aplikacja Matura google play app store

Kierunek Kryminologia

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka
biologia
fizyka
geografia
historia
wiedza o społeczeństwie
Dodatkowe informacje o kierunku Kryminologia

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:społeczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2019-12-12

ATUTY KIERUNKU

Kryminologia na UG to nowoczesny, prekursorski w skali kraju i wyjątkowy w skali Europy kierunek studiów powołany wysiłkiem dwóch kooperujących wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego: Nauk Społecznych oraz Prawa i Administracji przygotowany we współpracy z Polską Akademią Nauk.
W trakcie studiów, poza udziałem w zajęciach prowadzonych przez wysokowykwalifikowaną kadrę uniwersytecką, będziesz miał możliwość uczestniczenia w warsztatach prowadzonych przez kuratorów, pracowników ośrodków diagnozowania psychologicznego, policję, straż miejską oraz pracowników zakładów karnych.
Dodoatkowo będziesz miał możłiwość rozwijania swoich zainteresowań w wielu uczelniach zagranicznych, zarówno europejskich (m.in. brytyjskich, niemieckich, francuskich, włoskich, hiszpańskich…), jak i amerykańskich.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Kierunek Kryminologia zapewnia zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych dających wysokie kwalifikacje do pracy w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości (np. policja, kuratorzy, służba więzienna), a także w organizacjach pozarządowych (np. mediatorzy, pracownicy społeczni). Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata, który uprawnia ich do ubiegania się o przyjęcie na magisterskie studia uzupełniające (w tym na planowanych studiach kryminologicznych drugiego stopnia), a także do kontynuowania nauki na studiach podyplomowych.
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Kryminologia UG

Przykłady zawodów

Diagnosta laboratoryjny – specjalista laboratoryjnej toksykologii sądowej
Odpowiada za przeprowadzanie analizy toksykologicznej oraz określenie rodzaju substancji toksycznej za pomocą różnorodnych metod badawczych; przygotowuje ekspertyzy i opinie w danej sprawie na wniosek sądu, prokuratury i policji; przeprowadza badania laboratoryjne mające na celu określenie właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz składu płynów ustrojowych, wydzielin, wydalin i tkanek pobranych dla celów identyfikacyjnych danej substancji toksycznej; podejmuje działania w zakresie oceny jakości i wartości diagnostycznej badań oraz laboratoryjnej interpretacji i autoryzacji wyniku badań toksykologicznych.
Kryminolog
Prowadzi badania empiryczne nad rozmiarami, etiologią, skutkami przestępczości oraz osobowością przestępców i ich ofiar; sporządza analizy i ekspertyzy kryminologiczne na potrzeby różnych instytucji (sądów, policji, zakładów karnych i resocjalizacyjnych) oraz organizacji społeczno-wychowawczych; planuje środki profilaktyczne w celu zapobiegania i zwalczania przestępczości.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Kryminologia - UG, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2016214
rok 2017152
rok 2018156
rok 2019148
rok 2020140
rok 2021125
rok 2022114
Liczba absolwentów
UG, Kryminologia (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Kryminologia - UG, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201680,4%
absolwenci z roku 201779,6%
absolwenci z roku 201880,8%
absolwenci z roku 201975,6%
absolwenci z roku 202079,3%
absolwenci z roku 202182,4%
absolwenci z roku 202268,4%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UG, Kryminologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Kryminologia - UG, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201676,6%60,3%
absolwenci z roku 201777,6%59,8%
absolwenci z roku 201870,5%55,8%
absolwenci z roku 201964,2%48,0%
absolwenci z roku 202067,9%50,7%
absolwenci z roku 202169,6%8,0%
absolwenci z roku 202256,1%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UG, Kryminologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kryminologia - UG, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku3,6%3,8%1,9%2,0%3,1%1,1%1,1%
w II roku2,3%3,4%4,4%3,1%2,0%0,7%
w III roku5,0%5,1%4,5%3,6%2,2%
w IV roku4,5%5,4%3,0%2,3%
w V roku3,0%2,8%3,1%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UG, Kryminologia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UG, Kryminologia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kryminologia - UG, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,530,440,280,430,480,160,16
w II roku0,570,690,710,470,290,11
w III roku0,960,820,650,620,44
w IV roku1,040,980,570,37
w V roku0,570,780,65
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UG, Kryminologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UG, Kryminologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Kryminologia - UG, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20168,7211,25
absolwenci z roku 201711,9915,67
absolwenci z roku 201810,2813,83
absolwenci z roku 201912,6214,43
absolwenci z roku 202010,2712,14
absolwenci z roku 20216,948,15
absolwenci z roku 20222,543,09
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UG, Kryminologia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UG, Kryminologia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kryminologia - UG, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201671,0%60,7%2,3%
abs. z roku 201760,5%50,0%1,3%
abs. z roku 201866,7%56,4%5,1%
abs. z roku 201958,8%47,3%6,1%
abs. z roku 202058,6%47,9%0,7%
abs. z roku 202166,4%56,8%0,8%
abs. z roku 202271,1%55,3%2,6%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UG, Kryminologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UG, Kryminologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UG, Kryminologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Kryminologia - UG, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca56,4%45,7%49,4%48,8%43,4%50,5%54,4%
umowa o pracę46,7%37,1%40,6%41,2%36,1%44,5%44,7%
samo­zatrudnienie2,2%1,0%4,2%4,3%0,7%0,8%0,8%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UG, Kryminologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UG, Kryminologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UG, Kryminologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kryminologia - UG, studia I stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 369 zł2 158 zł2 513 zł2 708 zł2 814 zł3 339 zł3 707 zł
w II roku2 758 zł2 699 zł3 213 zł2 806 zł3 980 zł4 136 zł
w III roku3 060 zł3 155 zł3 684 zł3 735 zł4 889 zł
w IV roku3 556 zł3 691 zł4 377 zł4 630 zł
w V roku4 020 zł4 285 zł5 493 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UG, Kryminologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UG, Kryminologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kryminologia - UG, studia I stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 528 zł2 447 zł2 803 zł3 039 zł3 243 zł3 697 zł4 145 zł
w II roku2 903 zł2 949 zł3 520 zł3 189 zł4 263 zł4 518 zł
w III roku3 242 zł3 343 zł3 900 zł4 020 zł5 111 zł
w IV roku3 773 zł3 744 zł4 568 zł4 670 zł
w V roku4 172 zł4 361 zł5 586 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UG, Kryminologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UG, Kryminologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kryminologia - UG, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,580,490,530,530,530,540,56
w II roku0,640,580,630,500,660,60
w III roku0,650,630,680,610,73
w IV roku0,710,680,730,67
w V roku0,730,710,81
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UG, Kryminologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UG, Kryminologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kryteria przyjęć:

» UG - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk

Biuro Rekrutacji
(budynek Rektoratu):
tel. +48 58 523 25 32
Polityka Prywatności