aplikacja Matura google play app store

Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka
biologia
chemia
fizyka
geografia
historia
informatyka
wiedza o społeczeństwie
filozofia
historia sztuki
historia muzyki
lub
przedmioty
język polski
2 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
Dodatkowe informacje o kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:dziennikarskie, informacyjne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne

ATUTY KIERUNKU

 
Studia na I poziomie uwzględniają praktyki dziennikarskie - w Radiu Gdańsk, Dzienniku Bałtyckim, TVP Gdańsk, w działach public relations różnorodnych firm i instytucji publicznych oraz portalach internetowych. Z Radiem Gdańsk i Polskapresse - Prasą Bałtycką kierunek ma podpisane stałe umowy (z TVP Gdańsk umowę podpisał Uniwersytet Gdański). Kierunek dysponuje znakomicie wyposażonym studiem radiowym (wykorzystywanym zarówno do prowadzenia zajęć, jak i dla działalności studenckiego radia internetowego MORS), pracownią fotograficzną oraz pracownią dziennikarstwa on-line. Działa kilka studenckich kół naukowych: Koło wydające internetową gazetę CDN (obecnie również tworzące reportaże dostępne i na stronach gazety, i na You Tube), Naukowe Koło Radiowców oraz Koło Naukowe INSPIAR.
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Absolwenci kierunku mogą pracować zarówno jako dziennikarze prasowi, radiowi, telewizyjni czy internetowi, jak i jako specjaliści z zakresu PR czy rzecznicy prasowi. Specjalizacje na II stopniu pozwalają dodatkowo uzyskać wiedzę i kompetencje umożliwiające zatrudnienie w charakterze specjalistów z zakresu reklamy, fotografii prasowej i reklamowej czy pracę w Domach Mediowych.
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna UG

Przykłady zawodów

Dziennikarz
Uczestniczy w procesie komunikacji społecznej, publikując w środkach masowego przekazu artykuły, reportaże, wywiady, komentarze, felietony; przekazuje informacje o faktach, wydarzeniach, opiniach i poglądach interesujących opinię publiczną lub w celu wywarcia na nią wpływu, utrzymuje kontakty z instytucjami życia społeczno-politycznego, gospodarczego i kulturalnego, przygotowuje i redaguje materiały przeznaczone do publikacji.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - UG, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201451
rok 201556
rok 201652
rok 201736
rok 201822
rok 201932
rok 202032
rok 202133
rok 202226
Liczba absolwentów
UG, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - UG, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201580,4%
absolwenci z roku 201690,4%
absolwenci z roku 201783,3%
absolwenci z roku 201881,8%
absolwenci z roku 201984,4%
absolwenci z roku 202078,1%
absolwenci z roku 202178,8%
absolwenci z roku 202280,8%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UG, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - UG, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201575,0%51,8%
absolwenci z roku 201686,6%69,2%
absolwenci z roku 201775,0%69,4%
absolwenci z roku 201877,3%54,5%
absolwenci z roku 201978,1%59,4%
absolwenci z roku 202075,0%46,9%
absolwenci z roku 202175,8%9,1%
absolwenci z roku 202273,1%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UG, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - UG, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku4,4%2,8%1,5%0,5%3,0%3,1%0,3%0,5%2,2%
w II roku1,6%3,0%1,3%2,1%5,3%1,0%2,9%1,3%
w III roku5,9%2,7%5,6%3,2%4,9%0,5%5,2%
w IV roku5,6%1,9%4,5%2,3%0,4%3,4%
w V roku1,3%3,0%3,6%0,2%0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UG, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UG, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - UG, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,490,380,170,100,360,660,030,090,77
w II roku0,280,610,190,240,730,180,690,22
w III roku0,700,521,240,790,770,101,51
w IV roku1,260,581,160,570,080,84
w V roku0,240,780,830,050,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UG, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UG, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - UG, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201414,3820,34
absolwenci z roku 201513,5915,91
absolwenci z roku 201612,4418,40
absolwenci z roku 201720,5923,37
absolwenci z roku 201818,1020,67
absolwenci z roku 201914,3016,40
absolwenci z roku 202012,8714,37
absolwenci z roku 202112,0415,88
absolwenci z roku 20222,452,38
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UG, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UG, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - UG, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201449,0%27,5%7,9%
abs. z roku 201546,4%44,6%0,0%
abs. z roku 201657,7%44,2%5,8%
abs. z roku 201733,3%27,8%0,0%
abs. z roku 201840,9%36,4%0,0%
abs. z roku 201953,1%37,5%0,0%
abs. z roku 202043,8%31,2%0,0%
abs. z roku 202142,4%21,2%0,0%
abs. z roku 202242,3%30,8%3,8%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UG, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UG, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UG, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - UG, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca35,8%31,7%41,0%23,1%25,0%30,5%28,4%25,5%24,7%
umowa o pracę22,5%30,2%33,0%19,7%20,1%21,9%19,3%15,9%19,6%
samo­zatrudnienie4,7%0,0%4,5%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%1,3%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UG, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UG, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UG, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - UG, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 807 zł1 827 zł1 836 zł2 151 zł2 590 zł2 341 zł2 136 zł2 606 zł3 041 zł
w II roku2 126 zł2 295 zł2 651 zł2 842 zł3 231 zł2 891 zł3 388 zł3 525 zł
w III roku2 280 zł3 169 zł2 761 zł3 099 zł3 211 zł4 295 zł3 346 zł
w IV roku3 079 zł3 722 zł2 949 zł4 028 zł4 590 zł5 628 zł
w V roku3 227 zł4 259 zł3 822 zł4 667 zł6 330 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UG, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UG, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - UG, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 161 zł1 926 zł2 137 zł2 492 zł3 010 zł2 588 zł2 525 zł4 638 zł3 762 zł
w II roku2 333 zł2 715 zł3 091 zł3 059 zł3 269 zł3 170 zł4 293 zł4 493 zł
w III roku2 442 zł3 452 zł3 546 zł3 653 zł3 581 zł4 467 zł4 103 zł
w IV roku3 393 zł4 048 zł3 536 zł4 295 zł4 505 zł5 817 zł
w V roku3 472 zł4 414 zł4 267 zł5 293 zł6 175 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UG, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UG, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - UG, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,450,430,420,490,530,480,340,410,40
w II roku0,550,520,590,630,620,510,510,52
w III roku0,550,660,570,570,570,740,44
w IV roku0,700,730,550,720,750,87
w V roku0,700,780,650,750,92
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UG, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UG, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kryteria przyjęć:

» UG - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk

Biuro Rekrutacji
(budynek Rektoratu):
tel. +48 58 523 25 32
Polityka Prywatności