Kryteria przyjęć:
Kierunek Historia

przedmioty
język polski
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka
język łaciński i kultura antyczna
filozofia
geografia
historia
historia sztuki
wiedza o społeczeństwie
język regionalny - kaszubski

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności