aplikacja Matura google play app store

Kierunek Etnologia

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka
biologia
geografia
historia
wiedza o społeczeństwie
filozofia
historia sztuki
historia muzyki
lub
przedmioty
2 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka
biologia
geografia
historia
wiedza o społeczeństwie
filozofia
historia sztuki
historia muzyki
Dodatkowe informacje o kierunku Etnologia

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:społeczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2020-05-07

ATUTY KIERUNKU

Etnologia w Uniwersytecie Gdańskim to nowoczesny kierunek kształcenia. Studenci mają możliwość zapoznania się z najnowszymi wynikami badań terenowych, współczesną refleksją nad zagadnieniami etnicznymi (zarówno dotyczącymi rodzimej problematyki, jak i najnowszymi osiągnięciami humanistyki światowej). Dzięki współpracy z wiodącymi polskimi ośrodkami etnologicznymi, studenci uzyskują dostęp do czołowych krajowych ekspertów specjalizujących się zarówno w kwestiach pozaeuropejskich, rodzimych, europejskich, jak i refleksji teoretycznej nad współczesnymi procesami etnicznymi na świecie. Dumą Instytutu są studenci, a w szczególności Studenckie Koło Naukowe Etnologów, zdobywca nagrody "Czerwona Róża" w 2013 roku dla najlepszego koła naukowego w województwie pomorskim. Koło wydaje pismo Tam Tam.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci posiadają szeroką wiedzę humanistyczną, orientują się w problematyce zjawisk kulturowych, organizowania i funkcjonowania kultury oraz historycznej zmienności form kulturowych. Absolwent etnologii uzyska wiedzę i umiejętności pozwalające na podjęcie pracy we wszelkich instytucjach kulturalnych i oświatowych, muzeach oraz agencjach turystycznych i informacyjnych oraz w instytucjach i urzędach, w których niezbędni są specjaliści do spraw społecznych i kulturowych oraz osoby umiejące interpretować zjawiska społeczno-kulturowe za pomocą narzędzi oferowanych przez antropologię - w administracji, samorządach lokalnych, organizacjach pozarządowych i agendach pomocowych a nawet w reklamie i marketingu. Absolwenci tego kierunku znajdują również zatrudnienie w placówkach dyplomatycznych.

Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Etnologia UG

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Etnologia - UG, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201427
rok 201518
rok 201714
rok 201912
Liczba absolwentów
UG, Etnologia (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Etnologia - UG, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201583,3%
absolwenci z roku 201785,7%
absolwenci z roku 201991,7%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UG, Etnologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Etnologia - UG, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201577,8%50,0%
absolwenci z roku 201778,6%21,4%
absolwenci z roku 201991,7%58,3%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UG, Etnologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Etnologia - UG, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2017
abs.
2019
w I roku2,2%0,0%3,6%9,7%
w II roku0,6%0,0%1,2%6,9%
w III roku8,0%4,6%2,4%7,6%
w IV roku3,4%1,9%3,6%2,1%
w V roku3,1%3,7%1,2%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UG, Etnologia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UG, Etnologia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Etnologia - UG, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2017
abs.
2019
w I roku0,190,000,893,21
w II roku0,070,000,311,23
w III roku1,270,820,531,73
w IV roku1,210,660,840,37
w V roku1,150,810,21
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UG, Etnologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UG, Etnologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Etnologia - UG, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201429,0030,71
absolwenci z roku 201513,3316,86
absolwenci z roku 201710,7715,30
absolwenci z roku 201916,6422,80
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UG, Etnologia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UG, Etnologia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Etnologia - UG, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201414,8%7,4%3,7%
abs. z roku 201538,9%33,3%0,0%
abs. z roku 201778,6%50,0%0,0%
abs. z roku 201941,7%25,0%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UG, Etnologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UG, Etnologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UG, Etnologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Etnologia - UG, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2017
abs.
2019
jakakolwiek praca7,7%32,4%44,6%29,2%
umowa o pracę3,7%30,1%28,6%24,3%
samo­zatrudnienie3,7%0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UG, Etnologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UG, Etnologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UG, Etnologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Etnologia - UG, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2017
absolwenci
2019
w I roku1 268 zł1 768 zł1 411 zł2 815 zł
w II roku885 zł1 650 zł1 642 zł2 681 zł
w III roku1 397 zł2 007 zł2 501 zł3 255 zł
w IV roku2 384 zł2 781 zł2 780 zł4 138 zł
w V roku2 944 zł2 782 zł4 297 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UG, Etnologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UG, Etnologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Etnologia - UG, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2017
absolwenci
2019
w I roku1 781 zł1 840 zł2 527 zł
w II roku1 485 zł1 922 zł2 033 zł3 164 zł
w III roku2 429 zł2 100 zł2 800 zł3 417 zł
w IV roku3 147 zł2 768 zł3 035 zł4 501 zł
w V roku3 607 zł3 122 zł4 793 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UG, Etnologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UG, Etnologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Etnologia - UG, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2017
abs.
2019
w I roku0,310,420,310,55
w II roku0,210,380,360,50
w III roku0,310,440,460,51
w IV roku0,490,560,450,59
w V roku0,540,520,55
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UG, Etnologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UG, Etnologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kryteria przyjęć:

» UG - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk

Biuro Rekrutacji
(budynek Rektoratu):
tel. +48 58 523 25 32
Polityka Prywatności