aplikacja Matura google play app store

Kierunek Reżyseria

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów

Dodatkowe informacje o kierunku Reżyseria

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:artystyczne
Poziom studiów:Magisterskie jednolite
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2021-04-08
Strona www uczelni:
www.filmschool.lodz.pl/
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Reżyseria

Przykłady zawodów

Reżyser filmowy
Tworzy sztukę filmową, kieruje realizacją filmu fabularnego lub dokumentalnego, określając jego idee (temat), dokonując wyboru lub pisząc scenariusz, podejmuje decyzje artystyczno-techniczne, dotyczące doboru osób (autorów, aktorów, pracowników techniczno-organizacyjnych, doradców i konsultantów), angażowanych do zadań twórczych lub realizacyjnych, miejsca, czasu oraz wszelkich elementów materialnych niezbędnych do powstania filmu; zajmuje się twórczą inscenizacją idei filmu, przetworzeniem jej filmowymi środkami wyrazu w utwór artystyczny, zapisany na taśmie filmowej lub innych nośnikach.
Reżyser teatralny
Współtworzy sztukę teatralną, kieruje realizacją przedstawień teatralnych, określając ich idee (temat), dokonując wyboru tekstu lub pisząc scenariusz, podejmuje decyzje artystyczno-techniczne dotyczące doboru osób (autorów, aktorów), angażowanych do zadań scenicznych.
Reżyser telewizyjny / radiowy
Wykonuje w sposób twórczy prace wchodzące w zakres reżyserii telewizyjnej, odpowiada za poziom artystyczny programów telewizyjnych, przede wszystkim teatralnych, zlecanych przez naczelne redakcje.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Reżyseria - PWSFTViT, studia jednolite magisterskie
liczba absolwentów
rok 201823
rok 201923
rok 202013
rok 202122
rok 202220
Liczba absolwentów
PWSFTViT, Reżyseria (jm)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Reżyseria - PWSFTViT, studia jednolite magisterskie
% absolwentów
absolwenci z roku 201813,0%
absolwenci z roku 201913,0%
absolwenci z roku 202046,2%
absolwenci z roku 202122,7%
absolwenci z roku 202225,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
PWSFTViT, Reżyseria (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Reżyseria - PWSFTViT, studia jednolite magisterskie
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,1%2,5%6,4%4,5%4,6%
w II roku1,4%4,0%9,0%1,5%
w III roku2,9%5,1%3,8%
w IV roku0,0%0,0%
w V roku1,1%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
PWSFTViT, Reżyseria (jm)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Reżyseria - PWSFTViT, studia jednolite magisterskie
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,140,441,330,911,03
w II roku0,150,733,700,31
w III roku0,272,511,14
w IV roku0,000,00
w V roku0,24
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
PWSFTViT, Reżyseria (jm)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Reżyseria - PWSFTViT, studia jednolite magisterskie
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20186,949,71
absolwenci z roku 201911,4211,67
absolwenci z roku 20206,60
absolwenci z roku 20215,7513,14
absolwenci z roku 20224,605,33
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
PWSFTViT, Reżyseria (jm)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
PWSFTViT, Reżyseria (jm)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Reżyseria - PWSFTViT, studia jednolite magisterskie
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201860,9%21,7%13,0%
abs. z roku 201960,9%17,4%8,7%
abs. z roku 202061,5%7,7%7,7%
abs. z roku 202177,3%18,2%36,4%
abs. z roku 202265,0%30,0%10,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
PWSFTViT, Reżyseria (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
PWSFTViT, Reżyseria (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PWSFTViT, Reżyseria (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Reżyseria - PWSFTViT, studia jednolite magisterskie
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca46,0%34,1%32,1%51,1%34,6%
umowa o pracę15,2%12,0%0,6%8,7%13,8%
samo­zatrudnienie13,0%7,6%3,8%22,0%5,8%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
PWSFTViT, Reżyseria (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
PWSFTViT, Reżyseria (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PWSFTViT, Reżyseria (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Reżyseria - PWSFTViT, studia jednolite magisterskie
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 248 zł1 356 zł1 568 zł1 039 zł2 902 zł
w II roku1 252 zł1 281 zł1 077 zł1 462 zł
w III roku1 508 zł995 zł1 848 zł
w IV roku2 019 zł1 268 zł
w V roku1 863 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
PWSFTViT, Reżyseria (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Reżyseria - PWSFTViT, studia jednolite magisterskie
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 158 zł2 152 zł2 281 zł1 228 zł
w II roku1 128 zł2 675 zł2 707 zł
w III roku2 203 zł2 212 zł
w IV roku2 675 zł2 118 zł
w V roku2 697 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
PWSFTViT, Reżyseria (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Reżyseria - PWSFTViT, studia jednolite magisterskie
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,280,240,250,140,35
w II roku0,250,200,150,18
w III roku0,250,140,24
w IV roku0,290,15
w V roku0,25
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
PWSFTViT, Reżyseria (jm)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności