aplikacja Matura google play app store

Kierunek Aktorstwo

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów

Dodatkowe informacje o kierunku Aktorstwo

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:artystyczne
Poziom studiów:Magisterskie jednolite
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2021-06-10
Strona www uczelni:
www.filmschool.lodz.pl/

Przykłady zawodów

Aktor
Uprawia zawodowo sztukę aktorską, grając role w przedstawieniach teatralnych (teatr dramatyczny, teatr lalek, pantomima), estradowych, w filmie, radiu i telewizji; wykorzystuje w budowaniu postaci scenicznych swoją osobowość psychofizyczną oraz umiejętności: operowania głosem, ciałem, współgrania z innymi, dialogu z partnerem, zachowania się w określonym stylu, zgodnym z daną epoką, posługiwania się współczesną techniką gry aktorskiej, w celu przedstawienia postaci zgodnie z koncepcją artystyczną roli.
Aktor scen muzycznych
Występuje na scenie teatralnej i estradzie w roli aktora i solisty-wokalisty, jak również w zespole wokalnym, chórze lub zespole tanecznym.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Aktorstwo - PWSFTViT, studia jednolite magisterskie
liczba absolwentów
rok 201421
rok 201522
rok 201619
rok 201721
rok 201813
rok 201916
rok 202027
rok 202119
rok 202219
Liczba absolwentów
PWSFTViT, Aktorstwo (jm)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Aktorstwo - PWSFTViT, studia jednolite magisterskie
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201518,2%
absolwenci z roku 201615,8%
absolwenci z roku 201733,3%
absolwenci z roku 201846,2%
absolwenci z roku 20190,0%
absolwenci z roku 202033,3%
absolwenci z roku 202126,3%
absolwenci z roku 202221,1%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
PWSFTViT, Aktorstwo (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Aktorstwo - PWSFTViT, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku2,4%4,5%1,3%0,0%0,0%2,1%9,9%1,8%0,9%
w II roku1,2%6,1%0,0%0,0%0,0%0,0%5,2%0,0%
w III roku0,0%0,0%0,9%0,0%0,0%0,0%0,9%
w IV roku0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
w V roku0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
PWSFTViT, Aktorstwo (jm)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Aktorstwo - PWSFTViT, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,270,350,160,000,001,501,520,220,30
w II roku0,191,250,000,000,000,000,920,00
w III roku0,000,000,160,000,000,000,19
w IV roku0,000,000,000,000,000,00
w V roku0,000,000,000,000,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
PWSFTViT, Aktorstwo (jm)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Aktorstwo - PWSFTViT, studia jednolite magisterskie
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201411,1011,47
absolwenci z roku 20158,109,33
absolwenci z roku 20165,729,38
absolwenci z roku 20178,717,00
absolwenci z roku 201811,9217,80
absolwenci z roku 20195,127,86
absolwenci z roku 20209,3512,47
absolwenci z roku 20215,4211,11
absolwenci z roku 20223,006,00
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
PWSFTViT, Aktorstwo (jm)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
PWSFTViT, Aktorstwo (jm)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Aktorstwo - PWSFTViT, studia jednolite magisterskie
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201471,4%57,1%9,5%
abs. z roku 201568,2%59,1%0,0%
abs. z roku 201678,9%68,4%10,5%
abs. z roku 201781,0%57,1%4,8%
abs. z roku 201869,2%46,2%7,7%
abs. z roku 201987,5%31,2%0,0%
abs. z roku 202063,0%33,3%11,1%
abs. z roku 202184,2%26,3%0,0%
abs. z roku 202278,9%42,1%21,1%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
PWSFTViT, Aktorstwo (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
PWSFTViT, Aktorstwo (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PWSFTViT, Aktorstwo (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Aktorstwo - PWSFTViT, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca63,1%53,8%71,1%61,5%47,4%63,5%47,5%54,4%65,4%
umowa o pracę56,3%47,7%59,2%46,8%23,7%26,6%32,1%20,6%27,2%
samo­zatrudnienie5,6%0,0%8,3%4,8%0,6%0,0%4,9%0,0%18,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
PWSFTViT, Aktorstwo (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
PWSFTViT, Aktorstwo (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PWSFTViT, Aktorstwo (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Aktorstwo - PWSFTViT, studia jednolite magisterskie
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 102 zł2 035 zł3 016 zł2 981 zł1 703 zł1 275 zł2 377 zł2 026 zł3 061 zł
w II roku2 314 zł1 577 zł3 426 zł2 955 zł1 502 zł1 404 zł2 454 zł2 503 zł
w III roku2 349 zł1 800 zł4 028 zł2 775 zł2 151 zł2 266 zł3 367 zł
w IV roku2 954 zł2 088 zł4 611 zł3 095 zł3 520 zł2 757 zł
w V roku3 570 zł2 671 zł4 179 zł3 712 zł4 044 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
PWSFTViT, Aktorstwo (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
PWSFTViT, Aktorstwo (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Aktorstwo - PWSFTViT, studia jednolite magisterskie
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 511 zł2 066 zł3 223 zł3 784 zł1 643 zł2 966 zł3 673 zł3 399 zł4 304 zł
w II roku2 815 zł1 815 zł4 254 zł3 766 zł2 043 zł2 844 zł3 733 zł4 092 zł
w III roku3 129 zł2 066 zł5 054 zł3 236 zł3 168 zł4 791 zł4 278 zł
w IV roku3 166 zł2 570 zł5 985 zł3 828 zł4 871 zł6 520 zł
w V roku3 569 zł3 394 zł4 938 zł4 689 zł5 148 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
PWSFTViT, Aktorstwo (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
PWSFTViT, Aktorstwo (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Aktorstwo - PWSFTViT, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,490,470,650,670,410,230,400,300,42
w II roku0,530,360,680,600,310,230,390,32
w III roku0,520,380,760,530,390,370,48
w IV roku0,610,420,770,550,590,39
w V roku0,690,480,640,610,60
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
PWSFTViT, Aktorstwo (jm)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
PWSFTViT, Aktorstwo (jm)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności