aplikacja Matura google play app store

Kierunek Historia

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka
geografia
historia
wiedza o społeczeństwie
filozofia
historia sztuki
lub
przedmioty
2 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka
geografia
historia
wiedza o społeczeństwie
filozofia
historia sztuki
Dodatkowe informacje o kierunku Historia
Historia

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:humanistyczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2022-02-24

ATUTY KIERUNKU

wykwalifikowana kadra, możliwość uzyskania kompleksowego przygotowania pedagogicznego zgodnego z aktualnymi standardami kształcenia nauczycieli, powiązanie kształcenia teoretycznego z praktycznym w placowkach oświatowych (tzw. szkołach ćwiczeń), praktyki pedagogiczne na wszystkich szczeblach edukacyjnych, uzyskanie uprawnień do nauczania dwóch przedmiotów ( historii i wos) na studiach II stopnia

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci kierunku Historia posiadają wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające podjąć pracę w: instytucjach oświatowych (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponagimnazjalne, placówki oświatowo-wychowawcze), instytucjch edukacyjnych, instytucjach muzealnych, placówkach kulturalnych, organach samorządowych.

Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Historia UG

Przykłady zawodów

Historyk
Zajmuje się ustalaniem faktów procesu dziejowego, ich interpretacją oraz opisem działalności człowieka, społeczeństw i narodów w przeszłości korzystając z materiałów źródłowych.
Nauczyciel historii
Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nauczając historii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
Nauczyciel historii i społeczeństwa w szkole podstawowej
Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nauczając przedmiotu historia i społeczeństwo w szkole podstawowej, dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Historia - UG, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201454
rok 201534
rok 201657
rok 201740
rok 201843
rok 201940
rok 202044
rok 202153
rok 202241
Liczba absolwentów
UG, Historia (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Historia - UG, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201588,2%
absolwenci z roku 201691,2%
absolwenci z roku 201792,5%
absolwenci z roku 201874,4%
absolwenci z roku 201980,0%
absolwenci z roku 202095,5%
absolwenci z roku 202171,7%
absolwenci z roku 202285,4%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UG, Historia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Historia - UG, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201588,2%64,7%
absolwenci z roku 201687,7%66,7%
absolwenci z roku 201787,5%57,5%
absolwenci z roku 201874,4%58,1%
absolwenci z roku 201975,0%60,0%
absolwenci z roku 202084,1%61,4%
absolwenci z roku 202169,8%3,8%
absolwenci z roku 202282,9%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UG, Historia (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Historia - UG, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku4,5%7,8%3,4%1,2%0,6%1,0%3,8%4,6%7,5%
w II roku0,8%0,2%1,6%0,0%0,8%1,9%1,1%3,5%
w III roku3,7%4,7%4,2%3,3%2,3%3,1%4,9%
w IV roku1,5%6,6%1,8%1,9%0,2%1,9%
w V roku2,8%7,1%1,5%4,4%2,1%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UG, Historia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UG, Historia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Historia - UG, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,491,290,830,110,170,180,740,961,27
w II roku0,060,030,380,000,190,490,220,77
w III roku0,490,671,330,550,480,791,56
w IV roku0,321,550,610,340,060,70
w V roku0,561,570,400,960,50
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UG, Historia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UG, Historia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Historia - UG, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201421,9025,42
absolwenci z roku 201518,9722,76
absolwenci z roku 201616,0220,54
absolwenci z roku 201717,6119,03
absolwenci z roku 201813,1015,79
absolwenci z roku 201917,5323,32
absolwenci z roku 202016,9720,00
absolwenci z roku 202110,6212,87
absolwenci z roku 20224,676,83
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UG, Historia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UG, Historia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Historia - UG, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201429,6%22,2%1,9%
abs. z roku 201538,2%29,4%2,9%
abs. z roku 201642,1%24,6%0,0%
abs. z roku 201740,0%35,0%0,0%
abs. z roku 201853,5%39,5%2,3%
abs. z roku 201940,0%20,0%5,0%
abs. z roku 202038,6%25,0%0,0%
abs. z roku 202145,3%32,1%5,7%
abs. z roku 202224,4%9,8%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UG, Historia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UG, Historia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UG, Historia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Historia - UG, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca23,1%28,2%24,0%26,2%43,2%28,3%22,3%30,2%16,5%
umowa o pracę13,7%20,1%15,4%23,3%32,6%15,4%12,5%22,5%7,3%
samo­zatrudnienie1,9%2,9%0,0%0,0%2,3%4,0%0,0%2,5%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UG, Historia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UG, Historia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UG, Historia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Historia - UG, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 362 zł1 543 zł1 156 zł2 262 zł2 414 zł2 160 zł1 700 zł3 441 zł2 696 zł
w II roku1 547 zł2 123 zł1 932 zł3 165 zł2 815 zł3 160 zł2 891 zł3 835 zł
w III roku2 216 zł2 542 zł2 352 zł3 362 zł3 815 zł4 278 zł4 065 zł
w IV roku2 965 zł2 645 zł3 178 zł3 607 zł4 173 zł4 391 zł
w V roku3 346 zł3 218 zł3 400 zł4 040 zł4 983 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UG, Historia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UG, Historia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Historia - UG, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 568 zł1 770 zł1 434 zł2 612 zł2 725 zł3 500 zł2 593 zł3 838 zł3 145 zł
w II roku2 029 zł2 152 zł2 093 zł3 155 zł3 013 zł4 031 zł4 110 zł4 475 zł
w III roku2 397 zł2 504 zł2 642 zł3 562 zł3 885 zł4 628 zł4 454 zł
w IV roku2 989 zł2 870 zł3 378 zł3 619 zł4 582 zł4 365 zł
w V roku3 498 zł3 441 zł3 496 zł4 251 zł5 311 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UG, Historia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UG, Historia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Historia - UG, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,310,350,270,500,460,420,300,560,39
w II roku0,360,480,430,670,510,530,460,56
w III roku0,530,560,480,650,680,650,58
w IV roku0,660,550,610,650,640,63
w V roku0,680,630,600,640,69
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UG, Historia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UG, Historia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kryteria przyjęć:

» UG - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk

Biuro Rekrutacji
(budynek Rektoratu):
tel. +48 58 523 25 32
Polityka Prywatności