aplikacja Matura google play app store

Kierunek Analityka chemiczna i spożywcza

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
matematyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka (pr)
biologia
chemia
fizyka
geografia
informatyka
Dodatkowe informacje o kierunku Analityka chemiczna i spożywcza

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:fizyczne, środowisko
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Zakres (ścieżki, specjalności):
Strona www uczelni:
pbs.edu.pl/pl/

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Analityka chemiczna i spożywcza - PBŚ, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201813
rok 201920
rok 202017
rok 202120
Liczba absolwentów
PBŚ, Analityka chemiczna i spożywcza (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Analityka chemiczna i spożywcza - PBŚ, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201869,2%
absolwenci z roku 201990,0%
absolwenci z roku 202076,5%
absolwenci z roku 202170,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
PBŚ, Analityka chemiczna i spożywcza (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Analityka chemiczna i spożywcza - PBŚ, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201869,2%53,8%
absolwenci z roku 201990,0%90,0%
absolwenci z roku 202076,5%58,8%
absolwenci z roku 202165,0%45,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
PBŚ, Analityka chemiczna i spożywcza (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Analityka chemiczna i spożywcza - PBŚ, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku3,8%0,4%3,9%0,0%
w II roku0,0%1,2%1,0%1,2%
w III roku1,9%0,4%0,0%
w IV roku1,9%0,4%
w V roku0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
PBŚ, Analityka chemiczna i spożywcza (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Analityka chemiczna i spożywcza - PBŚ, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,320,120,750,00
w II roku0,000,160,110,19
w III roku0,120,030,00
w IV roku0,190,08
w V roku0,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
PBŚ, Analityka chemiczna i spożywcza (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Analityka chemiczna i spożywcza - PBŚ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201811,0811,85
absolwenci z roku 201912,2013,85
absolwenci z roku 20208,7611,29
absolwenci z roku 20218,959,89
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
PBŚ, Analityka chemiczna i spożywcza (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
PBŚ, Analityka chemiczna i spożywcza (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Analityka chemiczna i spożywcza - PBŚ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201846,2%46,2%0,0%
abs. z roku 201950,0%45,0%0,0%
abs. z roku 202064,7%52,9%0,0%
abs. z roku 202160,0%55,0%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
PBŚ, Analityka chemiczna i spożywcza (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
PBŚ, Analityka chemiczna i spożywcza (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Analityka chemiczna i spożywcza - PBŚ, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca34,6%30,8%35,8%43,8%
umowa o pracę32,7%26,2%31,4%41,2%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
PBŚ, Analityka chemiczna i spożywcza (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
PBŚ, Analityka chemiczna i spożywcza (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Analityka chemiczna i spożywcza - PBŚ, studia I stopnia
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 167 zł1 705 zł2 224 zł3 116 zł
w II roku4 858 zł3 006 zł3 621 zł4 510 zł
w III roku9 270 zł3 620 zł4 760 zł
w IV roku4 666 zł4 434 zł
w V roku5 701 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
PBŚ, Analityka chemiczna i spożywcza (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Analityka chemiczna i spożywcza - PBŚ, studia I stopnia
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 290 zł1 965 zł2 393 zł3 386 zł
w II roku4 794 zł3 310 zł3 535 zł4 393 zł
w III roku9 612 zł3 636 zł4 609 zł
w IV roku4 739 zł4 333 zł
w V roku5 686 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
PBŚ, Analityka chemiczna i spożywcza (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Analityka chemiczna i spożywcza - PBŚ, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,570,390,440,58
w II roku0,930,600,660,74
w III roku1,760,680,77
w IV roku0,880,75
w V roku0,96
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
PBŚ, Analityka chemiczna i spożywcza (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności