aplikacja Matura google play app store

Kierunek Biotechnologia

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język angielski
2 spośród:matematyka
biologia
chemia
fizyka
Dodatkowe informacje o kierunku Biotechnologia
Biotechnologia

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:inżynieryjno-techniczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena wyróżniająca, data: 2011-11-24


Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii oferuje trójstopniowe studia stacjonarne w ramach jednej specjalności: Biotechnologia. Kształcenie realizowane jest zgodnie z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji. Umożliwia to naszym studentom indywidualne kształtowanie profilu studiów oraz studiowanie na innych uczelniach w Polsce i zagranicą. Studenci MWB mogą korzystać z ofert innych Wydziałów UG oraz GUMed w celu poszerzania wiedzy i zdobycia nowych umiejętności i kompetencji. W 2012 roku MWB UG i GUMed uzyskał tytuł Najlepszego Kierunku Studiów.

Absolwent kierunku BIOTECHNOLOGIA MWB UG i GUMed posiada wiedzę i umiejętności praktyczne przygotowujące do podjęcia pracy w jednostkach badawczych, w przemyśle
i usługach publicznych, a także do rozpoczęcia samodzielnej działalności gospodarczej. Absolwenci wybierają jako miejsca pracy nowoczesne laboratoria naukowe i diagnostyczne. Część z nich kontynuuje kształcenie na studiach doktoranckich na naszym Wydziale. Pracują także w firmach biotechnologicznych, farmaceutycznych i kosmetycznych. Zdobyta wiedza i umiejętności specjalistyczne związane z diagnostyką i terapią chorób ludzi, zwierząt i roślin, sprawia, że nasi absolwenci znajdują zatrudnienie, jako naukowcy, specjaliści od nowoczesnej biotechnologii molekularnej, kierownicy badań klinicznych czy menadżerowie projektów badawczych
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Biotechnologia UG

Przykładowe miejsca pracy

 • firmy biotechnologiczne, kosmetycznych, farmaceutycznych, produkujących odczynniki diagnostyczne
 • firmy doradcze
 • firmy przetwarzające odpady stałe
 • firmy rozwijające technologie kosmetyczne
 • firmy zajmujące się procesami biotechnologicznymi
 • instytucje opieki zdrowotnej
 • instytucje technologiczne
 • instytucje zajmujące się nadzorem i kontrolą jakości środowiska (oczyszczalnie ścieków, kompostownie odpadów, przetwarzanie odpadów stałych)
 • instytucje zajmujących się ochroną środowiska
 • instytuty i ośrodki badawcze opracowujące nowoczesne techniki i technologie
 • laboratoria badawczo-rozwojowe, kontrolne, diagnostyczne i analityczne
 • laboratoria kryminalistyczne i medycyny sądowej
 • laboratoria przemysłowe
 • laboratoria służby zdrowia
 • oczyszczalnie ścieków i gruntów
 • ośrodki i placówki medyczne
 • parki narodowe, krajobrazowe, lasy państwowe
 • placówki farmaceutyczne i diagnostyczne
 • placówki naukowo-badawcze
 • przemysł biotechnologiczny
 • przemysł farmaceutyczny, kosmetyczny, chemiczny
 • przemysł rolniczy (np. hodowla zwierząt, uprawa roślin)
 • przemysł spożywczy (np. zakłady zajmujące się produkcją i przetwórstwem żywności)
 • sektor rozwoju produktów biotechnologicznych
 • uniwersytety
 • urzędy, np. zajmujące się działalnością związaną z biotechnologią środowiska, diagnostyką molekularną, bioremediacją gruntów, nowoczesną hodowlą roślin, produkcją, kontrolą środków leczniczych, spożywczych)
 • zakłady diagnostyki mikrobiologicznej i biochemicznej

Przykłady zawodów

Biotechnolog
Kieruje przemysłowymi procesami syntezy, biosyntezy oraz wyodrębniania substancji organicznych z surowców roślinnych i zwierzęcych, a także wytwarzania z nich produktów użytkowych; uczestniczy w badaniach, opracowywaniu i wdrażaniu nowych projektów procesowych oraz w projektowaniu, rozwoju i modernizacji zakładów biotechnologicznych.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Biotechnologia - UG, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201434
rok 201535
rok 201642
rok 201744
rok 201843
rok 201949
rok 202057
rok 202171
rok 202268
Liczba absolwentów
UG, Biotechnologia (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Biotechnologia - UG, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 2015100,0%
absolwenci z roku 2016100,0%
absolwenci z roku 201797,7%
absolwenci z roku 201897,7%
absolwenci z roku 201987,8%
absolwenci z roku 202098,2%
absolwenci z roku 202193,0%
absolwenci z roku 202288,2%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UG, Biotechnologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Biotechnologia - UG, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201597,1%88,6%
absolwenci z roku 2016100,0%81,0%
absolwenci z roku 201790,9%86,4%
absolwenci z roku 201890,7%88,4%
absolwenci z roku 201985,7%71,4%
absolwenci z roku 202098,2%80,7%
absolwenci z roku 202188,7%4,2%
absolwenci z roku 202289,7%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UG, Biotechnologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biotechnologia - UG, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,7%0,0%0,0%0,0%1,4%1,9%0,0%0,0%1,1%
w II roku0,0%0,2%0,0%0,0%2,5%1,2%0,0%0,0%
w III roku5,4%6,9%1,4%4,7%4,7%1,7%3,8%
w IV roku2,9%3,8%1,2%5,3%4,3%0,3%
w V roku1,2%2,6%1,4%1,7%2,7%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UG, Biotechnologia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UG, Biotechnologia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biotechnologia - UG, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,060,000,000,000,200,410,000,000,31
w II roku0,000,020,000,000,390,290,000,00
w III roku0,961,020,241,240,600,230,82
w IV roku0,820,680,251,450,610,06
w V roku0,530,740,280,280,52
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UG, Biotechnologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UG, Biotechnologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Biotechnologia - UG, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201430,2933,14
absolwenci z roku 201516,6134,68
absolwenci z roku 201630,4130,32
absolwenci z roku 201723,0326,89
absolwenci z roku 201825,1729,27
absolwenci z roku 201920,5626,20
absolwenci z roku 202020,8324,50
absolwenci z roku 202112,3916,76
absolwenci z roku 20223,505,90
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UG, Biotechnologia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UG, Biotechnologia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biotechnologia - UG, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201411,8%8,8%2,9%
abs. z roku 201540,0%5,7%0,0%
abs. z roku 20167,1%4,8%0,0%
abs. z roku 201720,5%11,4%2,3%
abs. z roku 201818,6%14,0%0,0%
abs. z roku 201920,4%16,3%0,0%
abs. z roku 202021,1%8,8%1,8%
abs. z roku 202131,0%16,9%2,8%
abs. z roku 202225,0%11,8%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UG, Biotechnologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UG, Biotechnologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UG, Biotechnologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Biotechnologia - UG, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca6,1%9,3%4,2%7,6%11,2%13,3%9,5%12,8%11,2%
umowa o pracę4,9%1,2%2,4%2,5%8,5%11,4%4,4%5,2%6,7%
samo­zatrudnienie1,2%0,0%0,0%0,6%0,0%0,0%1,8%1,5%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UG, Biotechnologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UG, Biotechnologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UG, Biotechnologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biotechnologia - UG, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 600 zł4 117 zł1 575 zł1 214 zł1 476 zł2 878 zł2 382 zł2 070 zł3 222 zł
w II roku1 003 zł937 zł1 467 zł1 620 zł3 157 zł3 131 zł2 582 zł3 351 zł
w III roku2 126 zł2 255 zł2 972 zł2 718 zł3 328 zł4 508 zł4 065 zł
w IV roku2 706 zł3 160 zł4 345 zł3 967 zł4 163 zł5 750 zł
w V roku4 093 zł3 474 zł4 778 zł5 085 zł6 217 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UG, Biotechnologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UG, Biotechnologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biotechnologia - UG, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 600 zł1 581 zł1 320 zł3 184 zł3 560 zł2 550 zł5 614 zł
w II roku1 178 zł1 372 zł1 781 zł1 880 zł3 544 zł4 216 zł4 139 zł4 596 zł
w III roku2 890 zł2 975 zł3 589 zł3 212 zł3 979 zł4 544 zł5 392 zł
w IV roku3 374 zł3 621 zł4 960 zł4 659 zł4 968 zł6 153 zł
w V roku4 872 zł4 200 zł5 512 zł5 776 zł7 012 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UG, Biotechnologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UG, Biotechnologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biotechnologia - UG, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,481,140,370,280,280,540,380,310,45
w II roku0,220,210,320,350,590,510,370,42
w III roku0,450,490,590,510,560,680,55
w IV roku0,530,640,800,680,620,78
w V roku0,740,670,800,790,83
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UG, Biotechnologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UG, Biotechnologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kryteria przyjęć:

» UG - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk

Biuro Rekrutacji
(budynek Rektoratu):
tel. +48 58 523 25 32
Polityka Prywatności