aplikacja Matura google play app store

Kierunek Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka
biologia
chemia
fizyka
geografia
informatyka
wiedza o społeczeństwie
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
up.lublin.pl/rekrutacja
Dodatkowe informacje o kierunku Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:sportowe, turystyczne, usługi
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2022-07-21
Strona www uczelni:
up.lublin.pl

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana - UP w Lublinie, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 202110
Liczba absolwentów
UP w Lublinie, Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana - UP w Lublinie, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 202160,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UP w Lublinie, Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana - UP w Lublinie, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 202150,0%10,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UP w Lublinie, Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana - UP w Lublinie, studia I stopnia
abs.
2021
w I roku2,5%
w II roku0,0%
w III roku
w IV roku
w V roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UP w Lublinie, Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana - UP w Lublinie, studia I stopnia
abs.
2021
w I roku0,21
w II roku0,00
w III roku
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UP w Lublinie, Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana - UP w Lublinie, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20219,0011,75
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UP w Lublinie, Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UP w Lublinie, Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana - UP w Lublinie, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 202130,0%20,0%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UP w Lublinie, Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UP w Lublinie, Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana - UP w Lublinie, studia I stopnia
abs.
2021
jakakolwiek praca15,8%
umowa o pracę10,8%
samo­zatrudnienie0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UP w Lublinie, Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UP w Lublinie, Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana - UP w Lublinie, studia I stopnia
absolwenci
2021
w I roku1 633 zł
w II roku3 029 zł
w III roku
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UP w Lublinie, Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana - UP w Lublinie, studia I stopnia
absolwenci
2021
w I roku
w II roku2 811 zł
w III roku
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana - UP w Lublinie, studia I stopnia
abs.
2021
w I roku0,28
w II roku0,47
w III roku
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UP w Lublinie, Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności