Kryteria przyjęć:
Kierunek Bioinżynieria

przedmioty
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka
biologia
chemia
fizyka
geografia
informatyka

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności