aplikacja Matura google play app store

Kierunek Ogrodnictwo

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:matematyka
biologia
chemia
fizyka
geografia
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
język łaciński i kultura antyczna
  • matura z 2008 r. – 2023 r.

punkty URK = poziom podstawowy x 0,7
punkty URK = poziom rozszerzony x 1,0

dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych będą uwzględniane w kwalifikacji wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym pisemnym przeprowadzonym w języku polskim z danego przedmiotu i przeliczane na punkty URK jak dla poziomu rozszerzonego.

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.urk.edu.pl
Dodatkowe informacje o kierunku Ogrodnictwo

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2023-06-15
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://oferta.urk.edu.pl/index/site/3358
Strona www uczelni:
urk.edu.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Ogrodnictwo URK

Przykłady zawodów

Inżynier ogrodnictwa
Organizuje i nadzoruje produkcję ogrodniczą w przedsiębiorstwach i zakładach zajmujących się tą dziedziną oraz buduje, pielęgnuje i konserwuje tereny zieleni; prowadzi badania naukowe, opracowuje nowe technologie i hodowlę roślin ogrodniczych oraz prowadzi doradztwo, prace projektowe i rzeczoznawstwo w zakresie ogrodnictwa w określonych specjalnościach.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://oferta.urk.edu.pl/index/site/3358

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Ogrodnictwo - URK, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014160
rok 2015164
rok 2016106
rok 2017105
rok 201866
rok 201942
rok 202015
rok 202128
rok 202217
Liczba absolwentów
URK, Ogrodnictwo (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://oferta.urk.edu.pl/index/site/3358

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Ogrodnictwo - URK, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201574,4%
absolwenci z roku 201678,3%
absolwenci z roku 201770,5%
absolwenci z roku 201877,2%
absolwenci z roku 201954,8%
absolwenci z roku 202073,3%
absolwenci z roku 202167,9%
absolwenci z roku 202282,4%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
URK, Ogrodnictwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Ogrodnictwo - URK, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201570,7%52,4%
absolwenci z roku 201676,4%64,1%
absolwenci z roku 201770,5%53,3%
absolwenci z roku 201877,2%60,6%
absolwenci z roku 201952,4%30,9%
absolwenci z roku 202066,7%60,0%
absolwenci z roku 202164,3%35,7%
absolwenci z roku 202282,4%47,1%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
URK, Ogrodnictwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://oferta.urk.edu.pl/index/site/3358

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ogrodnictwo - URK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku5,0%5,5%3,0%5,2%5,8%5,0%5,0%2,7%4,4%
w II roku10,7%8,5%8,2%8,3%10,9%7,7%4,4%1,5%
w III roku11,6%8,3%6,7%8,6%14,4%6,0%0,6%
w IV roku5,8%7,0%4,8%7,5%8,6%5,0%
w V roku4,0%5,7%5,8%7,4%3,5%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
URK, Ogrodnictwo (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
URK, Ogrodnictwo (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ogrodnictwo - URK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,530,590,410,921,011,061,020,380,83
w II roku1,101,001,211,532,091,360,650,39
w III roku1,881,371,152,142,731,140,09
w IV roku1,241,411,201,451,781,33
w V roku1,011,620,901,470,53
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
URK, Ogrodnictwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
URK, Ogrodnictwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://oferta.urk.edu.pl/index/site/3358

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Ogrodnictwo - URK, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201418,2424,86
absolwenci z roku 201514,9619,25
absolwenci z roku 201616,8820,26
absolwenci z roku 201713,5116,11
absolwenci z roku 201814,4919,95
absolwenci z roku 201911,8517,55
absolwenci z roku 202012,6914,54
absolwenci z roku 20215,078,85
absolwenci z roku 20229,259,00
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
URK, Ogrodnictwo (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
URK, Ogrodnictwo (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ogrodnictwo - URK, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201428,1%20,0%1,9%
abs. z roku 201532,3%25,7%3,7%
abs. z roku 201630,2%24,5%2,8%
abs. z roku 201741,0%35,3%3,8%
abs. z roku 201836,4%24,2%3,0%
abs. z roku 201957,1%40,5%14,3%
abs. z roku 202040,0%40,0%0,0%
abs. z roku 202164,3%46,4%17,8%
abs. z roku 202229,4%17,6%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
URK, Ogrodnictwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
URK, Ogrodnictwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
URK, Ogrodnictwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Ogrodnictwo - URK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca17,2%23,9%23,4%32,7%25,4%43,3%23,9%56,6%12,3%
umowa o pracę13,0%17,9%14,5%25,0%15,8%29,3%21,7%39,0%8,8%
samo­zatrudnienie1,5%2,5%2,8%2,8%2,4%11,7%0,0%14,3%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
URK, Ogrodnictwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
URK, Ogrodnictwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
URK, Ogrodnictwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://oferta.urk.edu.pl/index/site/3358

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ogrodnictwo - URK, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 142 zł1 802 zł1 516 zł1 689 zł1 660 zł1 795 zł2 595 zł2 919 zł1 311 zł
w II roku1 499 zł1 689 zł1 802 zł2 108 zł2 205 zł2 430 zł3 132 zł3 543 zł
w III roku1 923 zł2 133 zł2 345 zł2 643 zł2 711 zł2 659 zł4 198 zł
w IV roku2 322 zł2 682 zł2 958 zł3 100 zł3 883 zł3 638 zł
w V roku2 660 zł3 150 zł3 196 zł3 530 zł4 595 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
URK, Ogrodnictwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
URK, Ogrodnictwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ogrodnictwo - URK, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 423 zł2 128 zł1 786 zł1 932 zł1 949 zł2 125 zł2 491 zł3 101 zł1 720 zł
w II roku1 843 zł2 043 zł1 955 zł2 537 zł2 561 zł2 753 zł3 156 zł3 765 zł
w III roku2 259 zł2 424 zł2 564 zł2 819 zł3 261 zł3 056 zł4 218 zł
w IV roku2 539 zł2 851 zł3 191 zł3 336 zł4 020 zł3 811 zł
w V roku2 810 zł3 208 zł3 404 zł3 744 zł4 833 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
URK, Ogrodnictwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
URK, Ogrodnictwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ogrodnictwo - URK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,320,460,380,420,370,390,480,500,21
w II roku0,400,430,410,480,470,500,570,58
w III roku0,500,520,520,560,540,500,69
w IV roku0,550,600,610,600,690,61
w V roku0,600,650,610,620,72
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
URK, Ogrodnictwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
URK, Ogrodnictwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://oferta.urk.edu.pl/index/site/3358

Kryteria przyjęć:

» URK - kierunki wg matury

Kontakt:

Al. Mickiewicza 21
31-120 Kraków
tel. 12 662 43 34
Polityka Prywatności