Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
kryteria przyjęć - lista kierunków SGGW »
prezentacja SGGW »

Kryteria przyjęć:
Kierunek Bezpieczeństwo żywności

przedmioty
1 spośród:matematyka
biologia
chemia
Szczegółowe zasady rekrutacji na studia i terminarz rekrutacji podane są na stronie internetowej:http://www.sggw.pl/dla-kandydatow/rekrutacja

Studia stacjonarne

Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie są wyniki z przedmiotów wskazanych dla poszczególnych kierunków studiów uzyskane na:

  • egzaminie maturalnym (wyniki wyrażone w procentach) albo
  • egzaminie dojrzałości (wyniki wyrażone w skali ocen 2–5 lub 1–6).

Wyniki egzaminów maturalnych są przeliczane na punkty SGGW według poniższych zasad w zależności od roku uzyskania matury:

→ matura/aneksy z lat 2002 i 2005–2007:
  • punkty SGGW = 0,4 ˟ poziom podstawowy + 0,6 ˟ poziom rozszerzony;

→ matura/aneksy z lat 2008–2020:
  • punkty SGGW = poziom podstawowy ˟ 0,7;
  • punkty SGGW = poziom rozszerzony ˟ 1,0.

Dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych wyniki egzaminów z przedmiotów nauczanych w języku obcym będącym drugim językiem nauczania są przeliczane na punkty SGGW według powyższych zasad.

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
EF_220.jpg

Przegląd uczelni
uwm_220_pl.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Studenci UNS na strzelnicy
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 02
Polityka Prywatności