dlamaturzysty.info

Kryteria przyjęć:
Kierunek Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych

przedmioty
1 spośród:matematyka
biologia
chemia
fizyka
geografia
Nabór na studia pierwszego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)
odbywa się na podstawie przeliczenia wyników egzaminów maturalnych (nowa matura) i ocen z egzaminu dojrzałości
i/lub ocen klasyfikacji końcowej (stara matura) według zasad zawartych w załączniku nr 2, z wyjątkiem kierunku "Architektura Krajobrazu", na którym obowiązuje dodatkowe kryterium kwalifikacji tj. egzamin z rysunku odręcznego.

Zasady rekrutacji na rok 2014/2015 dla kandydatów ze świadectwem dojrzałości uzyskanym według zasad "nowej matury".
Kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości
uzyskanym według zasad "nowej matury" są klasyfikowani z katalogu przedmiotów kierunkowych zarówno w sytuacji gdy zdawany przedmiot jest w części obowiązkowej jak i dodatkowej egzaminu maturalnego - część pisemna. W sytuacji gdy oba zdawane przedmioty (obowiązkowy i dodatkowy - część pisemna) mieszczą się w katalogu przedmiotów kierunkowych, wybierany jest przedmiot wskazany przez kandydata z lepszą
punktacją.
WP = Am + Bm
WP - wskaźnik punktowy,
Am - liczba punktów z przedmiotu A (obowiązkowego lub dodatkowego) w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,
Bm - liczba punktów z przedmiotu B (dodatkowego) w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym - dla kierunków, gdzie wymagany jest wybór dwóch przedmiotów.
5. Założenia przy przeliczaniu wyników maturalnych na punkty:
a) 1% = 1 pkt,
b) dla kandydatów z "nową maturą" będą uwzględniane w kwalifikacji wyniki egzaminów maturalnych pisemnych i przeliczane na punkty UR według poniższych zasad w zależności od roku, w którym uzyskano maturę:
  • matura z 2002 r. i z 2005 r. - 2007 r. punkty UR = poziom podstawowy x 0,4 + poziom rozszerzony x 0,6
Kandydaci,
zdający tylko i wyłącznie poziom podstawowy:
punkty UR = poziom podstawowy x 0,7

  • matura z 2008 r. - 2014r. punkty UR = poziom podstawowy x 0,7
punkty UR = poziom rozszerzony x 1,0

c) dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych będą uwzględniane w kwalifikacji wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym pisemnym przeprowadzonym w języku polskim z danego przedmiotu i przeliczane na punkty UR według zasad podanych w pkt. b).

Nowa matura

  • Zasady rekrutacji na rok 2019/2020 dla kandydatów ze świadectwem dojrzałości uzyskanym według zasad „nowej matury”. Kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym według zasad „nowej matury” są klasyfikowani z katalogu przedmiotów kierunkowych zarówno w sytuacji gdy zdawany przedmiot jest w części obowiązkowej jak i dodatkowej egzaminu maturalnego – część pisemna. W sytuacji gdy oba zdawane przedmioty (obowiązkowy i dodatkowy – część pisemna) mieszczą się w katalogu przedmiotów kierunkowych, wybierany jest przedmiot wskazany przez kandydata z lepszą punktacją.

WP = Am + Bm

WP – wskaźnik punktowy,
Am – liczba punktów z przedmiotu A (obowiązkowego lub dodatkowego) w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,
Bm – liczba punktów z przedmiotu B (dodatkowego) w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym – dla kierunków, gdzie wymagany jest wybór dwóch przedmiotów.

  • Założenia przy przeliczaniu wyników maturalnych na punkty:
  • 1% = 1 pkt,
  • dla kandydatów z „nową maturą” będą uwzględniane w kwalifikacji wyniki egzaminów maturalnych pisemnych i przeliczane na punkty UR według poniższych zasad w zależności od roku, w którym uzyskano maturę:
  • matura z 2002 r. i z 2005 r. – 2007 r.

punkty UR = poziom podstawowy x 0,4 + poziom rozszerzony x 0,6
Kandydaci, zdający tylko i wyłącznie poziom podstawowy:
punkty UR = poziom podstawowy x 0,7

  • matura z 2008 r. – 2019 r.

punkty UR = poziom podstawowy x 0,7
punkty UR = poziom rozszerzony x 1,0


https://rekrutacja.urk.edu.pl/index/site/3294

Dodatkowe informacje:

Strona www uczelni:
urk.edu.pl

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności