aplikacja Matura google play app store

Kierunek Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów

Dodatkowe informacje o kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:artystyczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2021-07-08
Strona www uczelni:
www.filmschool.lodz.pl/
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej - PWSFTViT, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201426
rok 201529
rok 201642
rok 201737
rok 201841
rok 201933
rok 202022
rok 202133
rok 202240
Liczba absolwentów
PWSFTViT, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej - PWSFTViT, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201596,6%
absolwenci z roku 201676,2%
absolwenci z roku 201756,8%
absolwenci z roku 201880,5%
absolwenci z roku 201972,8%
absolwenci z roku 202095,5%
absolwenci z roku 202169,7%
absolwenci z roku 202250,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
PWSFTViT, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej - PWSFTViT, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201596,6%86,2%
absolwenci z roku 201676,2%62,0%
absolwenci z roku 201751,4%35,1%
absolwenci z roku 201875,6%46,3%
absolwenci z roku 201960,6%42,4%
absolwenci z roku 202081,8%40,9%
absolwenci z roku 202169,7%0,0%
absolwenci z roku 202242,5%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
PWSFTViT, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej - PWSFTViT, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,3%0,0%1,0%1,1%1,8%4,0%0,8%0,0%2,1%
w II roku1,0%0,0%0,0%0,6%3,9%3,8%0,0%0,5%
w III roku1,6%3,7%0,0%2,3%3,9%6,6%0,4%
w IV roku5,4%5,2%0,2%2,1%4,9%0,0%
w V roku5,1%4,9%0,4%0,9%7,3%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
PWSFTViT, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
PWSFTViT, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej - PWSFTViT, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,120,000,200,160,441,340,120,000,66
w II roku0,120,000,000,120,810,970,000,09
w III roku0,300,690,000,391,351,950,10
w IV roku0,601,320,030,411,430,00
w V roku0,750,990,070,192,42
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
PWSFTViT, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
PWSFTViT, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej - PWSFTViT, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201424,6225,79
absolwenci z roku 201520,8319,00
absolwenci z roku 201620,9424,34
absolwenci z roku 201715,2115,03
absolwenci z roku 201821,2324,06
absolwenci z roku 201913,3017,75
absolwenci z roku 202021,3518,71
absolwenci z roku 20216,427,39
absolwenci z roku 20222,231,58
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
PWSFTViT, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
PWSFTViT, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej - PWSFTViT, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201426,9%19,2%3,8%
abs. z roku 201534,5%24,1%3,4%
abs. z roku 201635,7%21,5%14,3%
abs. z roku 201759,4%40,5%10,8%
abs. z roku 201839,0%17,1%9,7%
abs. z roku 201957,6%30,3%12,1%
abs. z roku 202018,2%9,1%0,0%
abs. z roku 202157,6%21,2%18,2%
abs. z roku 202265,0%30,0%25,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
PWSFTViT, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
PWSFTViT, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PWSFTViT, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej - PWSFTViT, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca17,9%18,4%28,8%44,4%27,8%43,7%6,1%34,3%47,5%
umowa o pracę13,8%12,1%16,7%28,8%13,5%22,0%4,9%9,6%20,6%
samo­zatrudnienie3,8%3,2%14,1%6,1%7,3%12,1%0,0%16,2%20,8%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
PWSFTViT, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
PWSFTViT, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PWSFTViT, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej - PWSFTViT, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 081 zł2 592 zł3 619 zł2 322 zł2 169 zł2 790 zł282 zł2 059 zł5 241 zł
w II roku1 967 zł3 423 zł2 640 zł2 261 zł2 413 zł2 998 zł1 456 zł4 230 zł
w III roku2 083 zł3 679 zł4 459 zł3 097 zł4 370 zł4 247 zł2 566 zł
w IV roku2 990 zł3 304 zł4 598 zł3 651 zł3 127 zł5 384 zł
w V roku2 126 zł3 086 zł4 543 zł4 273 zł3 850 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
PWSFTViT, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
PWSFTViT, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej - PWSFTViT, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 263 zł2 511 zł3 982 zł2 647 zł4 285 zł2 805 zł2 579 zł5 206 zł
w II roku2 166 zł3 274 zł4 765 zł2 760 zł4 082 zł3 537 zł3 003 zł3 777 zł
w III roku2 298 zł3 515 zł4 219 zł3 800 zł4 005 zł4 207 zł4 884 zł
w IV roku2 795 zł3 438 zł4 865 zł4 655 zł4 697 zł6 127 zł
w V roku2 716 zł3 945 zł5 022 zł5 496 zł6 441 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
PWSFTViT, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
PWSFTViT, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej - PWSFTViT, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,530,590,840,490,390,520,040,340,73
w II roku0,490,760,550,450,440,490,230,61
w III roku0,490,800,850,560,750,610,36
w IV roku0,650,670,850,610,470,70
w V roku0,430,580,740,640,53
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
PWSFTViT, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
PWSFTViT, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności