aplikacja Matura google play app store

Kierunek Architektura wnętrz

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
matematyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka (pr)
fizyka
historia
historia sztuki
Dodatkowe informacje o kierunku Architektura wnętrz

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:inżynieryjno-techniczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Strona www uczelni:
pbs.edu.pl/pl/
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Architektura wnętrz PBŚ

Przykłady zawodów

Architekt wnętrz
Opracowuje programy funkcjonalno-przestrzenne i projekty wnętrz obiektów w fazie projektowania architektonicznego oraz przebudowy, modernizacji i adaptacji wnętrz istniejących; pełni kontrolę nad realizacją projektowanych wnętrz; prowadzi studia i badania nad praktycznym wykorzystaniem w budownictwie nowych materiałów wykończeniowych oraz technologii prowadzenia prac wnętrzarskich, a także systemów oświetleniowych, urządzeń i systemów wentylacji, zabezpieczeń ppoż. i antywłamaniowych.
Architekt zieleni wewnątrz budynków
Opracowuje programy oraz projekty aranżacji powierzchni i rozmieszczania zielonych kompozycji oraz zieleni wewnątrz budynków o walorach dekoracyjnych w apartamentach, loftach, domach, rezydencjach oraz wnętrzach użyteczności publicznej: w restauracjach, hotelach, biurach, sklepach, galeriach handlowych itp.;
wyposaża w zieleń tarasy i ogrody zimowe, fasady budynków (tzw. ogrody wertykalne) oraz ogrody na dachach itp.);
współpracuje z architektem wnętrz oraz ogrodnikami przy realizacji projektu;
nadzoruje wykonawstwo projektu;
określa zasady pielęgnacji roślin.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Architektura wnętrz - PBŚ, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201416
rok 201523
rok 201620
rok 201717
rok 201927
rok 202017
rok 202111
Liczba absolwentów
PBŚ, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Architektura wnętrz - PBŚ, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201595,7%
absolwenci z roku 201690,0%
absolwenci z roku 201782,4%
absolwenci z roku 201968,7%
absolwenci z roku 202082,4%
absolwenci z roku 202181,8%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
PBŚ, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Architektura wnętrz - PBŚ, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201591,3%69,6%
absolwenci z roku 201685,0%80,0%
absolwenci z roku 201782,4%76,5%
absolwenci z roku 201962,5%41,8%
absolwenci z roku 202082,4%58,8%
absolwenci z roku 202181,8%54,5%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
PBŚ, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Architektura wnętrz - PBŚ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku1,0%8,3%6,2%2,0%13,4%2,5%0,0%
w II roku0,0%4,3%3,3%0,0%11,9%0,0%0,0%
w III roku2,6%8,7%17,5%23,0%4,2%8,8%
w IV roku5,2%4,7%18,3%19,1%3,8%
w V roku3,1%8,7%9,6%6,9%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
PBŚ, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
PBŚ, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Architektura wnętrz - PBŚ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,090,660,620,323,750,660,00
w II roku0,000,760,320,002,860,000,00
w III roku0,351,282,654,621,551,97
w IV roku0,651,124,054,371,21
w V roku0,541,721,102,10
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
PBŚ, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
PBŚ, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Architektura wnętrz - PBŚ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201425,0627,33
absolwenci z roku 201516,9120,68
absolwenci z roku 201619,5324,00
absolwenci z roku 201718,6919,08
absolwenci z roku 201913,0514,58
absolwenci z roku 202011,7111,75
absolwenci z roku 202112,3314,17
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
PBŚ, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
PBŚ, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Architektura wnętrz - PBŚ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201431,2%18,8%6,2%
abs. z roku 201539,1%30,4%0,0%
abs. z roku 201640,0%30,0%0,0%
abs. z roku 201741,2%35,3%17,6%
abs. z roku 201960,5%39,8%6,1%
abs. z roku 202052,9%47,1%0,0%
abs. z roku 202145,5%27,3%18,2%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
PBŚ, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
PBŚ, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PBŚ, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Architektura wnętrz - PBŚ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca17,2%18,1%20,8%28,9%29,0%32,4%32,6%
umowa o pracę7,8%14,9%17,9%24,0%23,8%27,5%19,7%
samo­zatrudnienie6,2%0,0%0,0%6,9%3,6%0,0%12,9%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
PBŚ, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
PBŚ, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PBŚ, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Architektura wnętrz - PBŚ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 499 zł1 266 zł1 431 zł1 609 zł1 800 zł1 807 zł2 662 zł
w II roku1 914 zł1 985 zł1 264 zł1 320 zł2 447 zł2 956 zł2 633 zł
w III roku2 343 zł2 290 zł2 149 zł1 626 zł2 971 zł3 087 zł
w IV roku2 921 zł3 751 zł2 413 zł2 278 zł3 996 zł
w V roku3 234 zł4 039 zł3 369 zł4 013 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
PBŚ, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
PBŚ, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Architektura wnętrz - PBŚ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 850 zł1 540 zł1 957 zł1 609 zł2 451 zł2 207 zł2 662 zł
w II roku2 288 zł2 206 zł2 320 zł1 320 zł2 647 zł3 139 zł2 958 zł
w III roku2 647 zł2 680 zł2 817 zł2 722 zł3 121 zł3 652 zł
w IV roku3 003 zł3 751 zł2 960 zł3 559 zł4 196 zł
w V roku3 321 zł4 039 zł3 755 zł4 376 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
PBŚ, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
PBŚ, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Architektura wnętrz - PBŚ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,430,340,360,380,360,340,47
w II roku0,560,510,290,280,460,470,41
w III roku0,620,540,470,300,500,44
w IV roku0,710,810,490,400,59
w V roku0,750,820,650,62
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
PBŚ, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
PBŚ, Architektura wnętrz (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności