aplikacja Matura google play app store

Kierunek Leśnictwo

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:matematyka
biologia
chemia
fizyka
geografia
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
język łaciński i kultura antyczna
  • matura z 2008 r. – 2023 r.

punkty URK = poziom podstawowy x 0,7
punkty URK = poziom rozszerzony x 1,0

dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych będą uwzględniane w kwalifikacji wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym pisemnym przeprowadzonym w języku polskim z danego przedmiotu i przeliczane na punkty URK jak dla poziomu rozszerzonego.

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.urk.edu.pl
Dodatkowe informacje o kierunku Leśnictwo

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2021-09-02
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://oferta.urk.edu.pl/index/site/3358
Strona www uczelni:
urk.edu.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Leśnictwo URK

Przykłady zawodów

Inżynier leśnictwa
Prowadzi gospodarkę zasobami leśnymi, zajmując się ich eksploatacją i odnawianiem drzewostanów, kieruje działami gospodarki leśnej, prowadzi prace badawcze związane z gospodarką leśną, hodowlą i ochroną lasu.
Nauczyciel akademicki – nauki leśne
Prowadzi zajęcia dydaktyczne w swojej specjalności w zakresie nauk leśnych na poziomie wyższym; przygotowuje książki, skrypty i środki dydaktyczne do prowadzonych zajęć; zajmuje się badaniami naukowymi w zakresie drzewnictwa i leśnictwa i publikuje wyniki tych badań oraz wykorzystuje je w dydaktyce; w zależności od posiadanego stopnia naukowego sprawuje opiekę nad młodymi pracownikami naukowymi; bierze udział w życiu naukowym uczelni, towarzystw naukowych oraz występuje z referatami na kongresach i konferencjach naukowych.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://oferta.urk.edu.pl/index/site/3358

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Leśnictwo - URK, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014151
rok 2015150
rok 2016152
rok 2017177
rok 2018166
rok 2019174
rok 2020184
rok 2021165
rok 2022171
Liczba absolwentów
URK, Leśnictwo (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://oferta.urk.edu.pl/index/site/3358

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Leśnictwo - URK, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201574,7%
absolwenci z roku 201677,0%
absolwenci z roku 201776,8%
absolwenci z roku 201880,7%
absolwenci z roku 201977,6%
absolwenci z roku 202078,2%
absolwenci z roku 202178,8%
absolwenci z roku 202266,7%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
URK, Leśnictwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Leśnictwo - URK, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201573,3%68,0%
absolwenci z roku 201676,3%67,1%
absolwenci z roku 201776,3%70,1%
absolwenci z roku 201880,1%75,3%
absolwenci z roku 201977,0%67,3%
absolwenci z roku 202076,7%67,9%
absolwenci z roku 202178,2%64,8%
absolwenci z roku 202266,1%45,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
URK, Leśnictwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://oferta.urk.edu.pl/index/site/3358

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Leśnictwo - URK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku9,2%5,0%5,1%2,9%4,2%2,8%4,0%2,2%3,5%
w II roku11,5%10,0%8,5%7,4%6,7%5,8%4,6%5,6%
w III roku15,3%13,1%13,1%8,4%14,1%7,8%5,6%
w IV roku11,4%8,8%12,2%9,8%11,5%4,9%
w V roku4,9%5,5%9,5%4,4%3,8%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
URK, Leśnictwo (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
URK, Leśnictwo (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Leśnictwo - URK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,780,520,490,360,570,440,510,460,53
w II roku1,121,171,101,061,020,840,590,92
w III roku1,841,861,961,572,101,200,78
w IV roku1,541,581,971,461,850,85
w V roku0,871,151,360,790,56
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
URK, Leśnictwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
URK, Leśnictwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://oferta.urk.edu.pl/index/site/3358

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Leśnictwo - URK, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201413,6314,87
absolwenci z roku 201512,7613,38
absolwenci z roku 201611,4612,70
absolwenci z roku 201711,4912,90
absolwenci z roku 201812,4713,97
absolwenci z roku 201911,8212,60
absolwenci z roku 202010,9912,04
absolwenci z roku 202111,4112,83
absolwenci z roku 20227,858,72
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
URK, Leśnictwo (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
URK, Leśnictwo (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Leśnictwo - URK, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201446,3%42,4%1,3%
abs. z roku 201550,0%46,0%4,0%
abs. z roku 201654,6%49,3%3,3%
abs. z roku 201754,8%51,4%4,6%
abs. z roku 201852,4%47,0%2,4%
abs. z roku 201954,6%51,1%2,9%
abs. z roku 202057,6%52,2%3,3%
abs. z roku 202153,4%46,6%4,3%
abs. z roku 202264,9%59,6%2,9%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
URK, Leśnictwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
URK, Leśnictwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
URK, Leśnictwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Leśnictwo - URK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca33,2%35,7%35,9%39,2%35,6%38,0%40,1%37,1%46,3%
umowa o pracę27,9%31,2%31,8%34,7%31,3%34,4%33,8%31,3%40,9%
samo­zatrudnienie1,0%2,6%3,1%3,3%1,8%1,7%3,1%2,9%2,2%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
URK, Leśnictwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
URK, Leśnictwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
URK, Leśnictwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://oferta.urk.edu.pl/index/site/3358

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Leśnictwo - URK, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 291 zł2 990 zł2 295 zł2 970 zł2 627 zł2 870 zł3 073 zł3 378 zł4 262 zł
w II roku2 770 zł3 263 zł3 039 zł3 330 zł3 272 zł3 589 zł4 266 zł4 714 zł
w III roku3 297 zł3 877 zł3 774 zł3 851 zł3 834 zł4 973 zł5 816 zł
w IV roku3 770 zł4 499 zł4 272 zł4 764 zł5 458 zł6 679 zł
w V roku4 457 zł5 234 zł4 685 zł6 065 zł6 936 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
URK, Leśnictwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
URK, Leśnictwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Leśnictwo - URK, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 496 zł3 170 zł2 484 zł3 053 zł2 845 zł2 961 zł3 243 zł3 636 zł4 608 zł
w II roku2 879 zł3 383 zł3 151 zł3 482 zł3 333 zł3 680 zł4 403 zł4 855 zł
w III roku3 396 zł3 957 zł3 876 zł4 033 zł3 867 zł5 165 zł5 959 zł
w IV roku4 019 zł4 683 zł4 416 zł4 755 zł5 513 zł6 786 zł
w V roku4 567 zł5 254 zł4 665 zł6 069 zł7 080 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
URK, Leśnictwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
URK, Leśnictwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Leśnictwo - URK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,650,840,600,760,610,620,620,610,69
w II roku0,770,880,770,800,730,730,800,78
w III roku0,880,990,900,870,790,920,98
w IV roku0,931,070,950,991,021,09
w V roku1,031,170,961,141,16
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
URK, Leśnictwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
URK, Leśnictwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://oferta.urk.edu.pl/index/site/3358

Kryteria przyjęć:

» URK - kierunki wg matury

Kontakt:

Al. Mickiewicza 21
31-120 Kraków
tel. 12 662 43 34
Polityka Prywatności