aplikacja Matura google play app store

Kierunek Historia sztuki

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:historia
wiedza o społeczeństwie
filozofia
historia sztuki
lub
przedmioty
2 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:historia
wiedza o społeczeństwie
filozofia
historia sztuki
Dodatkowe informacje o kierunku Historia sztuki

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:artystyczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2023-04-20

ATUTY KIERUNKU

Studia na historii sztuki zapewniają wszechstronne wykształcenie humanistyczne. Wysoko wykwalifikowana kadra realizuje dobrze przygotowane programy studiów umożliwiające wieloaspektowe poznawanie dziejów sztuki powszechnej i polskiej. Naczelnym celem studiów jest dogłębne poznanie dzieła sztuki, usytuowanie go w szerszym kontekście kulturowym, a także dostrzeganie, analizowanie i rekonstruowanie długofalowych procesów artystycznych. 
Przy Instytucie Historii Sztuki UG aktywnie działa Koło Naukowe dzielące się na kilka sekcji tematycznych i realizujące własne programy naukowo-badawcze i inwentaryzatorskie. Koło Naukowe prowadzi także działalność wystawienniczą, jego członkowie biorą udział w konferencjach naukowych, wernisażach, wystawach i innych ważnych wydarzeniach kulturalnych.
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Ukończenie studiów historii sztuki stwarza absolwentom możliwość zatrudnienia w szkolnictwie od szkół średnich (po uzyskaniu przygotowania pedagogicznego) po uniwersytety, w muzeach, galeriach, obsłudze ruchu turystycznego, wydawnictwach artystycznych, środkach masowego przekazu, urzędach konserwatorskich, referatach i wydziałach kultury jednostek samorządowych lub centralnych, urzędach celnych, właściwych wydziałach policji i innych służb państwowych zwalczających przemyt dzieł sztuki.
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Historia sztuki UG

Przykłady zawodów

Historyk sztuki
Zajmuje się dokumentacją i naukowym opracowaniem dzieł sztuki, badaniem ich stanu zabezpieczenia, autorstwa, autentyczności; poszukuje, gromadzi, chroni i rozpowszechnia dzieła sztuki.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Historia sztuki - UG, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201437
rok 201524
rok 201614
rok 201719
rok 201814
rok 201915
rok 202019
rok 202117
rok 202214
Liczba absolwentów
UG, Historia sztuki (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Historia sztuki - UG, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201587,5%
absolwenci z roku 201678,6%
absolwenci z roku 201789,5%
absolwenci z roku 201885,7%
absolwenci z roku 2019100,0%
absolwenci z roku 202089,5%
absolwenci z roku 202182,4%
absolwenci z roku 202271,4%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UG, Historia sztuki (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Historia sztuki - UG, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201587,5%62,5%
absolwenci z roku 201678,6%42,9%
absolwenci z roku 201784,2%47,4%
absolwenci z roku 201885,7%71,4%
absolwenci z roku 2019100,0%46,7%
absolwenci z roku 202078,9%26,3%
absolwenci z roku 202164,7%11,8%
absolwenci z roku 202257,1%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UG, Historia sztuki (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Historia sztuki - UG, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,9%0,7%0,0%0,4%1,8%0,0%0,0%6,4%0,0%
w II roku0,0%1,4%0,0%0,0%3,0%0,0%4,8%0,5%
w III roku4,3%1,0%0,0%5,7%8,3%2,2%3,1%
w IV roku1,1%5,6%0,0%8,3%6,0%0,0%
w V roku2,7%1,0%0,0%0,0%6,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UG, Historia sztuki (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UG, Historia sztuki (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Historia sztuki - UG, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,090,100,000,070,200,000,001,650,00
w II roku0,000,190,000,000,350,001,980,10
w III roku0,770,130,000,781,220,521,15
w IV roku0,230,500,001,662,160,00
w V roku0,710,160,000,002,42
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UG, Historia sztuki (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UG, Historia sztuki (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Historia sztuki - UG, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201427,1829,10
absolwenci z roku 201522,8029,28
absolwenci z roku 201616,9223,69
absolwenci z roku 201721,2425,42
absolwenci z roku 201820,6222,80
absolwenci z roku 201920,3616,90
absolwenci z roku 202010,3312,00
absolwenci z roku 202116,2016,20
absolwenci z roku 20222,121,25
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UG, Historia sztuki (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UG, Historia sztuki (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Historia sztuki - UG, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201410,8%8,1%0,0%
abs. z roku 201529,2%12,5%0,0%
abs. z roku 201628,6%14,3%0,0%
abs. z roku 201736,8%26,3%5,3%
abs. z roku 201835,7%21,4%0,0%
abs. z roku 201926,7%26,7%0,0%
abs. z roku 202036,8%31,6%5,3%
abs. z roku 202129,4%17,6%0,0%
abs. z roku 202250,0%28,6%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UG, Historia sztuki (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UG, Historia sztuki (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UG, Historia sztuki (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Historia sztuki - UG, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca6,8%19,1%8,9%17,1%17,9%16,1%32,5%17,2%29,8%
umowa o pracę5,6%8,3%3,6%9,6%14,9%14,4%26,3%6,9%26,8%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%0,0%5,3%0,0%0,0%3,9%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UG, Historia sztuki (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UG, Historia sztuki (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UG, Historia sztuki (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Historia sztuki - UG, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 102 zł1 476 zł1 169 zł1 464 zł1 230 zł1 656 zł2 629 zł2 235 zł2 647 zł
w II roku1 733 zł1 285 zł1 601 zł1 608 zł1 654 zł1 521 zł2 872 zł3 441 zł
w III roku2 094 zł2 313 zł2 771 zł2 528 zł2 291 zł3 303 zł2 526 zł
w IV roku2 486 zł3 100 zł3 728 zł2 277 zł2 811 zł3 797 zł
w V roku3 048 zł3 217 zł4 782 zł2 969 zł3 386 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UG, Historia sztuki (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UG, Historia sztuki (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Historia sztuki - UG, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 603 zł1 960 zł1 343 zł1 723 zł1 713 zł2 446 zł3 299 zł4 014 zł
w II roku1 924 zł1 550 zł2 380 zł2 431 zł1 892 zł1 716 zł3 159 zł4 734 zł
w III roku2 341 zł2 644 zł3 228 zł3 679 zł2 806 zł4 032 zł3 375 zł
w IV roku2 750 zł3 463 zł4 041 zł3 589 zł3 074 zł4 683 zł
w V roku3 278 zł3 919 zł4 962 zł3 357 zł4 216 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UG, Historia sztuki (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UG, Historia sztuki (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Historia sztuki - UG, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,450,360,250,310,290,270,400,380,34
w II roku0,390,300,340,320,320,250,430,51
w III roku0,470,470,520,480,390,490,33
w IV roku0,510,610,660,390,440,52
w V roku0,590,600,750,470,46
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UG, Historia sztuki (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UG, Historia sztuki (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kryteria przyjęć:

» UG - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk

Biuro Rekrutacji
(budynek Rektoratu):
tel. +48 58 523 25 32
Polityka Prywatności