aplikacja Matura google play app store

Kierunek Technologie energii odnawialnej

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:matematyka
chemia
fizyka
Wyniki procentowe uzyskane z egzaminu maturalnego („nowa matura”*) przelicza się na punkty SGGW według następujących zasad
  • wynik maturalny uzyskany na poziomie podstawowym × 0,7 = liczba punktów SGGW
  • wynik maturalny uzyskany na poziomie rozszerzonym × 1,0 = liczba punktów SGGW
  • wynik maturalny z języka obcego nowożytnego (zwanego dalej językiem obcym) uzyskany na poziomie dwujęzycznym × 4/3 = liczba punktów SGGW (z zaokrągleniem do liczby całkowitej, przy czym wynik maksymalny nie może przekroczyć 100 – jeżeli jest wyższy otrzymuje wartość 100).
Dla kandydatów, którzy zdali egzamin zawodowy lub egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, za wyniki z tych egzaminów z części pisemnej i/lub części praktycznej punkty SGGW będą przyznawane według następujących zasad:
  • wynik egzaminu zawodowego z części pisemnej × 1,0 = liczba punktów SGGW
  • wynik egzaminu zawodowego z części praktycznej × 1,0 = liczba punktów SGGW.
Dodatkowe informacje o kierunku Technologie energii odnawialnej

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:inżynieryjno-techniczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Technologie energii odnawialnej SGGW

Przykłady zawodów

Inżynier urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Zajmuje się projektowaniem urządzeń i systemów energetyki z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, tj.: elektrociepłowni i elektrowni wodnych i wiatrowych, systemów geotermalnych, układów fotowoltaniki, biomasy, biopaliw itp.; odpowiada za monitorowanie i nadzorowanie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w zakresie ochrony środowiska i utylizacji odpadów oraz stosowania zasad poprawnej eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Technologie energii odnawialnej - SGGW, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201434
rok 201540
rok 201655
rok 201766
rok 201874
rok 201957
rok 202050
rok 202137
rok 202232
Liczba absolwentów
SGGW, Technologie energii odnawialnej (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Technologie energii odnawialnej - SGGW, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201595,0%
absolwenci z roku 201681,8%
absolwenci z roku 201772,7%
absolwenci z roku 201868,9%
absolwenci z roku 201979,0%
absolwenci z roku 202066,0%
absolwenci z roku 202178,4%
absolwenci z roku 202275,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
SGGW, Technologie energii odnawialnej (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Technologie energii odnawialnej - SGGW, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201585,0%70,0%
absolwenci z roku 201678,2%58,2%
absolwenci z roku 201771,2%45,4%
absolwenci z roku 201864,9%50,0%
absolwenci z roku 201975,5%47,4%
absolwenci z roku 202064,0%46,0%
absolwenci z roku 202170,3%45,9%
absolwenci z roku 202271,9%34,4%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
SGGW, Technologie energii odnawialnej (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Technologie energii odnawialnej - SGGW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,0%0,2%1,4%4,5%2,0%0,4%1,5%1,1%3,9%
w II roku2,2%2,7%1,5%2,5%2,8%1,0%0,0%2,5%
w III roku1,7%0,6%2,6%0,9%6,2%1,4%0,3%
w IV roku0,7%0,2%5,0%1,1%2,0%0,3%
w V roku0,0%0,8%4,4%1,0%2,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
SGGW, Technologie energii odnawialnej (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
SGGW, Technologie energii odnawialnej (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Technologie energii odnawialnej - SGGW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,090,020,280,710,400,080,190,120,64
w II roku0,250,500,210,460,470,250,000,55
w III roku0,370,160,730,201,050,370,06
w IV roku0,070,051,040,250,490,05
w V roku0,000,240,670,180,42
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
SGGW, Technologie energii odnawialnej (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
SGGW, Technologie energii odnawialnej (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Technologie energii odnawialnej - SGGW, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201419,5922,03
absolwenci z roku 201516,3621,45
absolwenci z roku 201614,0815,38
absolwenci z roku 201711,9512,87
absolwenci z roku 20188,5010,77
absolwenci z roku 20199,5411,55
absolwenci z roku 20209,0612,09
absolwenci z roku 20219,6713,87
absolwenci z roku 20229,3311,30
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
SGGW, Technologie energii odnawialnej (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
SGGW, Technologie energii odnawialnej (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Technologie energii odnawialnej - SGGW, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201417,6%11,8%0,0%
abs. z roku 201540,0%30,0%5,0%
abs. z roku 201643,6%32,7%1,8%
abs. z roku 201759,1%47,0%7,6%
abs. z roku 201867,6%54,1%4,0%
abs. z roku 201956,1%49,1%7,0%
abs. z roku 202062,0%48,0%6,0%
abs. z roku 202156,8%37,8%5,4%
abs. z roku 202240,6%31,2%3,1%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
SGGW, Technologie energii odnawialnej (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
SGGW, Technologie energii odnawialnej (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
SGGW, Technologie energii odnawialnej (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Technologie energii odnawialnej - SGGW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca7,4%25,2%33,2%43,3%52,8%46,0%49,9%40,8%32,6%
umowa o pracę5,4%14,2%26,7%32,8%42,3%40,2%39,0%21,4%21,9%
samo­zatrudnienie0,0%3,8%1,2%6,0%3,9%4,4%5,9%5,0%2,1%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
SGGW, Technologie energii odnawialnej (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
SGGW, Technologie energii odnawialnej (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
SGGW, Technologie energii odnawialnej (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Technologie energii odnawialnej - SGGW, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 720 zł2 571 zł2 816 zł2 977 zł3 079 zł4 212 zł4 055 zł3 510 zł4 117 zł
w II roku2 621 zł3 292 zł3 544 zł3 871 zł4 172 zł4 598 zł5 128 zł4 903 zł
w III roku3 609 zł4 593 zł4 523 zł4 647 zł5 546 zł6 405 zł6 757 zł
w IV roku5 032 zł5 644 zł5 208 zł5 557 zł6 376 zł7 868 zł
w V roku5 297 zł6 758 zł5 515 zł6 487 zł7 282 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
SGGW, Technologie energii odnawialnej (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
SGGW, Technologie energii odnawialnej (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Technologie energii odnawialnej - SGGW, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 645 zł3 070 zł3 051 zł3 266 zł3 507 zł4 360 zł4 696 zł4 001 zł4 457 zł
w II roku3 248 zł3 615 zł3 794 zł4 133 zł4 470 zł5 139 zł5 672 zł5 098 zł
w III roku3 900 zł4 685 zł4 742 zł4 809 zł5 644 zł6 658 zł6 966 zł
w IV roku5 204 zł5 969 zł5 383 zł5 764 zł6 328 zł7 728 zł
w V roku5 794 zł6 817 zł5 693 zł6 888 zł7 276 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
SGGW, Technologie energii odnawialnej (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
SGGW, Technologie energii odnawialnej (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Technologie energii odnawialnej - SGGW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,460,620,590,570,620,820,740,580,58
w II roku0,660,740,770,700,800,830,830,70
w III roku0,881,010,910,821,001,060,94
w IV roku1,111,180,980,901,021,15
w V roku1,111,310,960,951,04
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
SGGW, Technologie energii odnawialnej (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
SGGW, Technologie energii odnawialnej (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kryteria przyjęć:

» SGGW - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
tel. (48 22) 59 31 000
dla kandydatów tel.:
22 59 386 91
22 59 386 92
22 59 386 93
e-mail: rekrutacja@sggw.edu.pl
Informator dla kandydatów na studia 2024/2025

Na czasie:

Ideas for English-language studies in Poland
Polityka Prywatności