aplikacja Matura google play app store

Kierunek Realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Dodatkowe informacje o kierunku Realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:artystyczne
Poziom studiów:Magisterskie jednolite
System studiów:stacjonarne
Strona www uczelni:
www.filmschool.lodz.pl/
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia

Przykłady zawodów

Producent filmowy
Podejmuje inicjatywę produkcji filmu, pozyskuje środki na jego realizację oraz organizuje i nadzoruje proces produkcji, a także podejmuje działania związane z promocją i dystrybucją filmu
Producent telewizyjny
Podejmuje inicjatywę produkcji programów telewizyjnych, pozyskuje środki na ich realizację oraz organizuje i nadzoruje proces produkcji, a także podejmuje działania związane z promocją programu.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia - PWSFTViT, studia jednolite magisterskie
liczba absolwentów
rok 201463
rok 201568
rok 201650
rok 201727
rok 201821
rok 201933
rok 202020
rok 202135
rok 202223
Liczba absolwentów
PWSFTViT, Realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia (jm)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia - PWSFTViT, studia jednolite magisterskie
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201513,2%
absolwenci z roku 201620,0%
absolwenci z roku 201714,8%
absolwenci z roku 20189,5%
absolwenci z roku 20193,0%
absolwenci z roku 20205,0%
absolwenci z roku 202117,1%
absolwenci z roku 202226,1%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
PWSFTViT, Realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia - PWSFTViT, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku3,5%5,9%6,1%4,0%13,1%9,1%6,2%8,6%5,1%
w II roku4,1%3,1%3,2%4,0%10,3%6,6%7,1%7,6%
w III roku2,6%2,0%3,0%4,3%9,5%1,5%1,7%
w IV roku0,4%1,0%2,3%0,0%2,4%3,5%
w V roku1,7%1,6%3,2%1,9%0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
PWSFTViT, Realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia (jm)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
PWSFTViT, Realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia (jm)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia - PWSFTViT, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,420,590,790,493,381,760,881,830,94
w II roku0,720,500,450,311,591,001,031,68
w III roku0,310,380,460,341,050,480,31
w IV roku0,060,260,650,000,391,93
w V roku0,480,410,970,210,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
PWSFTViT, Realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia (jm)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
PWSFTViT, Realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia (jm)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia - PWSFTViT, studia jednolite magisterskie
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20149,3415,74
absolwenci z roku 20158,7320,82
absolwenci z roku 20169,6322,24
absolwenci z roku 201710,9511,78
absolwenci z roku 20188,7621,40
absolwenci z roku 201914,1518,80
absolwenci z roku 20205,4421,86
absolwenci z roku 20217,5810,19
absolwenci z roku 20224,197,80
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
PWSFTViT, Realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia (jm)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
PWSFTViT, Realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia (jm)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia - PWSFTViT, studia jednolite magisterskie
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201463,5%25,4%27,0%
abs. z roku 201560,3%26,5%27,9%
abs. z roku 201664,0%28,0%24,0%
abs. z roku 201755,6%25,9%11,1%
abs. z roku 201857,1%9,5%4,8%
abs. z roku 201948,5%12,1%15,2%
abs. z roku 202075,0%15,0%20,0%
abs. z roku 202154,3%25,7%5,7%
abs. z roku 202265,2%13,0%13,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
PWSFTViT, Realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
PWSFTViT, Realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PWSFTViT, Realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia - PWSFTViT, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca49,0%47,7%46,8%35,2%23,0%32,3%43,3%34,0%44,9%
umowa o pracę18,2%21,7%18,7%18,8%7,1%9,8%15,0%16,2%9,8%
samo­zatrudnienie23,8%23,5%18,8%8,3%2,0%12,4%13,8%1,0%10,9%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
PWSFTViT, Realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
PWSFTViT, Realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PWSFTViT, Realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia - PWSFTViT, studia jednolite magisterskie
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 016 zł2 003 zł2 110 zł2 674 zł805 zł1 936 zł1 913 zł1 366 zł1 496 zł
w II roku2 196 zł2 296 zł2 021 zł3 194 zł2 225 zł3 344 zł3 740 zł2 233 zł
w III roku2 170 zł2 425 zł2 008 zł1 498 zł3 651 zł3 431 zł2 829 zł
w IV roku2 309 zł3 250 zł2 309 zł3 278 zł5 208 zł3 220 zł
w V roku2 949 zł3 868 zł3 273 zł2 555 zł4 532 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
PWSFTViT, Realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
PWSFTViT, Realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia - PWSFTViT, studia jednolite magisterskie
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 785 zł2 610 zł3 019 zł3 873 zł3 133 zł5 352 zł2 515 zł1 226 zł
w II roku3 097 zł2 703 zł3 571 zł5 643 zł3 207 zł4 515 zł7 904 zł3 100 zł
w III roku3 710 zł2 968 zł3 040 zł2 989 zł3 066 zł5 419 zł
w IV roku3 353 zł3 434 zł3 570 zł5 650 zł6 003 zł5 421 zł
w V roku4 874 zł4 294 zł4 327 zł4 610 zł5 119 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
PWSFTViT, Realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
PWSFTViT, Realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia - PWSFTViT, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,480,460,460,520,180,390,340,220,21
w II roku0,510,500,410,680,430,580,630,32
w III roku0,490,500,380,230,580,580,44
w IV roku0,500,630,410,530,750,49
w V roku0,570,680,530,370,58
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
PWSFTViT, Realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia (jm)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
PWSFTViT, Realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia (jm)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności