanie fizyczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Wychowanie fizyczne - PO, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201590,0%56,7%
absolwenci z roku 201686,9%72,1%
absolwenci z roku 201789,5%63,2%
absolwenci z roku 201897,7%81,4%
absolwenci z roku 201984,4%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
PO, Wychowanie fizyczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Wychowanie fizyczne - PO, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku2,8%1,5%2,6%4,8%0,0%2,8%
w II roku4,8%2,2%1,3%0,4%0,2%
w III roku5,3%6,8%6,5%5,0%
w IV roku2,9%4,0%6,8%
w V roku1,1%2,5%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
PO, Wychowanie fizyczne (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
PO, Wychowanie fizyczne (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Wychowanie fizyczne - PO, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,280,160,280,820,000,44
w II roku0,460,260,170,070,03
w III roku0,591,111,221,47
w IV roku0,420,831,18
w V roku0,150,47
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
PO, Wychowanie fizyczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
PO, Wychowanie fizyczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Wychowanie fizyczne - PO, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201416,0318,14
absolwenci z roku 201520,3725,18
absolwenci z roku 201612,1814,60
absolwenci z roku 201710,0015,85
absolwenci z roku 201811,4417,47
absolwenci z roku 20194,074,61
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
PO, Wychowanie fizyczne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
PO, Wychowanie fizyczne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Wychowanie fizyczne - PO, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201442,8%32,5%1,3%
abs. z roku 201531,7%16,7%1,7%
abs. z roku 201654,1%47,5%0,0%
abs. z roku 201763,2%42,1%7,9%
abs. z roku 201851,2%20,9%4,7%
abs. z roku 201953,3%32,2%4,5%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
PO, Wychowanie fizyczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
PO, Wychowanie fizyczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PO, Wychowanie fizyczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Wychowanie fizyczne - PO, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
jakakolwiek praca30,6%15,6%39,9%38,8%31,6%34,6%
umowa o pracę24,2%7,4%36,1%22,4%12,6%21,3%
samo­zatrudnienie0,2%1,7%0,0%5,5%2,9%4,4%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
PO, Wychowanie fizyczne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
PO, Wychowanie fizyczne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PO, Wychowanie fizyczne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Wychowanie fizyczne - PO, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku1 737 zł918 zł2 145 zł1 593 zł1 111 zł2 044 zł
w II roku2 054 zł1 195 zł2 383 zł1 832 zł1 828 zł
w III roku2 635 zł2 114 zł2 877 zł2 972 zł
w IV roku3 167 zł3 089 zł3 513 zł
w V roku3 664 zł3 683 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
PO, Wychowanie fizyczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku ze wszystkich źródeł
PO, Wychowanie fizyczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Wychowanie fizyczne - PO, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku1 996 zł1 454 zł2 319 zł2 026 zł1 580 zł2 449 zł
w II roku2 098 zł1 287 zł2 533 zł2 223 zł2 430 zł
w III roku2 688 zł2 150 zł3 024 zł3 097 zł
w IV roku3 094 zł2 865 zł3 743 zł
w V roku3 729 zł3 462 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
PO, Wychowanie fizyczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku z umowy o pracę
PO, Wychowanie fizyczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Wychowanie fizyczne - PO, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,490,250,550,380,250,42
w II roku0,550,310,570,400,38
w III roku0,670,520,630,61
w IV roku0,760,700,72
w V roku0,830,78
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
PO, Wychowanie fizyczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2015 roku
PO, Wychowanie fizyczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności